Shvoy Lajos püspök meghurcolásáról is szól a Székesfehérvári Püspöki Levéltár új forráskiadványa

Kultúra – 2023. május 25., csütörtök | 10:20

A Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár új forráskiadványát, a Varga Mátyás szerkesztésében megjelent Szittyay-eset című kötetet mutatták be a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban május 18-án.

A kiadvány 1948-ba kalauzolja el az olvasót, amikor a kommunizmussal kacérkodó és ezért felfüggesztett bakonykúti plébános érdekében az államhatalom a teljes propagandagépezetét bevetette Shvoy Lajos püspök ellen.

A megjelenteket Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte. Beszédében elmondta, egy kényelmetlen és mindenki számára fájdalmas egyházigazgatási lépésre nem szokás látványos külsőségekkel emlékezni. 1948 áprilisában függesztette fel hivatalából a kommunistákkal túlságosan is együttműködőnek mutatkozó papot, Szittyay Dénest főpásztora, Shvoy Lajos. „Erre válaszul 1948 májusában éles és talán soha addig nem látott léptékű médiaössztűz zúdult a püspökre. Shvoy püspök meghurcolása a magyar katolicizmus szenvedéstörténetének csak egy állomása volt.”

Mózessy Gergely püspöki gyűjteményigazgató a forráskiadványt értékelve elmondta, eddig is törekedtek a sorozatban a változatosságra, mind műfajilag, mind a kötetek fókuszát tekintve. Varga Mátyás kötete, mely a püspöki levéltár 2002-ben útjára indított forráskiadvány-sorozatának hatodik darabjaként jelent meg, nem épp feddhetetlen életű papot állít „célkeresztbe”, aki azonban tetteit jól dokumentálta, és sokat, sokféleképpen magyarázta. „Vannak olyan történelmi korszakok, amelyekkel mostohán bánik az emlékezet. A későbbi időszakról való tudásunk beárnyékolja, színteleníti és leegyszerűsíti őket. Mindenképp ilyennek tekinthető az 1945–1948 közti esztendők, az úgynevezett koalíciós évek világa – amelyre egyszerűen csak a szovjet fegyverek árnyékában felépülő marxista társadalmi rendszer előszobájaként szoktunk tekinteni. Pedig sokak számára ez a rövid idő, ez a pár év volt a szabadság és a lehetőségek kora. Jelen forráskiadványunk ebbe a feszültségekkel terhelt korba kalauzol el bennünket” – hangzott el.

A könyvet Fejérdy András tudományos főmunkatárs, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese mutatta be. A kötethez felhasznált források tükrében ismertette Szittyay Dénes papi életútját, kiemelve azt a kényes helyzetet, ami a bakonykúti plébános és püspöke között kialakult. Elmondta, ami Shvoy Lajossal 75 éve történt, az csak a főpróbája volt annak a sajtóhadjáratnak, ami Mindszenty József prímás ellen 1948 júniusától bontakozott ki. Méltatta Varga Mátyás kutatói munkáját, amellyel igen gazdag forrásanyagot tár a nagyközönség elé az esettel kapcsolatban. Beszélt a különböző forrástípusok jelentőségéről, és külön kiemelte a fotók, grafikák, karikatúrák megjelentetését és az akkori falujáró program írott anyagait, amelyekben a kommunista párt által megrendelt hangulatjelentéseket olvashatunk. „A kötet elérte azt a célját, hogy egy esettanulmányt úgy mutat be tágabb kontextusba helyezve, hogy értelmezhetővé teszi ennek az esetnek a jelentőségét a korabeli egyházpolitikai összefüggésrendszerben. Értelmezhetővé teszi a jelentőségét a párt egyházpolitikai szempontjából, és ezáltal arra hívja fel a figyelmet, hogy ha körültekintően, alaposan, szorgalmasan áll neki egy kutató egy ilyen eset feldolgozásának, akkor a helytörténeti érdeklődésnél sokkal tágabb érdeklődésre számot tartó eredményeket tud elérni” – összegezte a kötet jelentőségét az igazgatóhelyettes.

Varga Mátyás, a kötet szerkesztője köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a könyv létrejöttében. Kiemelte az ötletadó Mózessy Gergely levéltárost, aki támogatta abban, hogy szakdolgozata, amely a 75 éve történt esetről szólt, és az 1945–48 közötti esztendők világát idézi fel, forráskiadványként is megjelenjen. Megköszönte munkatársainak és családjának azt a támogató hátteret, amely a kötet létrejöttéhez ugyancsak jelentősen hozzájárult.

A Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár új forráskiadványát, a Szittyay-eset című kötetet Székesfehérváron, a Barátok Boltjában vásárolhatják meg az érdeklődők.

Szerző: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria