Személyi változások egyházmegyéinkben – 2019 – FRISSÍTVE

Hazai – 2019. július 31., szerda | 10:51

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2019. évben egyházmegyéinkben. Összeállításunk a Szeged-Csanádi Egyházmegye dispozícióival frissült.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az alábbi személyi változásokról döntött az egyházmegyében:

Bákonyi Jánost kinevezte plébánosnak a fényeslitkei Szentháromság-plébániára és a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola lelkészévé.

Fodor András helynök, főesperest – minden egyéb megbízatását érintetlenül hagyva – felmentette a debreceni Szent Család-plébánia vezetése alól, helyére Kálmán Józsefet nevezte ki plébánosnak, aki egyben a Svetits Intézetben hitoktatói feladatokat is ellát majd.

Katona Istvánt felmentette a nyírkarászi Szent István király-plébánia kormányzása alól, és kinevezte főállású kórházlelkésznek, helyére Panyi Józsefet nevezte ki plébánosnak.

Hajdu István káplánt kinevezte plébániai kormányzóvá a nyírcsaholyi Szent László-plébániára.

Dobai Barna Ottó a továbbiakban az újfehértói Magyarok Nagyasszonya-plébánia káplánjaként szolgál majd, valamint Varga Lóránt a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébániára kap kápláni kinevezést.

Az újmisés Sziklai Dávid a rakamazi Szent István király-plébániára kap kápláni kinevezést.

Katona István kórházlelkészt kinevezte kisegítő lelkésznek a dombrádi plébániára, kékcsei lakhellyel.

Római tanulmányai befejeztével Nagy Csabát kinevezte a nyíregyházi a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Nyíregyházi Egyetem római katolikus lelkészévé, illetve kisegítő lelkésznek a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébániára.

2019. május 17-i hatállyal Nagy Zsoltot felmentette ifjúsági referensi megbízatásából, és kinevezte Törő Andrást a referatúra vezetésére.

Gyakorlati évesek:

Máté Péter diakónust a kisvárdai Szent Péter és Pál-plébániára,

Szidor János diakónust a debreceni Szent Anna-főplébániára,

Halász István akolitust a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébániára küldi gyakorlatra.

* * *

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek 2019. augusztus 1-jei hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

Kladiva Imre jászapáti plébániai kormányzó nyugállományba kerül.

Hubay József Bertalan 75. életévét betöltve plébániai kormányzóként folytatja munkáját.

Tóth Béla miskolc-selyemréti plébánost a plébánosi tevékenységek alól felmenti, azonban kórházlelkészi feladatait továbbra is ellátja.

Kocsis Sándor szerencsi plébános a jászapáti plébániára,

Szarvas Péter, a miskolci Szent Anna-plébánia plébánosa a szerencsi plébániára,

Gubala Róbert sátoraljaújhelyi plébános a miskolci Szent Anna-plébániára,

Lóczi Tamás lelkész, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója a sátoraljaújhelyi plébániára,

Árvai István sajóládi plébános a domoszlói plébániára,

Varga Bertalan domoszlói plébániai kormányzó a halmaji plébániára,

Varga Béla halmaji plébános a sajóládi plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Czibere Zsolt, az eger-belvárosi főplébánia káplánja Felsőtárkányba kapott plébániai kormányzói kinevezést. Oldallagosan ellátja az eger-felnémeti plébániát és a szarvaskői filiát, valamint az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium iskolalelkészi feladatait.

Jósvay László, a jászárokszállási plébánia káplánja Rudabányára,

Skublics Máté, a Neokatekumenális Út „Missio Ad Gentes” lelkipásztora, egyetemi lelkész a miskolc-selyemréti plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Versler Sándor, Jászberény I. plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól, és Rómában folytatja teológiai tanulmányait. 

Andrási Zoltán rudabányai plébániai kormányzó Törökszentmiklósra,

Vízi János, Mezőkövesd II. plébánia káplánja az eger-belvárosi főplébániára kapott kápláni kinevezést.

Resch András újmisés a miskolci Szent Anna-plébániára,

Resch Tamás újmisés Jászberény I.-re,

Pintér Bálint újmisés Mezőkövesd II.-re,

Riz Attila újmisés Jászárokszállásra,

Soltész Ádám újmisés Szerencsre kapott kápláni kinevezést.

Lóczi Tamás kinevezett sátoraljaújhelyi plébános az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának alelnöki tisztére kapott kinevezést.

Varga Béla plébános a halmaji plébániáról történő áthelyezése miatt felmentést kapott a szikszó-encsi esperesi kerület esperesi tisztsége alól, utóda Szarvas István szikszói plébános lett.

Kladiva Imre plébániai kormányzó nyugdíjazása miatt felmentést kapott a Jászapáti Esperesi Kerület esperesi tisztsége alól, utóda Soós Tamás jászalsószentgyörgyi plébános lett.

Gubala Róbert plébános a sátoraljaújhelyi plébániáról történő áthelyezése miatt felmentést kapott a sátoraljaújhely-bodrogközi esperesi kerület esperesi tisztsége alól. Az új esperes Lóczi Tamás kinevezett sátoraljaújhelyi plébános lett.

Szarvas Péter plébános a miskolci Szent Anna-plébániáról történő áthelyezése miatt felmentést kapott a miskolci esperesi kerület esperesi tisztsége alól, helyére Juhász Ferenc miskolc-mindszenti plébános kapott esperesi kinevezést.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

A lelkipásztori szempontok figyelembevételével folyó év augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi változások lépnek életbe:

Plébánosi kinevezések:

Ailer Gáspár plébános urat felmentve a dunabogdányi Nepomuki Szent János-plébánia vezetése és a kisoroszi Rózsafüzér Királynéja-plébánia ellátása alól kineveztem a budapest-budafok-belvárosi Szent Lipót-plébánia plébánosává;

Lancendorfer István plébános urat – felmentve a budapest-kelenvölgyi Szentháromság-plébánia vezetése alól, kineveztem a dunabogdányi Nepomuki Szent János-plébánia plébánosává, egyben megbíztam a kisoroszi Rózsafüzér Királynéja-plébánia ellátásával;

Molnár István plébános urat – felmentve a budapest-újpesti Szent József-plébánia vezetése alól – kineveztem a budapest-kelenvölgyi Szentháromság-plébánia plébánosává;

Roska Péter urat – miután visszatért tanulmányi szabadságáról – kineveztem a budapest-újpesti Szent József-plébánia plébánosává;

Szőke Lajos plébános urat – felmentve a budapest-rákoscsaba-újtelepi Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia vezetése alól – kineveztem a budapest-szentendrei úti Kövi Szűz Mária-plébánia plébánosává;

Zsiga Péter plébános urat – felmentve a budapest-szentendrei úti Kövi Szűz Mária-plébánia vezetése és a budapest-békásmegyeri Szent József-plébánia ellátása alól – kineveztem a budapest-rákoscsaba-újtelepi Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia plébánosává.

Plébániai kormányzói kinevezések:

Erdős Attila plébániai kormányzó urat felmentettem a tahitótfalui Szent István király plébánia és a szigetmonostori Szentháromság-plébánia, valamint a pócsmegyer-surányitelepi filia vezetése alól és kineveztem a budapest-pestszentlőrinc-erzsébettelepi Szent Erzsébet-plébánia plébániai kormányzójává.

Marton Zoltán László káplán urat – felmentve a budapest-szentistvánvárosi Szent István-bazilika társszékesegyházban viselt kápláni beosztása alól – kineveztem a tahitótfalui Szent István király plébánia plébániai kormányzójává és megbíztam a szigetmonostori Szentháromság-plébánia, valamint a pócsmegyer-surányitelepi filia ellátásával.

Szili András urat, a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánia káplánját – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – felmentettem beosztásából és a budapest-békásmegyeri Szent József-plébánia plébániai kormányzójává neveztem ki.

Kápláni áthelyezések és kinevezések:

Depaula Flavio urat a budapest-soroksári Nagyboldogasszony-főplébánia káplánjává;

Horváth Márton urat, a budapest-külsőferencvárosi Szent Kereszt-plébánia káplánját – felmentve beosztásából – a budapest-újlaki Sarlós Boldogasszony-plébánia káplánjává;

Lak Gábor urat, a budapest-felsővizivárosi Szent Anna-plébánia kisegítő lelkészét – felmentve beosztásából – a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánia káplánjává;

Petru Mogda urat a budapest-angyalföldi Szent László-plébánia káplánjává;

Rajk János urat, a budapest-pestszenterzsébeti főplébánia káplánját a budapest-felsővizivárosi Szent Anna-plébánia káplánjává;

Fehér Zoltán újmisés urat a budapest-szentistvánvárosi Szent István-bazilika plébánia káplánjává neveztem ki.

Kisegítő lelkészi kinevezések: 

Emmanuel Eburuaja urat, a budapest-terézvárosi Nagy Szent Teréz-plébánia kisegítő lelkészét felmentettem beosztásából és a budapest-káposztásmegyeri Szentháromság-plébániára küldtem szintén kisegítő lelkészi beosztásba.

Személyi változások a szerzetesi ellátású templomokban:

Főtisztelendő Ábrahám Béla SDB tartományfőnök úr előterjesztésére folyó év augusztus 20-ával Márkus Zoltán SDB urat felmentettem az óbudai Segítő Szűz Mária-kápolna vezetése alól és Andrásfalvy János SDB urat nevezetem ki a kápolna igazgatójává.

Más egyházmegyés papok szolgálata a főegyházmegyében:

Szabó József László plébániai kormányzó úr, a Váci Egyházmegye papja – főpásztorának engedélyével – további egy évig főegyházmegyénkben marad, jelenlegi beosztásában.

Petru Mogda a Jászvásári Egyházmegye papja, aki korábban már végzett lelkipásztori munkát főegyházmegyénkben – főpásztorának engedélyével – három évre ismét itteni beosztást kapott.

Diakónusok plébániai gyakorlata:

A főegyházmegye papságra készülő diakónusai a 2019/2020-as tanév első félévében az alábbi plébániákon fogják diakónusi gyakorlatukat végezni:

Gyurász Krisztián a budapest-albertfalvi Szent Mihály-plébánián;

Harangi Tibor a budapest-rákosligeti Magyarok Nagyasszonya-plébánián;

Lőw Gergely a budapest-pestszentlőrinci főplébánián;

Máté János Kristóf a budapest-kőbányai Szent László-plébánián.

Garaczi Gergely előreláthatólag a tanév mindkét félévében a budapest-pestszenterzsébeti Szent Erzsébet-főplébánián végez gyakorlatot.

* * * 

Győri Egyházmegye 

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében 2019. július 1-jei és augusztus 1-jei hatállyal az alábbi változtatásokat rendelte el. 

2019. július 1-jei hatállyal:

Juhos Imre atyát felmentette a győri Papnevelő Intézet spirituálisi beosztása alól, meghagyva a Brenner János Hittudományi Főiskolán végzett tanári megbízatását, és kinevezte Lébény plébánosává Fehértó, Bezi, Győrsövényház és Mosonszentmiklós oldallagos ellátásával.

2019. augusztus 1-jei hatállyal:

Bognár István plébános atyát felmentette a Győri Egyházmegye püspöki irodaigazgatói megbízatása és a székesegyházi plébánia, valamint Győr-Kisbácsa lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a Papnevelő Intézet spirituálisává.

Kálmán Imre prefektus atyát kinevezte a Győri Egyházmegye püspöki irodaigazgatójává, meghagyva őt a Papnevelő Intézet prefektusi szolgálatában.

Böcskei Győző plébános atyát felmentette a soproni Szent István-plébánia lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a székesegyház plébánosává Győr-Kisbácsa oldallagos ellátásával.

Bajkai Csaba plébános atyát felmentette Kisbér, Ászár, Bakonysárkány, Hánta és Csép lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a soproni Szent István-plébánia plébánosává.

Gats Mihály plébános atyát továbbra is megbízta Szil, Rábakecöl, Páli, Vág, Edve és Vásárosfalu lelkipásztori ellátásával. Lakóhelyéül a szili plébániát jelölte ki.

Szalai Kálmán plébániai kormányzó atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette Hegyeshalom, Bezenye és Levél plébániáinak lelkipásztori ellátása alól, és nyugdíjba helyezte.

Butsy Lajos plébános atyát felmentette Fertőrákos lelkipásztori ellátása alól, illetve a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön börtönlelkészi megbízatása alól, és kinevezte Hegyeshalom plébánosává Bezenye és Levél plébániáinak oldallagos ellátásával.

Bak Tamás atyát kinevezte Fertőrákos plébániai kormányzójává és megbízta a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön börtönlelkészi ellátásával.

Magyaros László segédlelkészt felmentette mosoni segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a kisbéri plébánia plébániai kormányzójává Ászár, Bakonysárkány, Hánta és Csép plébániáinak oldallagos ellátásával.

Vlaj Márk segédlelkészt felmentette székesegyházi segédlelkészi és a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészi és püspöki biztosi megbízatása alól, és tanulmányai folytatására a római Pápai Magyar Intézetbe küldi.

Végerbauer Richárd atyát kinevezte székesegyházi segédlelkésszé, és megbízta a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészi és püspöki biztosi feladatainak ellátásával. Lakóhelyéül a győr-kisbácsai plébániát jelölte ki.

Holpár Balázs segédlelkészt felmentette a tatai Szent Imre-plébánia segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a mosoni plébánia segédlelkészévé.

Both Zoltán újmisés atyát kinevezte a soproni Városplébánia segédlelkészévé.

Méry László újmisés atyát kinevezte a magyaróvári plébánia segédlelkészévé.

Varga Gábor újmisés atyát kinevezte a tatai Szent Imre-plébánia segédlelkészévé.

Németh Attila plébános atya nyugdíjazási kérelmét elfogadta és felkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el Sopron-Kertváros, Ágfalva és Brennbergbánya plébániáit.

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a Hajdúdorogi Főegyházmegyében 2019. július 1-jétől az alább olvasható fölmentéseket és kinevezéseket rendelte el:

Árkosy Viktor újszentelt állandó diakónust július 1-jei hatállyal kinevezte a Dunakeszi Görögkatolikus Parókia diakónusává.

Baráth Gábor atyát, minden egyéb tisztségében megtartva, július 1-jei hatállyal fölmentette a Berettyóújfalui Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészi megbízatásából.

Biró István atyát, minden egyéb tisztségében megtartva, július 1-jei hatállyal kinevezte az újonnan alapított Gyulai Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Boros András atyát július 1-jei hatállyal fölmentette a Budapest-Kispesti Görögkatolikus Parókia segédlelkészi beosztásából, és kinevezte a Szolnoki Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé, és a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola iskolalelkészévé.

Czirják Jánost papszentelése dátumával, július 7-ei hatállyal fölmentette az Érdi Görögkatolikus Parókia diakónusi beosztásából, és kinevezte a Budai Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Debreczeni Andrást papszentelése dátumával, július 20-ai hatállyal fölmenti a Csepeli Görögkatolikus Parókia diakónusi beosztásából, és kinevezi a Szegedi Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Elek Antalt papszentelése dátumával, június 30-ai hatállyal fölmentette a Győri Görögkatolikus Parókia diakónusi beosztásából, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé és szombathelyi kórházlelkésszé.

Gánicz László atyát július 1-jei hatállyal fölmentette a debreceni kisegítő lelkészi megbízásából, és minden egyéb megbízásában megtartva ugyanezen hatállyal kinevezte a Berettyóújfalui Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Dr. Jaczkó Sándor atyát minden egyéb megbízatásában megtartva, július 1-jei hatállyal fölmentette a Budapest-Kispesti Görögkatolikus Parókia parókusi tisztségéből, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Budapesti Görögkatolikus Parókia parókusává.

Káplár Mártont papszentelése dátumával, augusztus 6-ai hatállyal fölmenti a Szegedi Görögkatolikus Parókia diakónusi beosztásából, és kinevezi a Budapesti Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Kocsis Tamás atyát, július 1-jei hatállyal a Budai Görögkatolikus Parókia segédlelkészi megbízatásából fölmentve, de meghagyva a Budapesti Egyetemi Lelkészség lelkészének július 1-jei hatállyal kinevezte az újonnan alapított Dél-Budai Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Kovács István atyát, minden egyéb tisztségében megtartva, július 1-jei hatállyal kinevezte az újonnan alapított Székesfehérvári Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Kruppa Kirillt papszentelése dátumával, június 29-ei hatállyal, megerősítette a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelőtanári és hitoktatói megbízatásában, és ugyanezen dátummal, fölmentette a Hajdúdorogi Székesegyház diakónusi szolgálatából és kinevezte a Hajdúdorogi Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Kruppa Levente atyát, szenátori kinevezését érintetlenül hagyva, július 1-jei hatállyal fölmentette a Budapesti Görögkatolikus Parókia parókusi beosztásából, és kinevezte az Érdi Görögkatolikus Parókia parókusává.

Lakatos Péter atyát július 1-jei hatállyal fölmentete a Budapest-Kispesti Görögkatolikus Parókia kisegítő lelkészi feladatából, és meghagyva a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola iskolalelkészi megbízatásában ugyanezen hatállyal kinevezte a Budapesti Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Mihalovics Mihály atyát, minden egyéb megbízatásából fölmentve, július 1-jei hatállyal kinevezte főállású budapesti kórházlelkésszé.

Mosolygó Dénes atyát július 1-jei hatállyal fölmentette szolnoki iskolalelkészi megbízásából és a Jászberényi Görögkatolikus Parókia szervezőlelkészi tisztségéből, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Csepeli Görögkatolikus Parókia parókusává.

Mosolygó Tibor atyát, a Hierarchák Tanácsa döntésének értelmében, július 1-jei hatállyal fölmentette a máriapócsi Családvár igazgatói megbízatásából, és kinevezte a Felső-Szabolcsi Kórház főállású kórházlelkészévé.

Prodán Gábor atyát, minden egyéb tisztségében megtartva, július 1-jei hatállyal fölmentette a Csepeli Görögkatolikus Parókia parókiai adminisztrátori megbízatásából.

Szabó Mihály atyát, megköszönve nyugdíjas papként végzett áldozatos szolgálatát, július 1-jei hatállyal fölmentete az Érdi Görögkatolikus Parókia adminisztratív és liturgikus feladatainak ellátása alól.

Dr. Szarka Gergely atyát július 1-jei hatállyal fölmentette a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia parókiai kormányzói megbízatásából.

Szkiba Tibor atyát, minden egyéb tisztségében megtartva, július 1-jei hatállyal kinevezte a Jászberényi Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Tasi Tamás atyát, minden egyéb tisztségében megtartva, július 1-jei hatállyal fölmentette a Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészi beosztásából.

Troszt Mátét papszentelése dátumával, június 16-ai hatállyal fölmentette a Pécsi Görögkatolikus Parókia diakónusi szolgálatából, és kinevezte a Debreceni Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Zolcsák Miklós atyát, július 1-jei hatállyal iskolalelkészi szolgálatából fölmentve, de debreceni kisegítő lelkészi megbízatásában megtartva kinevezte a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia parókusává, ideiglenesen fölmentve a helybenlakás kötelezettsége alól.

Zuró József atyát július 1-jei hatállyal fölmentette a Debreceni Görögkatolikus Parókia segédlelkészi beosztásából, és kinevezte a Budapest-Kispesti Görögkatolikus Parókia parókusává.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek 2019. augusztus 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött:

Oldallagos ellátások:

A kunadacsi plébániát a kerekegyházi plébániához csatolta.

A kunszállási plébániát a fülöpjakabi plébániához csatolta.

A matkópusztai misézőhelyet a jakabszállási plébániához csatolta.

Móricgát lelkészséget Jászszentlászlóhoz csatolta.

Felmentések:

Kereskedő Zoltánt köszönetnyilvánítás mellett felmentette a bajai Szent Szív-plébánia ellátása alól, és megromlott egészségi állapotára való tekintettel nyugállományba helyezte.

Gyöngyösi Józsefet köszönetnyilvánítás mellett felmentette a kunszállási plébánia ellátása alól, és megromlott egészségi állapotára való tekintettel nyugállományba helyezte.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések:

Benes Rolandot – miután visszatért a kármelita rendből az egyházmegyébe – kinevezte Szank plébánosává.

Feri Romuluszt Szankról Bácsbokodra helyezte plébánosnak, Bácsborsód oldallagos ellátásával.

Minda Zoltánt Kunszentmiklósról Jászszentlászlóra helyezte plébánosnak, Móricgát oldallagos ellátásával.

Salánki Ferencet Bácsbokodról Nyárlőrincre helyezte plébánosnak.

Szakács Tibort a kiskunmajsai káplánságból felmentette, és a bajai Szent Szív-plébánia plébánosává nevezte ki.

Szécsényi Attilát Pálmonostoráról Jakabszállásra helyezte, Matkópuszta oldallagos ellátásával.

Tamás Sándort a kiskunhalasi káplánságból felmentette, és Pálmonostora plébániai kormányzójává nevezte ki, Gátér oldallagos ellátásával.

Vangel Imrét kinevezte Kunszentmiklós plébánosává.

Kápláni áthelyezések:

Czele Józsefet Kiskőrösről, Kalocsa Belvárosba helyezte át kápláni beosztásban.

Hernandez Elmer Escalona SVD atyát a tartományfőnök döntése alapján kinevezte káplánnak Mélykútra.

Ivanics Zoltánt Kiskunfélegyháza-Óplébániáról Kiskunmajsára helyezte.

Richter Mátyást Jánoshalmáról a kecskeméti főplébániára helyezte.

Tuzson Attilát a kecskeméti főplébániáról Kiskunfélegyháza-Óplébániára helyezte.

Exkardináció:

Anayo Esiobu Augustust saját kérésére átengedte a Szeged-Csanádi Egyházmegye szolgálatára.

Diakónusi gyakorlat:

Polyák Balázs diakónus lelkipásztori gyakorlatra a jánoshalmi plébániára kapott kinevezést.

Stefszki Ferenc diakónus lelkipásztori gyakorlatra a kerekegyházi plébániára kapott kinevezést.

Tartós szabadság:

Marton Gábor atyát saját kérésére felmentette kalocsa-belvárosi kápláni beosztása, valamint minden egyéb megbízatása alól, és tartós szabadságot engedélyezett számára 2020. augusztus 1-jéig.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök az alábbi, 2019. augusztus 10-től életbe lépő személyi változásokról döntött a Kaposvári Egyházmegyében:

Nyugdíjazás:

Wirth János siófoki plébánost, megköszönve több évtizedes plébánosi, általános helynöki és irodaigazgatói szolgálatát, saját kérésére 2019. május 1-jei hatállyal nyugállományba helyezte.

Marics József berzencei plébánost, megköszönve több évtizedes plébánosi szolgálatát, 2019. augusztus 10-i hatállyal saját kérésére nyugállományba helyezte.

Kovács Jenő balatonlellei plébánost, megköszönve több évtizedes plébánosi szolgálatát, 2019. augusztus 10-i hatállyal saját kérésére nyugállományba helyezte.

Fliszár Károly zalaszentbalázsi plébánost megköszönve több évtizedes plébánosi szolgálatát, 2019. augusztus 10-i hatállyal nyugállományba helyezte.

Dispozíciók:

2019. augusztus 1-jei hatállyal Vaslabán Csabát saját kérésére elengedte a gödöllői premontrei rend jelöltjei közé.

2019. augusztus 10-i hatállyal Koszoru Péter újmisést a kaposfüredi Szent Őrangyalok-plébániára küldte káplánnak.

Pisztora Ferenc újmisést a kaposvári Nagyboldogasszony-plébániára küldte káplánnak.

Tölgyesi Dávid újmisést a nagykanizsai Jézus Szíve-plébániára küldte káplánnak.

Vida Zoltán újmisést a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébániára küldte káplánnak.

Szűcs Imre plébánost felmentette a nagykanizsai Jézus Szíve-plébánia ellátása alól, és kinevezte a balatonlellei plébánia plébánosává, Látrány oldallagos ellátásával.

Nikli Zsolt plébánost felmentette a gamási plébánia, valamint a látrányi és karádi plébánia ellátása alól, és kinevezte a nagykanizsai Jézus Szíve-plébánia plébánosává a murakeresztúri plébánia oldallagos ellátásával.

Bojtor Róbert plébánost a miklósfai és beleznai plébániák ellátását érintetlenül hagyva felmentette a murakeresztúri plébánia ellátása alól.

Bicsár László plébánost felmentette a kutasi plébánia ellátása alól, és kinevezte a siófok-kiliti Szent Kilit és a nagyberényi plébánia plébánosává.

Vörös Péter plébániai kormányzót felmentette a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébánia ellátása alól, és kinevezte a kaposvári Szent Kereszt-plébániára a kaposszerdahelyi plébánia oldallagos ellátásával ugyanazon minőségben.

Nyéky Kálmán plébánost felmentette a kaposvári Szent Kereszt-plébánia, valamint a kaposszerdahelyi plébánia ellátása alól, és kinevezte a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébánia plébánosává.

Roca Daniel Celestin plébánost felmentette a nagyatádi plébánia ellátása alól, és kinevezte a zalaszentbalázsi plébánia plébánosává, a magyarszerdahelyi plébánia oldallagos ellátásával.

Sándor László plébánost felmentette a szentbalázsi plébánia, valamint a taszári plébánia ellátása alól, és kinevezte a nagyatádi plébánia plébánosává.

Nagy János plébánost felmentette a magyarszerdahelyi plébánia ellátása alól, és kinevezte a kutasi plébániára ugyanazon minőségben.

Csendes Sándor József plébánost felmentette a somogyvári, valamint az öreglaki és osztopáni plébánia ellátása alól, és kinevezte a berzencei plébániára a somogyudvarhelyi plébánia oldallagos ellátásával.

Grujber Zsolt plébánost felmentette a böhönyei, valamint a tapsonyi plébánia ellátása alól, és kinevezte a somogyvári plébánia plébánosává, az öreglaki és osztopáni plébánia oldallagos ellátásával.

Kisiván Csaba káplánt felmentette a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és kinevezte a szentbalázsi plébánia plébániai kormányzójává a taszári plébánia oldallagos ellátásával.

Szalai Tamás andocsi plébánost megbízta a karádi plébánia oldallagos ellátásával.

Csertán Dániel mernyei plébánost megbízta a gamási plébánia oldallagos ellátásával.

Horváth András nagybajomi plébánost megbízta a böhönyei és a tapsonyi plébánia oldallagos ellátásával.

Sass Rudolf barcsi plébánost megbízta a szuloki plébánia oldallagos ellátásával.

Stix Tamás plébánost megbízta Mariettapuszta és Homokszentgyörgy filiák ellátásával, a filiákat a szuloki plébániától leválasztva a ladi plébániához csatolta.

Gárdonyi Máté plébánost felmentette a siófok-kiliti plébánia ellátása alól, és Veres András püspök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja kérésére elengedte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, a Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék vezetőjének.

Bara Adolf plébánost felmentette a nagyberényi plébánia oldallagos ellátása alól.

Molnár Attila plébánost felmentette a szuloki plébánia oldallagos ellátása alól.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Udvardy György megyéspüspök 2019. augusztus 1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Pécsi Egyházmegyében.

Nagy Norbert pécs-gyárvárosi plébános urat felmentette egyetemi lelkészi beosztása alól. Berecz Tibor káplán urat felmentette a pécsi Jézus Szíve-plébániára szóló kápláni beosztása alól, s kinevezte egyetemi lelkésszé, továbbá a fenntartó Zirci Apátság képviselőjével egyeztetve a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma iskolalelkészévé és a pécsi székesegyházi plébánia kisegítő lelkészévé. Lápossy Péter pécsi székesegyházi káplán úr eddigi szolgálati helyén – felmentve kápláni beosztása alól – kisegítő lelkészi kinevezést kapott.

Bukovics István döbröközi plébános úr eddigi szolgálati helyén – felmentve a plébánosi hivatalból – kisegítő lelkészi kinevezést kapott. Kovács Ferenc szekszárdi kisegítő lelkész úr Vásárosdombóra, Balázs Zoltán paksi kisegítő lelkész úr Dombóvárra kerül kisegítő lelkésznek. Németh Antal Ferenc dombóvári kisegítő lelkész urat a szigetvári plébániára helyezte lelkésznek, megbízva a kórházi pasztoráció ellátásával, lakhatása Szentlászlón lesz.

Kárász Gábor újmisés Szekszárdra (június 15-i dátummal), Kovács József újmisés Komlóra, Molnár Erik újmisés a pécsi Jézus Szíve-plébániára, Lábár Tamás úr Paksra kapott kápláni kinevezést.

A döbröközi plébánia Dombóvárhoz, a sióagárdi plébánia Szekszárdhoz kerül oldallagos ellátásra. Mecsekpölöske filiát a jövőben Komló látja el.

A pécsi középiskolai katekézist megerősítendő a Szent Mór Iskolaközpontban Lápossy Péter iskolalelkész úr mellett dr. Kajtár EdvárdMolnár Erik és Sas Norbert, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumában Berecz Tibor iskolalelkész úr mellett dr. Csigi Péter JánosNagy Norbert és Porpáczy Attila urak kaptak felkérést és megbízást hitoktatás végzésére.

Egyéb feladataik mellett a doktori tudományos fokozat megszerzése érdekében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre küldte teológiai tanulmányaik folytatására Berecz Tibor, Lábár Tamás és Lápossy Péter urakat.

* * * 

Szeged-Csanádi Egyházmegye

A Szeged-Csanádi Egyházmegyében Kiss-Rigó László püspök a következő dispozíciókat rendelte el augusztus 1-jétől.

Kiss Imre visszatérve külföldi szolgálatáról a szarvasi Szent Klára-plébániára kapott plébánosi megbízatást, valamint teológiai tanári kinevezést a Gál Ferenc Főiskolára.

Anayo Esiobu Augustus a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéből inkardinálva lett a Szeged-Csanádi Egyházmegyébe és a békési Szentháromság-plébániára kapott plébánosi megbízatást.

Jakab Zoltánt a dombegyházi Szent István király-plébániáról a hunyai Szent László király-plébániára helyezte főpásztora plébániai kormányzónak.

Czank Gábort felmentette Hunya oldallagos ellátása alól és kinevezte a gyomaendrődi Jézus Szíve-plébániára a dévaványai Szent Anna-plébánia oldallagos ellátásával.

Kalaman János kevermesi plébánost megbízta a dombegyházi Szent István király-plébánia oldallagos ellátásával.

Nagy Tibor békési plébániai kormányzó egy évre áttelepült a Nagyszombati Főegyházmegyébe.

Pántya Elemér visszatért a Gyulafehérvári Főgyházmegye szolgálatába.

Seidl Ambrus szarvasi plébánosnak kérésére betegszabadságot engedélyezett püspöke.                    

Bilibok György dévaványai plébániai kormányzót rendelkezési állományba helyezte főpásztora.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök 2019. augusztus 1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Területi átrendezés:

A táplánszentkereszti fíliát elcsatolva a vasszécsenyi plébániától a szombathelyi Szent István király-plébániához csatolta. Egyben Pete Polgár Máté eddigi plébániai kormányzót – felmentve iskolalelkészi szolgálata alól – a szombathelyi Szent István király-plébánia plébánosává nevezte ki.

A csempeszkopácsi fíliát a rumi plébániától a vasszécsenyi plébániához csatolta.

A celldömölk-alósági plébániához rendelte a gércei plébánia két fíliáját, Köcsköt és Kemeneskápolnát.

Nyugdíjazás:

Koltai Jenő celldömölk-alsósági plébánost egészségi állapotára való tekintettel felvette az egyházmegye nyugdíjas papjai közé. Kisegítő lelkészként a jánosházai plébániának segít majd be, és a plébánia területén fog lakni.

Rátkai László esperes-plébánost betöltött 75. életévére való tekintettel felmentette plébánosi feladatköre alól, ugyanakkor megkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el a jáki plébániát.

Plébánosi kinevezés:

Orsos Zoltánt a csákánydoroszlói plébániáról a celldömölk-alsósági plébániára helyezte,

Kiss Györgyöt a novai plébániáról Csákánydoroszlóra helyezte,

Dóka Ferencet a hegyfalui plébániáról a novai plébánia plébánosává nevezte ki.

A hegyfalui plébánia lelkipásztori ellátását átmenetileg a sárvári Szent László-plébániára bízta, kérve Zakó Jenő és Szakál Szilárd atyákat lelkipásztori kisegítésre.

Pasztorális gyakorlat:

Kónya Máté papnövendéket a Collegium Germanicum et Hungaricum képzési rendje szerinti egyéves pasztorációs gyakorlatra Szombathelyre hívta. Mentorává Martos Levente Balázst nevezte ki.

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Márfi Gyula érsek, apostoli adminisztrátor az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

Brenner József nyugalmazott helynök, nagyprépost atyát július 1-jei hatállyal felmentette a Boldog Gizella Szeminárium spirituális tisztsége alól.

Dr. Csernai Balázs július 1-jei hatállyal felmentette segédprefektusi megbízása alól, és kinevezte a Boldog Gizella Szeminárium sipirituálisává.

Östör Dániel plébániai kormányzót júliusi 1-jei hatállyal felmentette a sümegcsehi plébánia vezetése alól és átengedte a Gödöllői Premontrei Apátságba.

Dr. Aradi Lászlót júliusi 1-jei hatállyal visszavette a Veszprémi Főegyházmegye szolgálatába, és kinevezte a sümegcsehi plébánia plébánosává.

Dr. Fodor János plébánost augusztus 1-jei hatállyal – eddigi feladatait változatlanul hagyva – kinevezte a keszthelyi kórház kórházlelkészévé.

Dr. Kulcsár Dávid újmisést tanulmányainak folytatására visszaküldi Rómába, a Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricumba.

Plébánosi kinevezések, felmentések:

Szakács Péter plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti a tapolcai plébánia vezetése alól, és kinevezi a badacsonytördemici plébánia plébánosává, megbízza Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási ügyében a pozíció elkészítésével.

Cséry Gergő plébánost augusztus 25-i hatállyal – a többi megbízatását változatlanul hagyva – felmenti a badacsonytördemici plébánia ellátása alól.

Fódi Ákos plébánost augusztus 25-i hatállyal – a többi megbízatását változatlanul hagyva – felmenti Szigliget filiális ellátása alól.

Csonka Nándor plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti a felsőrajki és a hahóti plébánia vezetése alól, és kinevezi a tapolcai plébánia plébánosává.

Rudi Péter plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti a bakonyjákói plébánia vezetése, valamint a farkasgyepűi Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet kórházlelkészi tisztsége alól, és kinevezi a felsőrajki plébánia plébánosává, a hahóti plébánia oldallagos ellátásával.

Megyesi Ferenc káplánt augusztus 25-i hatállyal felmenti a Pápa I. (Szent István vértanú) Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól, és kinevezi a bakonyjákói plébánia plébánosává, valamint a farkasgyepűi Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet kórházlelkészévé.

Major István plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti a zalacsányi, nagykapornaki és a bezerédi plébánia vezetése alól, és nyugállományba helyezi.

Kiss László esperest, hévízi plébánost augusztus 25-i hatállyal – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a zalacsányi plébánia oldallagos ellátásával.

Tódor Szabolcs búcsúszentlászlói plébánost augusztus 25-i hatállyal – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a nagykapornaki plébánia és a nagykapornaki Idősek Otthona lelkipásztori ellátásával.

Szeghy Csaba Tamás nemesapáti plébánost augusztus 25-i hatállyal – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a bezerédi plébánia oldallagos ellátásával.

Kápláni áthelyezések és kinevezések:

Szalontai István Balázs káplánt augusztus 1-jei hatállyal felmenti a hévízi plébánián betöltött kápláni megbízatása alól, és Dr. Georg Bätzing limburgi megyéspüspökkel való egyeztetés alapján három évre átengedi a frankfurti magyarok lelkipásztori szolgálatára.

Tóth Tamás káplánt augusztus 1-jei hatállyal felmenti a Keszthely II. (Kis Szent Teréz) Plébánián betöltött kápláni megbízása és a keszthelyi kórház kórházlelkészi szolgálata alól, és a hévízi plébániára küldi káplánnak.

Merva Péter káplánt augusztus 1-jei hatállyal felmenti a várpalotai plébánián betöltött kápláni megbízása alól, és a Keszthely I. (Magyarok Nagyasszonya) Plébániára küldi káplánnak.

Varga Csikász Bence káplánt augusztus 1-jei hatállyal felmenti a Keszthely I. (Magyarok Nagyasszonya) Plébánián betöltött kápláni megbízása alól, és a várpalotai plébániára küldi káplánnak.

Tamás Zoltán újmisést augusztus 1-jei hatállyal a Keszthely II. (Kis Szent Teréz) Plébániára küldi káplánnak.

Meleg Sándor Máté újmisést augusztus 25-i hatállyal a Pápa I. (Szent István vértanú) Plébániára küldi káplánnak.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Egri Főegyházmegye; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Szeged-Csanádi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria