Soproni kuriózum a magyar óvodapedagógus-képzésben: Hitéletre nevelés az óvodában specializáció

Hazai – 2021. január 11., hétfő | 13:57

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, valamint a győri Brenner János Hittudományi Főiskola együttműködésében vált valóra a csaknem egy éve megfogalmazott közös cél: a kisgyermekneveléshez kapcsolódva is indulhasson hitéleti képzés a jövő pedagógusainak.

Tanítóknak, tanároknak hosszú évtizedek óta hirdetnek meg hitoktatói képzéseket a teológiai karok. Az óvodák számára azonban ez az első, úttörőnek is mondható kurzus, mely ötvözi az elvárt hitbéli jártasságot és szellemiséget az óvodapedagógussal szemben támasztott szakmai követelményekkel.

A kölcsönös tantárgyi egyeztetések nyomán és a képzési rendszer kidolgozása után megszületett az országosan is kuriózumnak számító „Hitéletre nevelés az óvodában” specializáció, amelyet a közeljövőben pedagógus szakvizsga formájában újabb unikális képzés követ.

Kiemelt céljuk olyan óvodapedagógusok képzése a katolikus óvodák számára, akik a hitéleti ismereteik és az elsajátított speciális módszertanok révén ezen óvodák szellemiségének megfelelően tudják végezni majd nevelő munkájukat. A tantervi hálóban szereplő teológiai témájú tantárgyakat a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói, a pedagógiai módszertani kurzusokat pedig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói tanítják.

A specializáción és a szakvizsgás képzésen az egyházi óvodákban történő nevelő munkához szükséges olyan hitéleti tárgyakat oktatnak a leendő óvodapedagógusoknak, mint a hittani alapismeretek, erkölcsi alapkérdések, egyháztörténet, liturgika, az Egyház társadalmi tanítása. Az óvodapedagógia terén az ismereteket speciálisan bővítő módszertan, a keresztény természet- és környezetkép, a legendák és szakrális szövegek, a liturgikus zene elmélete és gyakorlata, a hitéleti nevelésben megjeleníthető drámajátékok, valamint az Egyház és média kérdésköre jelenti a kurzus sajátosságát. Természetes követelmény lesz, hogy a hallgatók az óvodai gyakorlatot katolikus óvodai gyermekcsoportban töltik majd.

A specializációt felmenő rendszerben hirdetik meg, nappali és levelező tagozaton egyaránt, a szakvizsgás képzésen levelező tagozaton. Az oktatás a specializáción az általános óvodapedagógiai képzéssel párhuzamosan történik. A hallgatók a kötelező tárgyak mellett, hat félévre osztva tudják felvenni majd az órarendbe illesztett speciális tárgyakat.

A specializáció felvételének feltétele a plébánosi ajánlás. Emellett az óvodapedagógia szakra bekerült és e specializációt választó hallgatók egyházi elbeszélgetésen is tanúbizonyságot tesznek alapvető hitéleti és teológiai ismereteikről.

A specializáció sikeres abszolválása után a hallgatók a diploma mellé igazolást (betétlapot) kapnak, amely megerősíti, hogy a végzett óvodapedagógus alkalmas az egyházi óvodákban szükséges pedagógiai munkára.

További információ ITT olvasható.

Forrás és fotó: Soproni Egyetem

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria