Szatmári egyházmegyei ministránszarándoklatok

Kishírek – 2023. március 22., szerda | 16:13

Száz ministráns vett részt a Szatmári Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által szervezett buszos és gyalogos zarándoklatokon: március 11-én a két nagykárolyi esperesség, 18-án a szatmár-erdőd-ugocsai esperességek ministránsai indultak útnak. A zarándoklatokról Tyukodi Beáta írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A szervezők célja az volt, hogy megismertessék a fiatalokkal a templomok, kápolnák szépségét és találkozásra, megerősítésre adjanak alkalmat a különböző plébániákról érkezett kis csapatoknak. Mindkét szombaton három-három templomot látogattak meg a ministránsok Nagybányán és Nagykárolyban.

Jó lehetőséget kínált ez a rendezvény a plébánosokkal való személyes találkozásra, beszélgetésre, egymás jobb megismerésére és a közös imára.

Egy játékos feladatba is bekapcsolódtak a résztvevők; szükségük volt a hittanórákon és az út során szerzett ismeretek felelevenítésére, hogy a rejtvényt megfejthessék.

A nap végén szentmisében adtak hálát az együtt töltött tartalmas időért, a ministránsi hivatás kegyelméért, majd szeretetvendégségen vettek részt.

Nagykárolyban a kis zarándokok bekapcsolódtak a piarista nővérek ünnepébe, amelyet a rendalapító, Boldog Celestina anya születésének 175. évfordulója alkalmából szerveztek. A szentmise főcelebránsa Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, szónoka pedig Molnár Lehel piarista szerzetes volt.

A Szatmári Egyházmegyei Ifjúsági Iroda következő, ministránsoknak szánt programja a június 3-i ministránstalálkozó, amelynek házigazdája idén a józsefházi plébánia lesz.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria