Személyi változások egyházmegyéinkben – 2017 – FRISSÍTVE

Hazai – 2017. augusztus 15., kedd | 12:00

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe egyházmegyéinkben.


Összeállításunk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye szeptember 1-jei hatállyal érvénybe lépő személyi változásaival bővült augusztus 15-én, kedden.

 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2017. augusztus 1-jétől az alábbi változtatásokat rendelte el.

Főesperesi kinevezés
Fodor András püspöki helynök – bihari főesperes

Esperesi kinevezés
Tóth László plébános – debreceni esperesi kerület esperese

Nyugdíjazás
Fülöp Sándor pusztadobosi, Keresztes László kótaji és Orosz Lőrinc székesegyházi plébánosok

Plébánosi áthelyezések
Felföldi László – Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-főplébánia
Földes Gábor – Tiszavasvári
Kerekes László – Geszteréd
Kiss Zsolt Attila – Püspökladány
Dr. Krakomperger Zoltán – Debrecen, Szent Anna-székesegyház plébániája
Lupsa Tamás – Demecser
Mák Zsolt Ferenc – Nyírmada
Pankotai József – Nyíregyháza, Kertváros
Tóth László – Debrecen, Megtestesülés-plébánia

Plébániai kormányzói kinevezések
Bancsi Zoltán – Debrecen, Szent István-plébánia

Kápláni kinevezés, illetve áthelyezések
Papp Tamás újmisés – Mátészalka
Reznek Ádám – Debrecen, Szent Anna-székesegyház plébániája
Varga Loránd – Debrecen, Szent Család-plébánia

Megbízások
Bákonyi János egyetemi lelkész – Nyíregyházi Egyetem, iskolalelkészi feladat további ellátása – Szent Imre Katolikus Gimnáziumban és Általános Iskola, lelkipásztori szolgálat további ellátása – nyíregyháza-jósavárosi misézőhely

Kisegítő lelkészi kinevezés
Eiben Tamás – Nyírábrány
Szegedi Kálmán – Debrecen, Szent Anna-székesegyház

Területi változások
Ebes filiális egyházközség a debreceni Szent Család-plébániához, Borbánya és Nyíregyháza-Nyírszőlős filiális egyházközségek a nyíregyháza-kertvárosi plébániához, a kótaji Szent Péter és Pál-plébánia a kemecsei Szent István-plébániához fog tartozni.

* * *

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek 2017. augusztus 1-jei hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

Szabó József bélapátfalvi plébános nyugállományba került.
Molnár Attila ragályi plébános engedélyt kapott, hogy belépjen a Zirci Ciszterci Apátság szerzetesi közösségébe.

Kovács László edelényi plébános a bélapátfalvi plébániára,
Kelemen István deteki plébános az edelényi plébániára,
Juhász János lelkész Törökszentmiklósról a ragályi plébániára
kapott plébánosi kinevezést.

Versler Sándor Mezőkövesd I. plébániáról a miskolc-mindszenti plébániára,
Varga Pál a gyöngyös-felsővárosi plébániáról Mezőkövesd I. plébániára,
Palotai Ádám a miskolc-diósgyőri plébániáról Törökszentmiklós plébániára,
Holló Gábor újmisés a gyöngyös-felsővárosi plébániára,
Maksó Péter újmisés a miskolc-diósgyőri plébániára kapott kápláni kinevezést.

Ináncs plébániához került Detek plébánia és a hozzátartozó Baktakék és Beret, valamint Büttös, Perecse, Kány, Felsőgagy, Csenyéte, Alsógagy és Gagyapáti filiák,
Halmaj plébániához került Léh plébánia és a hozzátartozó Kázsmárk és Rásonysápberencs filiák,
Szikszó plébániához került Aszaló plébánia,
Hort plébániától Gyöngyös-Felsővároshoz került Nagyréde plébánia, oldallagos lelkipásztori ellátásra.

A Székesegyházi Főesperesség főesperesi feladatainak ellátása alól Mándy Zoltán főesperes, horti plébános felmentést kapott,
Csizmadia István az egri bazilika plébánosa lett az új főesperes.
Kovács László kinevezett bélapátfalvi plébános Nagyboldogasszonyról nevezett bélháromkúti apáti címet kapott.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az alábbi változtatásokat rendelte el.

Dr. Székely János
kinevezett szombathelyi megyéspüspök urat 2017. július 8-ai hatállyal felmentettem minden főegyházmegyei megbízatása és bizottsági tagsága alól. Püspök atya további szolgálatát kísérje Urunk bőséges áldása!

Nyugdíjazások

Miután betöltötte 75. életévét, és az Egyházi Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően már korábban benyújtotta lemondását, folyó év augusztus 1-jei hatállyal Dr. Kerényi Lajos plébániai kormányzó urat felmentettem beosztásából, és nyugállományba helyeztem.

Gyöngyös Ferenc pápai káplán érdemes esperes, plébános urat és Várnai Péter címzetes prépost, érdemes esperes, plébános urat – megromlott egészségi állapotukra tekintettel – szintén nyugállományba helyeztem.

Ezúton köszönöm meg nyugállományba vonuló Paptestvéreim sok évtizedes, hűséges szolgálatát, és szívből kívánom, hogy nyugdíjas éveiket kísérje Urunk bőséges áldása!

Plébánosi és plébániai kormányzói felmentések és kinevezések

Miután Dr. Piotr Berkowicz atya írásban jelezte lemondását Főegyházmegyénkben betöltött lelkipásztori beosztásairól, 2017. április 24-ei hatállyal felmentettem őt a Csolnoki Nepomuki Szent János Plébánia és az Únyi Szent Mihály Plébánia kormányzása alól, és visszabocsájtottam egyházmegyéjébe.

Michels Antal plébános urat, a Főegyházmegye cigánypasztorációs referensét 2017. július 8-ai hatállyal – minden eddigi tisztségének érintetlenül hagyásával – kineveztem a Boldog Ceferino Roma Misszó Személyi Kvázi-plébánia kormányzójává.

2017. augusztus 1-jei hatállyal

Bán Zsolt Jónás OFM atyát – főtisztelendő Dobszay Márton Benedek OFM tartományfőnök úr előterjesztésére – felmentettem a Budapest-Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia vezetése alól.

Almásy Tamás káplán urat – felmentve a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián betöltött kápláni tisztségéből – a Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia kormányzójává;

Dr. Györök Tibor káplán urat – felmentve a Budapesti Magyar Szentek Plébánián betöltött kápláni tisztsége alól – a Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia kormányzójává;

Kálmán József plébános urat – felmentve a Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánián betöltött plébánosi, valamint Budakalász-Szentistvántelepi Szent István Plébánia kormányzói tisztsége alól – a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia plébánosává;

Kálmán Péter Peregrin OFM atyát – főtisztelendő Dobszay Márton Benedek OFM tartományfőnök úr előterjesztésére – a Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia plébánosává;

Kelemen László káplán urat – felmentve a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánián betöltött kápláni tisztségéből – a Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia kormányzójává, valamint oldallagos ellátással a Budakalász-Szentistvántelepi Szent István Plébánia kormányzójává;

Dr. Kulcsár Sándor plébániai kormányzó urat – felmentve a Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia kormányzói tisztségéből – a Dorogi Szent József Plébánia kormányzójává, valamint a Csolnoki Nepomuki Szent János Plébánia és az Únyi Szent Mihály Plébánia kormányzójává;

Lendvai Zoltán Zalán OFM atyát, a Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia plébánosát – miután főtisztelendő Dobszay Márton Benedek OFM tartományfőnök úr előterjesztésére felmentettem a fenti plébánia vezetése alól – a Budapest-Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia plébánosává;

Mahimai Raj Anthony káplán urat – felmentve a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánián betöltött kápláni tisztsége alól – a Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia kormányzójává;

Dr. Monostori László plébánoshelyettes urat – felmentve a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánián betöltött plébánoshelyettesi tisztségéből – ugyanazon plébánia kormányzójává neveztem ki.

Szerencsés Zsolt plébános urat – minden eddigi beosztását érintetlenül hagyva – kineveztem a Tokodaltárói Szent Borbála Plébánia kormányzójává, és megbíztam a Tokod-Üveggyári Szent Margit Kápolnaigazgatóság ellátásával is.

Templomigazgatói kinevezések

2017. július 1-jei hatállyal

Dr. Philipp Ernst Gudenus atyát felmentettem a Budapest-Belvárosi Szent Anna-templom igazgatása alól, és ugyanazon templom igazgatóhelyettesévé neveztem ki. A templom igazgatását – ugyanazon hatállyal – Estanislao Mazzuchelli atyára bíztam.

A Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia területén működő Kaníziusz Szent Péter-templom igazgatását – eddigi tisztségének érintetlenül hagyásával, 2017. július 8-ai hatállyal – Michels Antal józsefvárosi plébános úrra bíztam.

Kápláni felmentések és kinevezések

2017. augusztus 1-jei hatállyal

Horváth Márton újmisés atyát a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia káplánjává;

Huszti Zoltán újmisés atyát a Budapesti Magyar Szentek Plébánia káplánjává;

Lakatos Bence káplán urat – felmentve a Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánián betöltött kápláni tisztsége alól – a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia káplánjává;

Tihanyi Péter újmisés atyát a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia káplánjává;

Umhauser Ádám újmisés atyát a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia káplánjává neveztem ki.

Rektori feladatok ellátása

2017. július 8-ával további intézkedésig Dr. Frankó Tamás rektorhelyettes urat kértem fel az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektori teendőinek intézésére.

A PPKE Egyetemi Lelkészségének ellátása

2017. augusztus 1-jei hatállyal

Pál Ferenc egyetemi lelkész urat felmentettem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi lelkészi tisztsége alól, és Hodász András káplán urat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem eddigi segédlelkészét neveztem ki erre a feladatra.

Átmeneti diakónusaink lelkipásztori gyakorlata

Babos Áron diakónus urat a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébániára;

Szivák Tamás diakónus urat a Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébániára;

Tóth Imre diakónus urat a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébániára küldtem a következő tanévre.

Lindmayer Miklós diakónus úr a továbbiakban is a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánián teljesít szolgálatot.

Állandó diakónusok szolgálata

Horváth Lajos diakónus úr az Ürömi Szent György Vértanú Plébánián;

Lesták Zoltán diakónus úr az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánián;

Pernitz Ákos diakónus úr a Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébánián;

Szarvas Levente diakónus úr a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánián;

Szlávik András diakónus úr a Budapest-Farkasréti Mindenszentek Plébánián;

Tóth László diakónus úr pedig budapesti börtönlelkészként teljesít szolgálatot.

* * *

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök 2017. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi változtatásokat rendelte el a Győri Egyházmegyében:

Nyugdíjazások:

Ács Lajos szili plébános nyugdíjazás iránti kérelmét köszönete nyilvánítása mellett elfogadta.

Maráz Sándor csornai kerületi esperes, bősárkányi plébános nyugdíjazás iránti kérelmét köszönete nyilvánítása mellett elfogadta.

Zsebedics József győr-szigeti plébános nyugdíjazás iránti kérelmét köszönete nyilvánítása mellett elfogadta, és felkérte, hogy a plébánián maradva segítse utóda szolgálatát.

Plébánosi kinevezések:

Bors Imre plébánost felmentette Abda, Börcs, Ikrény plébánia ellátása alól, és megbízta Gyömöre, Felpéc, Kajárpéc Plébánia ellátásával.

Kaposi Gábort római tanulmányi szabadsága befejeztével kinevezte Győr-Révfalu plébánia plébánosává, valamint győri egyetemi lelkésszé.

Kovács Pál plébánost felmentette Újkér, Szopor, Tompaládony és Szakony plébániák ellátása alól, és kinevezte Sopronhorpács plébánia plébánosává Egyházasfalu, Keresztény, Zsira és Und lelkipásztori ellátásával.

Megyeri Ciprián plébánost felmentette győr-révfalui plébánosi és győri egyetemi lelkészi megbízatása alól, és kinevezte Tét plébánia plébánosává, Tétszentkút, Győrszemere, valamint Rábaszentmihály és Rábacsécsény oldallagos ellátásával.

Wolf Pál István plébánost felmentette gyirmóti, koroncói, rábapatonai plébánosi megbízatása alól, és kinevezte Bősárkány plébánia plébánosává, Acsalag, Maglóca és Hanságliget lelkipásztori ellátásával.

Plébániai kormányzói kinevezések:

Dumovits István horvátzsidányi plébános nyugdíjazás iránti kérelmét elfogadta, felmentette Und plébánia, valamint a horvátzsidányi általános iskolai hitoktatás ellátása alól, s egyben horvátzsidányi plébániai kormányzóvá nevezte ki.

Morgos Ferenc gyarmati plébános nyugdíjazás iránti kérelmét elfogadta, s egyben megbízta eddigi szolgálatának plébániai kormányzói minőségben való folytatásával.

Németh Antal kópházi plébános nyugdíjazás iránti kérelmét elfogadta, s egyben megbízta eddigi szolgálatának plébániai kormányzói minőségben való folytatásával.

Vereb Zsolt piarista szerzetest, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatóját kinevezte hédervári plébániai kormányzóvá.

Lelkészi kinevezés:

Benkó Attilát felmentette a Mosonmagyaróvár I. Plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte önálló győri kórházlelkésznek.

Kápláni kinevezés:

Magyaros László újmisést kinevezte a győr-belvárosi plébánia segédlelkészévé.

Oldallagos ellátások:

Bausz András nyúli plébánost megbízta Écs plébánia ellátásával.

Berkes Gyula győr-nádorvárosi plébánost megbízta Ikrény plébánia ellátásával.

Brezina Balázs kónyi plébánost megbízta Rábapatona plébánia ellátásával.

Dr. Balázs Tamást, a győri Szent Imre-plébánia plébánosát megbízta Győr-Gyirmót plébánia ellátásával.

Dr. Galla Gábor darnózseli plébánost felmentette Hédervár plébánia ellátása alól.

Dr. Németh Gábor győr-kisbácsai plébánost megbízta Győr-Sziget, Győr-Újváros és Pinnyéd ellátásával.

Dr. Szalai Gábor sopronkövesdi plébánost felmentette Mesterháza, Lócs és Iklanberény plébániák ellátása alól.

Finta József csepregi plébánost megbízta Szakony plébánia ellátásával.

Fodróczy László iváni plébánost felmentette Nagygeresd plébánia ellátása alól.

Gats Mihály rábakecöli plébánost felmentette Vica plébánia ellátása alól, és megbízta Szil és Vág plébániák, valamint Edve és Vásárosfalu oldallagos ellátásával.

Gyürü Ferenc lövői plébánost megbízta Újkér és Szopor plébániák oldallagos ellátásával.

Jász László büki plébánost megbízta Lócs és Iklanberény plébániák oldallagos ellátásával.

Mészáros Miklós peresznyei plébánost felmentette Zsira plébánia ellátása alól, és megbízta a horvátzsidányi általános iskolában tanulók hitoktatásával.

Sándor Gábor győr-ménfői plébánost megbízta Koroncó plébánia oldallagos ellátásával.

Smudla Tamás beledi plébánost megbízta Vica plébánia oldallagos ellátásával.

Szabó Miklós plébánost felmentette Egyházasfalu és Keresztény plébániák oldallagos ellátása alól, és megbízta Tompaládony, Mesterháza és Nagygeresd plébániák oldallagos ellátásával.

Szűcs József premontrei szerzetes papot Fazakas Z. Márton csornai apát kérésére megbízta Bágyogszovát I–II., valamint Bodonhely plébániák oldallagos ellátásával.

Vincze József péri plébánost megbízta Győrság és Halomalja plébániák oldallagos ellátásával.

Winkler Zsolt öttevényi plébánost megbízta Abda és Börcs plébániák oldallagos ellátásával.

A Mosonmagyaróvár I. Plébániához tartozó vidéki plébániák (Mosonszolnok, Várbalog) lelkipásztori ellátásával a magyaróvári piarista szerzeteseket bízta meg.

Szerzetesi közösségbe való elengedés:

Mogyorósi Márkot köszönete nyilvánítása mellett felmentette püspöki titkári és szertartói megbízatása alól, és engedélyezte, hogy a Tihanyi Bencés Apátság szerzetesi közösségében megkezdje a szerzetessé válás időszakát.

Betegszabadság:
Kántor Antal téti plébánost megromlott egészségi állapota miatt felmentette plébánosi és kerületi esperesi teendői alól.

Solymos Mihály téti segédlelkész számára tartós betegszabadságot engedélyezett.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek 2017. augusztus 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött.

Oldallagos ellátások

Az akasztói plébániát felmentette a csengődi plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól.

A solti plébániát felmentette az újsolti misézőhely ellátása alól.

Az újsolti misézőhelyet a tassi plébániához csatolta oldallagos ellátásra.

Az ágasegyházi plébániát az izsáki plébániához csatolta oldallagos lelkipásztori ellátásra.

Felmentések

Csernák Pál c. apátot, nyugalmazott plébánost köszönetnyilvánítás mellett felmentette a kiskunhalas-felsővárosi plébánia ellátása alól. Csernák Pál végleg visszavonul az aktív szolgálattól.

Harbula István ágasegyházi plébánost egészségi állapota miatt nyugállományba helyezte.

Jávorka Lajos plébánost, saját többszöri kifejezett kérésére felmentette a tiszakécskei plébánia lelkipásztori ellátása alól, és öt évre a Fokoláre mozgalom külföldi szolgálatába engedte.

Bolvári Jánost megbízatásának lejártával felmentette a bácsalmási kerület megbízott esperesi feladatai alól, a jánoshalmi esperesi tisztségét érintetlenül hagyva.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések

Bobek Tamást felmentette a keceli plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és kinevezte Tiszakécskére plébániai kormányzónak.

Talapka István c. apátot, plébánost felmentette az izsáki plébánia ellátása alól, és Kiskunhalas-Felsővárosra helyezte plébánosi beosztásban.

Bajkó Zoltánt felmentette a pálmonostori plébánia ellátása alól, és az izsáki plébániára helyezte plébánosnak.

Kapás Mihályt felmentette a Kiskunfélegyháza-Újplébánián betöltött kápláni beosztása alól, és a tassi plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki. Feladata lesz a szalkszentmártoni és a dunavecsei lelkészségek, valamint az újsolti misézőhely oldallagos ellátása is.

Havris Györgyöt felmentette a tassi plébánia ellátása alól, és Csengődre helyezte plébánosnak.

Szécsényi Attilát felmentette a Mélykúton betöltött adminisztrátori feladatok ellátása alól, és Pálmonostorára helyezte plébánosnak. Feladata lesz a gátéri plébánia oldallagos ellátása is.

Esperesi kinevezések

Geszler Péter érseki tanácsost, tompai plébánost egy évre kinevezte a bácsalmási kerület esperesévé.

Hajagos Gyula kiskunfélegyházi plébánost újabb öt évre, 2022. augusztus 1-jéig kinevezte a kiskunfélegyházi kerület esperesévé.

Vincze Attila hajósi plébánost újabb öt évre, 2022. augusztus 1-jéig kinevezte a hajósi kerület esperesévé.

Bolvári János mélykúti plébánost újabb öt évre, 2022. augusztus 1-jéig kinevezte a jánoshalmi kerület esperesévé.

Kápláni áthelyezések

Tápai Péter újmisés, a Kecelre kap kápláni kinevezést. Feladata lesz a II. János Pál Katolikus Általános Iskola iskolalelkészi feladatainak ellátása is.

Zirig Kristóf újmisés, Lajosmizsére a Szent Lajos-plébániára kap kápláni kinevezést.

Gál Józsefet a Kecskemét Szent Miklós-templomból áthelyezte a Kiskunfélegyháza-Újplébániára kápláni beosztásban.

Minda Zoltán Lajosmizséről Kecskemétre kerül a Szent Miklós-templomigazgatóságra kápláni beosztásban.

Bábel Balázs érsek 2017. szeptember 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött:

Oldallagos ellátások:

Az izsáki plébániát felmentette az ágasegyházi plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól, és a feladatot a kecskeméti főplébániára bízta.

Felmentések:

Hozdik Zsoltot áthelyezése miatt köszönete nyilvánítása mellett felmentette a keceli esperesi szolgálata alól.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések:

Dr. Finta Józsefet felmentette a kiskunhalasi főplébánia plébánosi tisztségéből és a kecskemét főplébánia plébánosává nevezte ki, s egyben öt évre 2022. szeptember 1-jéig meghosszabbította általános helynöki kinevezését.

Dr. Jeney Gábort minden egyéb feladatának megtartásával a kecskeméti főplébániáról Soltvadkertre küldte plébánosnak.

Hozdik Zsoltot Soltvadkertről a kiskunhalasi főplébánia plébánosává nevezte ki.

Esperesi kinevezések:

Burányi Roland keceli plébánost egy évre kinevezte a keceli kerület esperesévé.

Kápláni áthelyezések:

Csorba Dávid Soltvadkertről a kiskunhalasi főplébániára kerül kápláni beosztásba, valamint iskolalelkészi szolgálatot is ellát.

Kőhegyi Dániel a kiskunhalasi főplébániáról a kecskeméti főplébániára kerül kápláni beosztásban.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Varga László kaposvári megyéspüspök a következő személyi változásokat rendelte el egyházmegyéjében.

2017. május 15-i hatállyal:

Nagy Vendelt, megköszönve eddigi munkáját, felmentette gazdasági helynöki tisztsége alól.

Kocsisné Németh Zsuzsannát kinevezte a Kaposvári Egyházmegye gazdasági vezetőjévé.

Somos László kaposfői esperes, plébánost nevezte ki a Kaposvári Egyházmegye általános helynökévé;

Tomanek Péter kaposfüredi plébánost pedig a Kaposvári Egyházmegye irodaigazgatójává.

Mohay Gábort kinevezte a Kaposvári Egyházmegye építészeti és műemlékvédelmi szakértőjévé, valamint augusztus 16-i hatállyal egyházmegyei főépítésznek.

Tomanek Ferencet felmentette a kaposvári Szent Imre-plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és kinevezte plébániai kormányzónak ugyanazon plébániára.

2017. július 1-jei hatállyal:

Lukácsi Gézát saját kérésére felmentette börtönlelkészi tevékenysége alól, és helyette Molnár László állandó diakónust nevezte ki a Kaposvári Büntetésvégrehajtási Intézet, valamint az EMMI Nagykanizsa Javítóintézetének lelkészévé is.

Sándor László plébánost kinevezte a Kaposvári Egyházmegye hivatás referensévé;

Kisiván Csaba diakónust pedig a Kaposvári Egyházmegye ifjúsági referensévé.

2017. augusztus 1-jei hatállyal:

Brieber László balatonszentgyörgyi plébánost egészségi állapotára való tekintettel nyugállományba helyezte.

Dr. Rumszauer Miklós plébánost felmentette egyetemi lelkészi beosztása alól.
Horváth Lóránt plébánost saját kérésére felmentette a nagyatádi plébánia ellátása alól, és egy év betegszabadságot engedélyezett neki.

Arányi Zoltánt felmentette a nagykanizsai Jézus Szíve-plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és az újudvari plébániára küldte plébániai kormányzónak, megbízva a homokkomáromi plébánia oldallagos ellátásával.

Molnár Attila plébánost felmentette az újudvari plébánia vezetése aló, és a szuloki plébániára küldte ugyanazon minőségben, megbízva a somogyapáti plébánia oldallagos ellátásával.

Bognár Tamás plébánost felmentette a szuloki plébánia ellátása alól, és a lábodi plébániára küldte, megbízva a görgetegi és csokonyavisontai plébániák oldallagos ellátásával is ugyanazon minőségben.

Vaslabán Csaba plébánost megbízta a balatonkeresztúri plébánia ellátása mellett a balatonszentgyörgyi és balatonberényi plébániák oldallagos ellátásával.

Nagy Vendel c. apátot felmentette a kaposvári Nagyboldogasszony Gimnáziumban betöltött vezető hittanári beosztása alól, és három évre külföldre engedte.

Bálint Gábor plébánost felmentette a csurgói plébániák ellátása alól, és a kaposvári Katolikus Gimnáziumba küldte vezető hittanárnak, és egyben kinevezte a Kaposvári Egyetemre egyetemi lelkésznek.

Göndics János plébánost felmentette a somogysámsoni plébánia ellátása alól, és kinevezte a csurgói plébániákra ugyanazon minőségben.

Papp Szabolcs kisegítő lelkészt felmentette a kaposvári Jézus Szíve-plébánián betöltött feladatai alól, és a somogysámsoni plébániára küldte plébániai kormányzónak, megbízva a vörsi plébánia oldallagos ellátásával is.

Mód Miklós plébánost felmentette a vörsi plébánia ellátása alól, és a zselickislaki plébániára küldte ugyanazon minőségben.

Sajni Balázs plébánost felmentette a zselickislaki plébánia ellátása alól, és a kaposvári Nagyboldogasszony-plébániára plébános helyettesnek nevezte ki.

Roca Daniel plébánost felmentette a babócsai plébánia ellátása alól, és a nagyatádi plébániára helyezte ugyanazon minőségben.

Bencik Tamás plébánost megbízta a vízvári plébánia mellett a babócsai plébánia oldallagos ellátásával is.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Udvardy György pécsi megyéspüspök az egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítása érdekében 2017. augusztus 1-jével az alábbi személyi és területi változásokat rendelte el.

Nyugdíjazás
Egészségi állapotukra tekintettel Csősz István kanonok, címzetes prépost, paksi, valamint Keresztes Pál szigetvári plébánosokat köszönetnyilvánítása mellett nyugállományba helyezte.

Plébánosi áthelyezések
Kutas Attila dombóvári plébánost Paksra,
Hegedüs János bírósági helynök, tamási plébánost Dombóvárra,
Mátyás Imre komlói plébánost Tamásiba,
Hamzau Relu bicsérdi plébánost Komlóra,
Serban Valentin iregszemcsei plébánost Zombára,
Király József plébánost Szigetvárra,
Benchea Celestin plébánost Szabadszentkirályra,
Cziglányi Zsolt rektor, plébánost Kozármislenybe helyezte plébánosnak.

Plébániai kormányzói kinevezések
Rosner Zsolt – Abaliget,
Lovász Zsolt káplán – Iregszemcse,
Barics Gábriel káplán – Bicsérd

Kisegítő lelkészi kinevezés
Németh Antal zombai plébános – Dombóvár,
Balázs Zoltán nyugalmazott plébános – Paks

Megbízások
Csicsó János angliai főlelkész megbízatását újabb három évre meghosszabbították.

Sas Norbert újmisés a pécs-kertvárosi plébániára kapott kápláni kinevezést. Fekete Zoltán diakónus lelkipásztori gyakorlatra Szekszárdra kerül, amely mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara doktori iskolájában folytat további tanulmányokat. Lábár Tamás diakónus lelkipásztori gyakorlatát a pécsi székesegyházi plébánián folytatja tovább.

Az egyházmegye rendezési tervét szem előtt tartva a szentlászlói plébánia Szigetvárhoz kerül oldallagos ellátásra.

2017. június 16-ával Bognár Attila András mindennemű papi szolgálattól való eltiltásra került.

Miután a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán Cziglányi Zsolt rektor megbízatása 2017. június 30-ával lejár, a főiskola új rektora július 1-jétől Kovács Gusztáv főiskolai tanár úr lesz.

* * *

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Kiss-Rigó László megyéspüpsök az alábbi változásokról döntött 2017. augusztus 1-jével.

Zmijan Adalbert visszatér Lengyelországba, ötévi szolgálata letelte után.

Kopasz István: plébános – Üllés, Szent Antal-plébánia

Turi Kis István: plébániai kormányzó – Gyomaendrőd, Jézus Szíve-plébánia

Roszel Norbert: plébániai kormányzó – Tótkomlós, Szent István Király-plébánia

Oldallagos ellátások
Elekhez lett csatolva Lőkösháza;
Kevermeshez Dombegyház;
Szatymazhoz Balástya;
Sándorfalvához Dóc.

Nyugdíjazás
Nagy Ferenc

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök az alábbi személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében. A külön nem jelzett változások 2017. augusztus 10-től hatályosak.

Szerzetesrendbe távozás
Kirner Antal Zoltánt felmentette a celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia vezetése alól és elengedte a Szombathelyi Egyházmegyéből, hogy beléphessen a Don Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartományába.

Plébánosi áthelyezés
Németh Zoltán plébánost felmentette a körmendi Szent Erzsébet Plébánia vezetése alól és kinevezte a celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia plébánosának.
Kiss László esperes-plébánost felmentette a Pákai Plébánia és a Lenti Esperesi Kerület vezetése alól és kinevezte a körmendi Szent Erzsébet Plébánia plébánosának.
Haller László plébánost felmentette az Ikervári Plébánia vezetése alól és kinevezte a Pákai Plébánia plébánosának.

Plébánosi kinevezés
Tóth Andrást felmentette kisegítő lelkészi szolgálata alól és kinevezte az Ikervári Plébánia plébánosának.
Tartományfőnöke kérésére P. Ghie Marsellinus SVD plébánost felmentette a Vasvári Plébánia vezetése alól, és helyére 2017. augusztus 1-jei hatállyal P. Tengan Sebastian SVD-t nevezte ki plébánosnak.

Plébániai kormányzói kinevezés
Porpáczy József plébánost, miután betöltötte 75. életévét, és az Egyházi Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően benyújtotta lemondását, felvette az Egyházmegye nyugdíjas papjai közé, felmentette a Gyöngyösfalui Plébánia vezetése alól és kinevezte ugyanezen plébánia plébániai kormányzójává.
Pete Polgár Mátét felmentette a Szentgotthárdi Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól és kinevezte a szombathelyi Szent István király Plébánia plébániai kormányzójává, továbbá a szombathelyi Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkészévé és püspöki referensévé.
Császár István egyházmegyei kormányzó 2017. június 1-jei hatállyal dr. Stift Zoltán börtönlelkészt – eddigi megbízatását érintetlenül hagyva – kinevezte a Sorokpolányi Lelkészség kormányzójává.

Kórházlelkészi kinevezés
Takács Andrást felmentette a Lenti Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól és kinevezte a zalaegerszegi kórház kórházlelkészévé, és a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia kisegítő lelkészévé.

Kápláni áthelyezés
Tartományfőnöke kérésére P. Szikszay Leopold OFM káplánt 2017. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a szombathelyi Szent Erzsébet Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól és kinevezte a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia káplánjává.
Tartományfőnöke kérésére P. Varga József Kamill OFM káplánt 2017. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól és kinevezte a szombathelyi Szent Erzsébet Plébánia káplánjává.

Kápláni kinevezés
Kovács Richárdot felmentette a zalaegerszegi kórházlelkészi megbízatásából és kinevezte a Kőszegi Plébánia káplánjává, valamint megbízta a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Oktatási Központ iskolalelkészi feladatainak ellátásával.
Heiter Róbert Gottfried premontrei szerzetest, miután kérelmet intézett a megyéspüspökhöz, hogy a Szombathelyi Egyházmegye papjaként szeretné folytatni szolgálatát, rendi elöljárója engedélyével felmentette a Szombathelyi Főplébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól és kinevezte a Szentgotthárdi Plébánia káplánjává.
Kaszás Csaba Richárd újmisést kinevezte a Lenti Plébánia káplánjává.

Tanulmányi szabadság
Bokor Zoltán plébániai kormányzót felmentette a szombathelyi Szent István király Plébánia vezetése, valamint a szombathelyi Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkészi és püspöki referensi megbízatása alól és egy évre a római Pápai Magyar Intézetbe küldte, morálteológiai szaklicenciátusának megszerzésére.

Püspöki utószó

Kedves Paptestvérek, kedves Hívek!
A feltétlenül szükséges helyezések megtétele során nagyon nagy örömömre szolgált a paptestvérek hiteles papi lelkülete, amellyel elfogadták a rájuk bízott új feladatot. Biztos vagyok abban, hogy Isten mindannyiuk életében bőségesen megjutalmazza, gyümölcsözővé teszi ezt a krisztusi hozzáállást. Továbbra is kérem a paptestvérek és a kedves hívek imáját, segítségét, tanácsait. Segítsen minket a Mindenható és Irgalmas Isten, hogy az Ő örömhírének hiteles tanúi lehessünk a világban!

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Márfi Gyula érsek az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

Plébánosi kinevezések és áthelyezések

Fodor János devecseri plébánost szeptember 1-ji hatállyal felmenti, és kinevezi a keszthelyi Kis Szent Teréz-plébánia plébánosává.

Tódor Szabolcs keszthelyi káplánt augusztus 16-i hatállyal felmenti, és kinevezi Búcsúszentlászló és filiái mellett a pölöskei plébánia plébánosává.

Szécsi Ferenc balatonfűzfői plébánost augusztus 16-i hatállyal felmenti, és kinevezi zalabéri plébánossá, egyidejűleg Tekenye és Zalavég plébániák ellátásával is megbízza.

Kápláni kinevezések és kisegítő lelkészi kinevezések

Bacsa Dávid újmisés tanulmányait folytatja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében és a pomázi plébánián kisegítő lelkipásztorként végzi a hallássérültek lelkigondozását.

Gyulai Péter István újmisést augusztus 1-jével a veszprémi Magyarok Nagyasszonya-plébánia káplánjává nevezi ki, és kisegítő kórházlelkészi szolgálatra küldi.

Ilyés Dénes búcsúszentlászlói plébánost augusztus 16-i hatállyal felmenti, és kinevezi a keszthelyi Kis Szent Teréz-plébánia kisegítő lelkészének.

Tóth Gábor Norbert újmisést augusztus 16-i hatállyal a várpalotai plébániára küldi káplánnak.

Varga-Csikász Bence újmisést augusztus 16-i hatállyal a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébániára küldi káplánnak.

Plébániai kormányzói kinevezés

Laposa Norbert várpalotai káplánt augusztus 16-i hatállyal felmenti, és kinevezi Balatonfűzfő és a csatolt községek plébániai kormányzójává.

Nagy Lénárd Sándor Richárd OCist atyát személyes kérésére, Bérczi László Bernát OCist kormányzóperjel hozzájárulása alapján szeptember 1-jei hatállyal kinevezi a devecseri és a kolontári plébánia kormányzójává.

Paál Sándor Ede balatonalmádi káplánt augusztus 16-i hatállyal felmenti, és kinevezi Káptalanfára plébániai kormányzónak.

Felmentések

Denisiewicz Pawel Roman OCD szerzetest, a keszthelyi Kis Szent Teréz-plébánia eddigi plébánosát Vörös Imre kármelita tartományfőnök kérésére szeptember 1-ji hatállyal felmenti plébánosi tisztsége alól.

 

Nyugdíjazás

Schwartz Márton káptalanfai plébánost augusztus 16-i hatállyal felmenti, és felveszi a főegyházmegye nyugdíjas papjai közé.


Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Egri Főegyházmegye, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Győri Egyházmegye, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, Kaposvári Egyházmegye, Pécsi Egyházmegye, Szeged-Csanádi Egyházmegye, Szombathelyi Egyházmegye. Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria