Szabadulás – Módszertan és bibliai útmutató szenvedélybetegeknek

Kultúra – 2021. március 13., szombat | 15:00

A kötet tizenkét lépésben mutatja be, hogyan szabadulhatunk meg függőségeinktől. A tizenkét lépéses programok az 1930-as évek közepén születtek, először az Anonim Alkoholisták részére alapított programmal, de bármelyik függőségre alkalmazhatóak. A pennsylvaniai Dutsch Stock lelkésze, Franck Bucham alapította meg az Oxford Groupot, amelyből aztán létrejött az Anonim Alkoholisták szervezete.

A függőségtől való tizenkét lépés a következő: Bevallottuk, hogy erőtlenek voltunk és az életünk irányíthatatlanná vált. Eljutottunk arra a hitre, hogy csak egy nálunk nagyobb erő adhatja vissza lelki egészségünket. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket egy általunk vélt Isten gondviselésére bízzuk. Alapos és félelem nélküli erkölcsi leltárt készítettünk magunkról. Bevallottuk Istennek, magunknak és embertársunknak hibáink valódi természetét. Teljesen készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a negatív jellemvonásoktól. Alázattal kértük Istent, hogy hibáinktól szabadítson meg minket. Listát készítettünk mindazokról, akiket megbántottunk, és készséggel szeretnénk ezt mindenkinek jóvátenni. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk a megbántottaknak, amikor erre lehetőségünk volt, kivéve, ha ez sértette volna őket vagy másokat. Folytattuk a személyes leltár készítését, és amikor rosszat tettünk, azonnal bevallottuk. Imával és elmélkedéssel tudatosan kerestük kapcsolatunk elmélyítését egy általunk vélt Istennel, csak azért imádkozva, hogy megtudjuk akaratát, és adjon erőt annak végrehajtásához. E lépések eredményeként a lelkünk újjáéledt, és megpróbáltuk ezt az üzenetet másokhoz is eljuttatni, az elveket pedig minden esetben a magunk gyakorlatává tenni.

A legjellemzőbb függőségek közé tartozik az alkohol, a drog, a munka, a teljesítmény, a siker, a szerencsejáték, a pénz hajszolása, szex, pornó, evés, édesség, nassolás, elismertség, hatalom – különösen személyi, szexuális, családi és üzleti kapcsolatokban, mások önzetlen „megmentése”, testépítés, fizikai kondíció, kozmetikumok, öltözködés, plasztikai sebészet (külső kinézet).

Minden egyes lépéshez tartoznak szabadító elmélkedések és szentírási szakaszok. A kötet fordítója és szerkesztője, Borsányi István a közel ötszáz bibliai helyből kiemelt nyolcvannégyet, azaz minden egyes lépéshez hét bibliai szakaszt, amely egy hitre való elmélkedést jelent lépésenként.

A függőségek az egész társadalom szövetét súlyosan károsítják, amit jól mutat, hogy napjainkban több tízmillió amerikai szenved függőségi problémáktól, kémiai szerektől a szexuális kényszerességig, és ezenfelül több mint százmillió ember él társfüggőségben a családokban, együtt a függőségekben szenvedő emberekkel. Magyarországon pedig – szakemberek becslése szerint – csak az alkoholfüggők száma 800 ezer fő.

A tizenkét lépés kiindulópontja az a felismerés, hogy önmagunkat a saját hajunknál fogva nem tudjuk kihúzni abból a mély gödörből, amelybe az alkoholizmusunk és/vagy egyéb függőségünk által jutottunk. Miután az önmagunk erejében bízott próbálkozásaink kudarcba fulladtak, belátjuk, hogy a gyógyulásunkhoz szükségünk van egy nálunk nagyobb erőre, amit az A. A. hagyományosan Felsőbb Erőnek nevez. A kötet szerkesztője a Biblia Istenének nevezi ezt a Felsőbb Erőt, és azt kéri a függőségeiktől szabadulni akarókat: ha nem vallásosak, vagy ellenérzéssel viseltetnek Istennel, az egyházakkal vagy a papokkal szemben, akkor próbálják meg ezeket félretenni, és előítéletmentesen, levetve a negatív érzéseket és gondolatokat, kötelezettség nélkül olvasgatni az adott lépéshez rendelt bibliai idézeteket, befogadni és azokon elmélkedni. Például az első lépéshez – „Bevallottuk, hogy erőtlenek voltunk a függőségeinkkel szemben, és az életünk irányíthatatlanná vált” – az elmélkedés: „Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült” (Mt 9,36).

A tizenkét lépéses módszer egyik fontos figyelmeztetése: amikor az Isten lába elé helyezzük jellemhibáinkat, kerüljük az önmegszégyenítést és az önvádaskodást. A cél a lelki felszabadulás és nem a lelki önostorozás. Legtöbbünknek ez az út egy folyamat. Nem leszünk azonnal gyógyultak, és emiatt nem fognak rögtön tovább küldeni minket. A felépülés inkább mindennapi küzdelem lesz, hogy „az Isten által adott összes lelki szükségleteinket egészségesen értékeljük, egyensúlyba hozzuk és megfelelően alkalmazzuk”.

A könyvhöz Székely János szombathelyi megyéspüspök írt ajánlást, kiemelve: „Nem a görcsös erőfeszítés által szabadul meg valaki egy függőségből. Nem a maga erejéből szakítja szét a láncait. Akkor tud valaki szabaddá válni, ha odafentről kap erőt.

Ha a szív megtelik fénnyel, felülről való békével, akkor már nincs szükség arra, hogy másvalamivel próbálja valaki betölteni az élete hiányát.”

Szabadulás – Módszertan és bibliai útmutató szenvedélybetegeknek
Szent István Társulat, 2020

A kötet megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria