Salkaházi Sárára emlékeztek a felvidéki Szepsiben

Kishírek – 2021. május 11., kedd | 17:34

Salkaházi Sára, a tizenöt éve boldoggá avatott vértanú születésnapján, május 11-én a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szervezésében és vezetésével ünnepi megemlékezés volt a helyi plébániatemplomban.

A járványügyi előírások szigorú betartása mellett a templomi ünnepség a ballagó diákok ünnepélyes bevonulásával kezdődött. Az üdvözlés után Pelegrin Krisztina osztályfőnök szalagtűzése és egy ókeresztény szimbólum, a halmotívum kitűző átadása után Nagy István igazgató köszöntője és Ragán Adrián végzős diák búcsúja hangzott el.

A liturgikus rész Molnár Árpád református lelkipásztor igehirdetésével kezdődött, Gábor Bertalan esperes-plébános, Gocsík József görögkatolikus parókus, az osztályfőnök és a végzős diákok közös imájával folytatódott. A záró áldások, a himnusz eléneklése és Boldog Sára testvér templomi képének megkoszorúzása után az ünneplők újult erővel, tettrekészséggel, az élet kihívásaira készen állva, haza indultak, folytatni a példakép, Sára testvér életmottóját: „Itt vagyok, engem küldj el!” (Iz 6,8).

Sára testvér 1938. november 7-én Budapestről Kassára tartva, miután imádkozott a szepsi plébániatemplomban, megszállt a helyi plébánián. Az idők távlatából látjuk, hogy személyes jelenléte, imája nem volt hiábavaló. Életlángját, elkötelezettségét, felelősségtudatát a templom és az iskola bizonyságul, okulásul és bátorításul hűséggel ápolja és továbbadja.

Forrás és fotó: Gábor Bertalan

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria