Rómában tartották a IV. Európai Ifjúságpasztorációs Kongresszust

Kitekintő – 2014. december 15., hétfő | 9:59

A IV. Európai Ifjúságpasztorációs Konferenciát december 11–13. között Rómában rendezték meg. A találkozó résztvevőinek a Szentatya üzenetet küldött, amely a megbeszélés vezérfonalául szolgált. A kongresszusról Kámán Veronika, az MKPK Ifjúsági Bizottsága munkatársa tájékoztatta szerkesztőségünket.


Mintegy harminc országból érkeztek Rómába az ifjúságpasztorációval megbízott felelősök – püspökök, irodavezetők, munkatársak, szerzetesközösségek és lelkiségi mozgalmak képviselői –, hogy részt vegyenek az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és a Világiak Pápai Tanácsa által szervezett IV. Európai Ifjúságpasztorációs Kongresszuson.

A mintegy száz fő részvételével lezajlott konferencián részt vett Palánki Ferenc egri segédpüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottsága elnöke, Gábor Miklós, a bizottság irodaigazgatója, Kámán Veronika, az iroda munkatársa és Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági referense.


A december 11. és 13. között tartott konferencia célja az is volt, hogy a különböző országok képviselői közösen tekintsenek rá az európai ifjúság  helyzetére (szociológiai, teológiai, pedagógiai, pasztorális értelemben egyaránt), s hogy – amint erre Ferenc pápa a résztvevők számára küldött levelében is felhívta a figyelmet – a tapasztalatcserén keresztül elősegítse a kontinens ifjúságpasztorációs felelősei közötti hálózatok, barátságok kiépülését, ezáltal tágabb perspektívát adjon mind a nemzeti, mind a határokon átívelő munkának.

A konferencián olyan előadók osztották meg tapasztalataikat az ifjúsági lelkipásztorkodással kapcsolatban, mint Valérie Becquet szociológus, a Cergy-Pontoise-i Egyetem kutatója, tanára, Fabio Attard szalézi szerzetes, a szaléziak ifjúságpasztorációs tanácsosa és Franco Nembrini, az olasz Katolikus Iskolák Nemzeti Tanácsának és az Olasz Püspöki Konferencia iskolai pasztorációs tanácsának egykori munkatársa.

Ahogy Stanisław Ryłko bíboros, a Világiak Pápai Tanácsa elnöke a konferencia zárásakor elmondta: az ifjúságpasztoráció célja nem az, hogy közvetlen válaszokat adjon, hanem az, hogy mélyről jövő, igazi kérdéseket vessen fel a fiatalok számára. Az e területen dolgozók feladata az, hogy azzal a szeretettel tekintsenek a rájuk bízottakra, ahogy Jézus tekintett a gazdag ifjúra. A konferencia során a résztvevők gyakran tértek vissza a Ferenc pápa által idézett képre: az emmauszi tanítványok mellé szegődő Jézusra, aki másik irányba indult, csak hogy elkísérje a csüggedt tanítványokat az úton, meghallgassa őket, türelmesen kivárva, míg felismerik Őt a kenyértörésben. Ez a személyes, az egyén szabadságát tiszteletben tartó kísérés az ifjúságpasztoráció elsődleges feladatai közé tartozik: ez a szerető odafigyelés teszi képessé a fiatalokat arra, hogy az evangelizáció főszereplőivé váljanak kortársaik körében.


A konferencia résztvevőinek Ferenc pápa Evangelii gaudium című apostoli buzdítása szolgált iránymutatásként, mint – ahogy Ryłko bíboros fogalmazott – igazi vademecum a pasztorális területen dolgozók számára. A dokumentum által középpontba állított pasztorális megtérés, identitásunk újragondolása minden ifjúsági lelkipásztorkodással foglalkozó munkatárs hivatása.

A konferencia előadásainak írott anyaga elérhető a Világiak Pápai Tanácsa és a CCEE honlapján.

Fotó: Világiak Pápai Tanácsa

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria