Rendházat alapít a Pécsi Egyházmegyében a Nyolc Boldogság Közösség

Hazai – 2022. május 4., szerda | 13:38

Új szerzetesi közösség kezdi meg szolgálatát 2022-ben Pécsen – erről írt alá együttműködési megállapodást Felföldi László megyéspüspök és Bajnóczi Szilvia Sára CB szerzetesnővér, utóbbi a Nyolc Boldogság Közösség képviseletében, május 3-án a Pécsi Egyházmegye püspöki hivatalában.

Felföldi László püspök kezdeményezésére és meghívására a közösség három szerzetesnővére költözik ez év nyarán Pécsre. Az erről szóló megállapodást az egyházmegye és a közösség képviselőinek hosszú hónapok óta tartó tervezése előzte meg.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy az egyházmegyében működjenek olyan szerzetesrendek, melynek tagjai segítik a híveket az Istenre figyelés, az istenkapcsolat mélyebb és gazdagabb megélésében. Minden szerzetesi közösségnek megvan a sajátos, egyéni karizmája, mellyel szolgálják az Egyházat – mondta az alapítással kapcsolatban a főpásztor. – A Nyolc Boldogság Közösség nővérei egyházi iskoláinkban, plébániákon szolgálnak majd; igyekszünk maximálisan teret adni tevékenységüknek, mely a Pécsi Egyházmegye teljes területére kiterjed.

A nővérek a nyár folyamán érkeznek egyelőre az ideiglenes szállásukra, aztán szeptembertől már aktívan bekapcsolódnak az egyházmegye életébe. Közben pedig megkezdődik a rendház kialakítása, ahol hosszú távon meg tudják majd valósítani közösségi életüket – ismertette Felföldi László pécsi megyéspüspök.

A Nyolc Boldogság Közösség egyik kiemelt tevékenysége az ifjúságpasztoráció, melynek részeként fogalmazódott meg a közösség tagjaiban, hogy szeretnének szolgálatukkal egy vidéki egyetemi városban is folyamatosan jelen lenni. „Az ehhez kapcsolódó tervezés fázisában érkezett meg hozzánk a püspök atya felkérése közösségi programok szervezésére a pécsi egyetemi fiatalság számára, valamint tanulmányaik alatti pasztorális keretek között történő kísérésükre. Ezzel elkezdődött egy közös gondolkodás arról, hogyan valósulhat meg ez az együttműködés, és ez került aláírásra a mai napon” – tájékoztatott Bajnóczi Szilvia Sára CB nővér.

A közösség pécsi alapítású rendháza alapvetően ifjúságpasztorációs missziós tevékenységre épül majd, emellett szeretnének jelen lenni a felnőttképzésben. Azokra a saját szervezésű eseményeikre is várják majd a híveket, ahol a közösség lelkiségén keresztül találkozhatnak Istennel.

A Nyolc Boldogság Közösséget (Communauté des Beatitudes, rövidítve: CB) 1973-ban alapították Franciaországban azzal a céllal, hogy a krisztusi boldogmondások útját járva váljanak Krisztus követőivé. A közösséghez különböző életállapotok tartoznak, van női és férfi szerzetesi ága (köztük papokkal); házasságban élő vagy egyedülálló laikusok is lehetnek a közösség tagjai. A különböző életállapotú híveket az úgynevezett megszentelt élet egyházi családja intézményi forma gyűjti egy lelki családba és közös testvéri életbe.

A Nyolc Boldogság Közösség 1988-ban telepedett le Magyarországon; három úgynevezett közösségi jelenlétben és egy misszióban tevékenykedik: Budapesten az Örökimádás templomban, Homokkomáromban a kegyhely és a lelkigyakorlatos ház szolgálatát végezve, valamint Kecskeméten és a kerecsendi misszióban. Ez a jelenlét egészül ki 2022-ben a Pécsi Egyházmegye hitéletébe történő bekapcsolódásukkal.

A Nyolc Boldogság Közösség érkezésével a pálosok, a Sacré Coeur, valamint a kármelita nővérekkel együtt négy szerzetesi közösség működik a Pécsi Egyházmegyében.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria