Személyi változások egyházmegyéinkben – 2020

Hazai – 2020. október 5., hétfő | 18:22

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2020. évben egyházmegyéinkben.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében folyó év augusztus 1-jei hatállyal.

Plébániaalapítás és területi átrendezés

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébániához tartozó jósavárosi városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Római Katolikus Plébániát.

A Nyíregyháza-Kertváros Plébániához tartozó nyíregyháza-borbányai városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Római Katolikus Plébániát.

Nagycserkesz filiális egyházközséget a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébániától a Nyíregyháza-Kertváros Plébániához csatolja.

Karitászigazgatói és családreferensi kinevezés

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitásza igazgatójává Csordás Gábort és családreferensévé Nagy Csabát nevezi ki.

Plébánosi kinevezés

Csordás Gábor befejezte prefektusi szolgálatát a Központi Papnevelő Intézetben, és a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Plébániai kormányzói kinevezés

Dobai Barna Ottó a szatmárcsekei Szentháromság Plébániára,
Nagy Csaba a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Plébániára és
Varga Lóránd a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Kápláni áthelyezés és kinevezés

Mészáros Zsolt a mátészalkai Szent József Plébánián és
Papp Tamás az újfehértói Magyarok Nagyasszonya Plébánián folytatja kápláni szolgálatát.

Máté Péter újmisés a kisvárdai Szent Péter és Pál Plébánián és
Szidor János újmisés a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébánián kezdi meg kápláni szolgálatát.

Kisegítő lelkészi kinevezés

Katona István plébániai kormányzói megbízatása véget ért a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébánián. Folytatja főállású kórházlelkészi szolgálatát Kisvárdán, és kisegítő lelkészi kinevezést kap a dombrádi Magyarok Nagyasszonya Plébániára kékcsei lakhellyel.

Tanulmányfolytatás

Halász István diakónus megkezdi a licenciakurzust Rómában.

Tartós szabadság

Nagy Zsolt atya betegszabadságát — saját kérésére — meghosszabbította 2021. július 31-ig.

Nyugállományba helyezés

Figeczki Balázs plébániai kormányzót saját kérésére — tekintettel megromlott egészségi állapotára — felmentette eddigi beosztásából, és köszönetnyilvánítás mellett nyugállományba helyezte.

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a következő személyi változásokról hozott döntést a főegyházmegyében.

Miután betöltötte 75. életévét és benyújtotta lemondását, folyó év augusztus 1-jével

BAJCSY LAJOS tb. kanonok, érdemes esperes urat, a Budapest-Törökőri Lisieux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébániai kormányzóját;

BAJZÁTH FERENC c. esperes, c. apát, érseki tanácsos urat, a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia plébániai kormányzóját;

DANKÓ IVÁN urat, a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság templomigazgatóját;

GYÖRGYDEÁK MÁRTON pápai káplán, c. apát urat, a Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia plébániai kormányzóját;

KARDOS MIHÁLY urat, a Táti Mindenszentek Plébánia plébánosát;

LAMBERT ZOLTÁN protonotárius, kanonok, érseki tanácsos, é. esperes urat, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia plébánosát;

ORBÁN GÁBOR urat, a Kőbánya MÁV-telepi Kisboldogasszony Templomigazgatóság templomigazgatóját;

továbbá – megromlott egészségi állapotára tekintettel – DR. NÉMETH JÁNOS protonotárius, kanonok, érseki tanácsos urat, az Esztergom-Vár Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia plébánosát köszönetnyilvánítása mellett felmentette lelkipásztori beosztásából és nyugállományba helyezte.

BÁNÓCZKI ELŐD, aki életkorára való tekintettel szintén benyújtotta lemondását, melyet a bíboros úr el is fogadott, továbbra is ellátja a Budapest-Kőbányai Szent Család Plébánia vezetését plébániai kormányzói minőségben.

Folyó év június 9-ével EMMANUEL EBURUAJA urat, az Orlui Főegyházmegye papját felmentette a Budapest-Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia kisegítő lelkészi tisztsége alól és visszabocsátotta főegyházmegyéjébe.

Folyó év július 1-jével SZIVÁK TAMÁS urat felmentette a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Bazilika Plébánián betöltött kápláni beosztásából és a Római Pápai Magyar Intézetbe küldte, hogy ott tanulmányokat folytasson.

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változások lépnek életbe az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.

BAKOS ZSOLT urat, felmentve a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért plébánián betöltött kápláni beosztása alól, a Budapest Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Plébánia plébániai kormányzójává;

DEPAULA FLAVIO SILVIO urat, felmentve a Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia kormányzása alól, a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság templomigazgatójává;

FORGÁCS ALAJOS urat, felmentve a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia plébánosi tisztsége, valamint a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna kápolnaigazgatói tisztsége alól, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia plébánosává;

DR. HARMAI GÁBOR urat, felmentve az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál plébánia plébánosi tisztsége, valamint az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Plébánia ellátása alól, a Budapest-Pestszentlőrinci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plébánosává;

LŐRINCZ ZOLTÁN PÉTER urat, felmentve a Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánián betöltött kápláni beosztásából, a Budapest-Törökőri Lisieux-i Szent Teréz Plébánia plébániai kormányzójává;

MAZGON GÁBOR urat, felmentve a Budapest-Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Plébánia plébániai kormányzói tisztsége alól, a Budapest-Pestszentimrei Szent Imre Plébánia kisegítő lelkészévé;

MOLNÁR ISTVÁN urat, a Budapest-Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia plébánosát felmentve tisztségéből, a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia plébánosává;

DR. PÁKOZDI ISTVÁN egyetemi lelkész urat – felmentve beosztásából – a Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia plébánosává;

TAMPU-ABABEI JÓZSEF urat, felmentve a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia vezetése alól, a Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia plébánosává nevezte ki.

SZŐCS LÁSZLÓ urat, felmentve a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia plébánosi tisztsége, valamint a Bajóti Szent Simon és Júda Plébánia ellátása alól, a Táti Mindenszentek Plébánia plébánosává nevezte ki, megbízva a Tokodi Szent Márton Plébánia, a Sárisápi Szent Imre Plébánia és az Annavölgyi Szent Borbála Lelkészség ellátásával.

CSEPREGI RÓBERT urat, felmentve a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánia kápláni tisztségéből, megbízva a Dömösi Szent István Király Plébánia ellátásával, a Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia plébániai kormányzójává;

KELEMEN IMRE urat, irodaigazgatói és tanári feladatának érintetlenül hagyásával – megbízva a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnaigazgatóság ellátásával – a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia plébánosává;

DR. TÖRÖK CSABA urat az Esztergom-Vár Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki.

Az áthelyezés folytán megüresedett

Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébániát POKRIVA LÁSZLÓ úrra, az Esztergomi Szent Anna Plébánia plébánosára;

az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Plébániát KISS-MALY LÁSZLÓ úrra, az Esztergom-Szentgyörgymezői Plébánia plébánosára;

a Budapest-Kelenvölgyi Szentháromság Plébániát DR. GÁVEL HENRIK budapest-albertfalvi plébános úrra bízta.

HUSZTI ZOLTÁN urat, felmentve a Budapesti Magyar Szentek Plébánián betöltött tisztségéből, a Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébánia káplánjává;

LAK GÁBOR urat, felmentve a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián betöltött tisztségéből, a Budapesti Magyar Szentek Plébánia káplánjává;

LAKATOS BENCE urat, felmentve a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánián viselt tisztségéből, a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia káplánjává;

PETRU MOGDA urat, felmentve a Budapest-Angyalföldi Szent László Plébánián betöltött tisztségéből, a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia káplánjává;

SZABÓ ANDOR urat, felmentve a Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia plébániai kormányzói tisztsége és a Dömösi Szent István Király Plébánia ellátása alól és megbízva az esztergomi kórházlelkészi teendők ellátásával, az Esztergomi Szent Anna Plébánia káplánjává;

TIHANYI PÉTER urat, felmentve a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánián betöltött tisztségéből, a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia káplánjává;

UMHAUSER ÁDÁM urat, felmentve a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián betöltött beosztásából, a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia káplánjává nevezte ki.

GARACZI GERGELY a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébániára;

GYURÁSZ KRISTIÁN a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébániára;

HARANGI TIBOR a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébániára;

LŐW GERGELY a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Király Bazilika Plébániára;

MÁTÉ JÁNOS KRISTÓF a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébániára kapta első kápláni kinevezését.

Visszabocsátás más egyházmegyékbe

BACSA DÁVID urat, a Veszprémi Főegyházmegye papját, felmentette a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánián betöltött kápláni beosztásából;

SZABÓ JÓZSEF LÁSZLÓ urat, a Váci Egyházmegye papját pedig a Sárisápi Szent Imre Plébánia plébániai kormányzói tisztségéből, valamint a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébánia és az Annavölgyi Szent Borbála Lelkészség ellátása alól

és visszabocsátotta egyházmegyéjükbe.

Szerzetesek lelkipásztori szolgálata a főegyházmegyében

Augusztus 1-jével Főtisztelendő ANDRÁSFALVY JÁNOS SDB tartományfőnök úr engedélye alapján a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia plébánosává VITÁLIS GÁBOR SDB urat nevezte ki, megbízva a Bajóti Szent Simon és Júda Plébánia, valamint a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébániák ellátásával.

Munkájának segítésére – szintén Tartományfőnök Úr engedélyével – NGUYEN HAY LY JAKAB SDB urat kinevezte a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébánia káplánjává.
Továbbá, szintén Főtisztelendő ANDRÁSFALVY JÁNOS SDB tartományfőnök úr előterjesztésére

ÁBRAHÁM BÉLA SDB templomigazgató urat felmentette a Péliföldszentkereszti Szent Kereszt Templomigazgatóság vezetése alól és GNANA PRAGASAM ROSI RAJA SDB urat nevezte ki ottani templomigazgatóvá.

ANDRÁSFALVY JÁNOS SDB tartományfőnök urat felmentette az Óbudai Segítő Szűz Mária templomigazgatóság templomigazgatói tisztsége alól.

TRAN DINH BIET PÁL urat, felmentve a Budapest-Újpest-Clarisseumi Szent István Király Plébánia plébániai kormányzói tisztségéből, kinevezte az Óbudai Segítő Szűz Mária-templom igazgatójává.

MÁRKUS ZOLTÁN SDB urat kinevezte a Budapest-Újpest-Clarisseumi Szent István Király Plébánia plébániai kormányzójává.

Főtisztelendő PUSKÁS RÓBERT ANTAL OSPPE tartományfőnök úr előterjesztésére július 5-ével felmentette tartományfőnök urat a Magyarok Nagyasszonya-(szikla)templom igazgatói beosztása alól, és PÁL DÁNIEL CSABA OSPPE urat nevezte ki erre a tisztségre.

Központi megbízatások

BÁRÁNY BÉLA urat folyó év június 15-ével – köszönetének nyilvánítása mellett – felmentette hitoktatási felügyelői tisztsége alól és helyére KELEMEN LÁSZLÓ urat nevezte ki.

Augusztus 1-jével

DEPAULA FLAVIO SILVIO urat – lelkipásztori beosztása mellett – kinevezte megbízott érseki titkárrá;

VARGA NORBERT titkár és szertartó urat, ezen feladatainak megtartása mellett, helyettes irodaigazgatóvá nevezte ki.

Referensi felmentések és kinevezések

KELEMEN IMRE urat, a papi továbbképzés referensét felmentette ebből a feladatából és helyette ÁDÁM MIKLÓS urat nevezte ki erre a tisztségre.

KELEMEN LÁSZLÓ ifjúsági referens urat felmentette ezen tisztségéből és erre a feladatra

FEJES CSABA prefektus urat nevezte ki.

MICHELS ANTAL urat 2019. év végével felmentette a főegyházmegye cigányügyi referensi tisztsége alól és helyette TÓTH LÁSZLÓ állandó diakónus urat nevezte ki.

HÉRAY ANDRÁS urat – eddig beosztásait érintetlenül hagyva – kinevezte egyetemi lelkésszé.

Főiskolai tanári kinevezés és felmentés

ÁDÁM MIKLÓS urat, miután római tanulmányai végeztével hazatért, kinevezte az Esztergomi Hittudományi Főiskola főállású tanárává.

DR. HARMAI GÁBOR urat, új lelkipásztori beosztására való tekintettel, felmentette az Esztergomi Hittudományi Főiskolán betöltött főállású tanári beosztása alól és ugyanott megbízta az egyháztörténelem tantárgy oktatásával.

Állandó diakónusok diszpozíciói

A főegyházmegye újonnan szentelt állandó diakónusai közül

DR. LÉNÁR ANDOR a Bajnai Szent Adalbert Plébánián;

MATLÁRI GERGELY a Budapest-Pünkösdfürdői Boldog Özséb Plébánián;

NYULASI ZOLTÁN ISTVÁN a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián;

ŐRI IMRE a Budapest-Békásmegyeri Szent József Plébánián;

SPALA TAMÁS az Örökimádás Templomigazgatóságon;

ZARKA DÉNES pedig a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánián fog szolgálatot végezni.

*

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek 2020. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

RESCH ANDRÁS a Miskolc Szent Anna Plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.

LIGA KONRÁD Sárospatak plébánia káplánja Hevesre,

RIZ ATTILA Jászárokszállás plébánia káplánja Sárospatakra

NAGY FERENC újmisés Jászárokszállásra,

MAKSÓ PÉTER Miskolc Diósgyőrből Jászapátiba,

MAROSI BALÁZS újmisés Miskolc Diósgyőrbe,

HOLLÓ GÁBOR Gyöngyös Felsővárosból Miskolc Szent Anna plébániára,

BARTA MÁRTON újmisés Gyöngyös Felsővárosi Főplébániára

SOLTÉSZ ÁDÁM Szerencsről Jászberény Főplébániára,

PINTÉR BÁLINT Mezőkövesd II-ről Szerencsre,

GREUTTER GYÖRGY Gyöngyös Felsővárosból Mezőkövesd II-re,

THIAGO JACKSON PINHEIRO COSTA újmisés Gyöngyös Felsővárosi Főplébániára

kapott kápláni kinevezést.

BARANYÁK BÉLA tiszafüredi plébános a csernelyi plébániára,

BARTA CSABA csernelyi plébános a tiszapalkonyai plébániára,

SZŰCS ZSOLT tiszapalkonyai plébános a szendrői plébániára,

FERENCZ KÁROLY szendrői plébános a tiszafüredi plébániára

kapott plébánosi kinevezést.

THURZÓ PÉTER missziós szolgálata újabb 1 évre meghosszabbításra került.

Kápolna Detk plébániától Eger Belváros Főplébániához került oldallagos ellátásra.

VERES JÓZSEF az Ónodi Kerület esperese saját kérésére felmentésre került, helyére KALÓCZKAI GÁBOR emődi plébános kapott esperesi kinevezést.

FERENCZ KÁROLYT plébánosi áthelyezése miatt felmentettem a Szendrői Esperesi Kerület esperesi tisztsége alól, egyidejűleg utódja, KELEMEN ISTVÁN edelényi plébános megbízást kapott a Szendrői Esperesi Kerület vezetésére.

JUHÁSZ FERENC EKIF elnöki feladatainak végzése alól felmentést, egyidejűleg pasztorális helynöki kinevezést kapott.

LÓCZI TAMÁS EKIF elnöki kinevezést kapott.

FICZEK LÁSZLÓ általános helynök – egyéb megbízatásainak érintetlenül hagyásával – felmentést kapott érseki irodaigazgatói feladatai alól.

KAKUK FERENC érseki titkár – egyéb megbízatásainak érintetlenül hagyásával – érseki irodaigazgatói kinevezést kapott.

*

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el 2020. augusztus 1-jei hatállyal.

Németh László általános püspöki helynök urat nyugállományba helyezte.

Dr. Reisner Ferenc rektor urat szemináriumi rektori hivatala meghagyása mellett 5 évre kinevezte a Győri Egyházmegye általános püspöki helynökévé.

Méry László segédlelkész urat felmentette a Győri Székesegyházi Plébánia segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte püspöki titkárrá, meghagyva a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvodába szóló iskolalelkészi és püspöki biztosi megbízását.

Milus Ferenc plébános urat felmentette Szőny, Dunaalmás, Almásfüzitő és Neszmély plébániáinak lelkipásztori ellátása alól, és megbízta Ács, Bábolna, Csém, Nagyigmánd és Kisigmánd plébániáinak lelkipásztori ellátásával.

Bros Gergely Béla plébános urat eddigi lelkipásztori feladatának meghagyásával megbízta Szőny, Dunaalmás, Almásfüzitő és Neszmély plébániáinak oldallagos ellátásával.

Nyeste Pál SchP plébániai kormányzó urat áthelyezése miatt felmentette Hédervár lelkipásztori ellátása alól. Utódául Futó Béla SchP érkező házfőnök urat nevezte ki.

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a Hajdúdorogi Főegyházmegye területén a következő változásokat rendelte el.

Dr. Kruppa Tamás atyát július 1-jei hatállyal saját kérésére exkardinálta a Hajdúdorogi Főegyházmegyéből és engedélyezte a Nyíregyházi Egyházmegyébe való inkardinációját.

Szilágyi Gábor atyát július 1-jei hatállyal fölmentette a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói megbízatásából, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola lelki igazgatójává.

Urbán Evariszt atyát július 1-jei hatállyal fölmentette a Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola lelki igazgatói megbízatásából, és kinevezte a főszékesegyház gyóntatójának és debreceni főállású hitoktatónak.

Molnár Dezső atyát augusztus 1-jei hatállyal 3 évre elengedte a Miskolci Egyházmegye szolgálatára.

Biró István atyát, minden egyéb megbízatásában megtartva, szeptember 1-jei hatállyal kinevezte a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola makói óvodai tagintézményének óvodalelkészévé.

Kovács István atyát, minden egyéb megbízatásában megtartva, szeptember 1-jei hatállyal kinevezte a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola lelki igazgatójává.

Fehér Csongort diakónusszentelése dátumával, augusztus 2-i hatállyal kinevezte a Székesfehérvári Görögkatolikus Szervezőlelkészség diakónusává.

Baranyi-Bozi Károlyt diakónusszentelése dátumával, augusztus 6-i hatállyal kinevezte a Makói Görögkatolikus Parókia diakónusává.

Szaplonczay Mátét diakónusszentelése dátumával, augusztus 8-i hatállyal kinevezte a Dunaújvárosi Görögkatolikus Parókia diakónusává.

Szaplonczay Márkot diakónusszentelése dátumával, augusztus 9-i hatállyal kinevezte a Nyíradonyi Görögkatolikus Parókia diakónusává.

Kaskötő Miklóst diakónusszentelése dátumával, augusztus 23-i hatállyal kinevezte a Budapesti Görögkatolikus Parókia diakónusává.

Balázs Mihály tanulmányvégzett papnövendéket augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a Kecskeméti Görögkatolikus Parókia lelkipásztori kisegítőjévé és hitoktatójává.

Domokos Zsolt tanulmányvégzett papnövendéket július 1-jei hatállyal fölmentette iktatói munkaköréből és megerősítette irodai titkári megbízatásában.

Hollik György tanulmányvégzett papnövendéket július 1-jei hatállyal minden egyéb megbízatásából fölmentve kinevezte személyi titkárrá.

Ruszinkó Szergej tanulmányvégzett papnövendéket július 1-jei hatállyal, fölmentve személyi titkári hivatalából, püspöktársai egyetértésével ugyanezen hatállyal kinevezte a propedeutikus év elöljárójává.

Esperesi megbízatások:

Kinevezésük lejártával megköszönve az esperes atyák eddigi áldozatos munkáját, az esperesi kerületek élére Kocsis Fülöp érsek-metropolita 5 éves időtartamra a következő atyákat nevezte ki:

Budai Esperesi Kerület: Vatamány Sándor
Debreceni Esperesi Kerület: dr. Szarka Gergely
Hajdúdorogi Esperesi Kerület: Dalanics Zoltán
Nyíradonyi Esperesi Kerület: Szimicsku Ferenc
Pesti Esperesi Kerület: dr. Papp Miklós
Pécsi Esperesi Kerület: dr. Janka Ferenc
Szegedi Esperesi Kerület: Szaplonczay Miklós

 

*

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek 2020. augusztus 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött.

Oldallagos ellátás

A fajszi plébániát a foktői plébániához csatolta.
A kelebiai plébániát a tompai Szent János plébániához csatolta.

Felmentés

Dr. Kéri Benedek Atanáz O.Cist. atyát köszönete nyilvánítása mellett felmenti a foktői adminisztrátori szolgálat alól és visszaengedi a rend szolgálatára július 1-jei hatállyal.

Dr. Pribitek László atyát saját kérésére felmentette a kelebiai plébánosi tisztség alól és a tompai plébánia Kelebián lakó kisegítő lelkészévé nevezte ki.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések

Csorba Dávid atyát a kiskunhalasi káplánságból felmentette és a bajai Szent József plébánia plébánosává nevezte ki.

Tuzson Attila atyát a kiskunfélegyházi káplánságból felmentette és Foktő plébániai kormányzójává nevezte ki, feladata lesz még Uszód és Fajsz oldallagos ellátása.

Kápláni áthelyezések

Ivanics Zoltán atyát Kiskunmajsáról a Kecskeméti Főplébániára helyezte segédlelkészi beosztásban, valamint megbízta a város új lelkészségének szervezőlelkészi feladataival.

Tóth Tibor atyát a Kecskeméti Főplébániáról Kecelre küldte kápláni beosztásban.

Bese Gergő Péter atyát Jánoshalmára helyezte kápláni beosztásban.

Tápai Péter atyát Kiskunfélegyháza Óplébániára helyezte kápláni beosztásban.

Gyirán Péter atyát Kiskunhalasra az Alsóvárosi Főplébániára küldte kápláni beosztásban.

Esperesi felmentések, kinevezések

Kosik Sándor atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a majsai kerület esperesi teendőinek ellátása alól.

Fekete Szabolcs atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a bajai kerület esperesi teendőinek ellátása alól.

Binszki József atyát egy évre megbízta a bajai kerület esperesi teendőinek ellátásával.

Talapka István atyát megbízta öt évre a majsai kerület esperesi teendőinek ellátásával.

Fülöp Ernő atyát megerősítette újabb öt évre a kalocsai esperesi kerület teendőinek ellátásában.

*

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök az alábbi változtatásokat rendelte el a Kaposvári Egyházmegyében 2020. június 15-i és július 1-jei hatállyal.

2020. június 15-i hatállyal felmentette Szűcs Imre balatonlellei plébánost a balatonboglári plébánia oldallagos ellátása alól.

Laczkó Flórián plébánost felmentette a zákányfalui, őrtilosi és gyékényesi plébániák ellátása alól, és megbízta a balatonboglári plébánia vezetésével. Papp Szabolcs plébánost felmentette a somogysámsoni plébánia ellátása alól, és megbízta a zákányfalui, őrtilosi és gyékényesi plébániák vezetésével.

Tomanek Pétert felmentette a kaposfüredi Szent Őrangyalok-plébánián betöltött plébánosi beosztása alól, és a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébániára helyezte ugyanazon minőségben.

Koszoru Pétert felmentette a kaposfüredi Szent Őrangyalok-plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébániára küldte ugyanazon minőségben.

Nyéky Kálmánt felmentette a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébánián betöltött plébánosi beosztása alól, és kérésére tanulmányi szabadságra engedte, hogy doktori tanulmányait befejezhesse.

Pisztora Ferencet felmentette a kaposvári Nagyboldogasszony-plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és a kaposfüredi Szent Őrangyalok-plébániára küldte plébániai kormányzónak. Kaposújlak filiát leválasztotta a kaposvári Nagyboldogasszony-plébániáról, és a kaposfüredi Szent Őrangyalok-plébániához csatolta.

Várnai László plébánost felmentette a murakeresztúri plébánia oldallagos ellátása alól. Vaslabán Csabát kinevezte a murakeresztúri plébánia plébánosává.

2020. július 1-jei hatállyal felmentette Tölgyesi Dávidot a nagykanizsai Jézus Szíve-plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és a somogysámsoni plébániára küldte plébániai kormányzónak.

Vörös Péter és Kisiván Csaba atyát az 517. kánon 1. §-a értelmében egyetemlegesen megbízta a szentbalázsi, a taszári, a kaposszerdahelyi és a kaposvári Szent Kereszt-plébániák vezetésével és lelkipásztori gondozásával.

*

Pécsi Egyházmegye

Az egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Udvardy György érsek, apostoli kormányzó 2020. augusztus 1-jével az alábbi személyi változtatásokat rendelte el:

Kovács Ferenc vásárosdombói kisegítő lelkész urat – felmentve kisegítő lelkészi megbízatása alól – eddigi állomáshelyén plébániai kormányzónak nevezte ki, egyúttal – köszönete kifejezése mellett – felmentette Csibi Imre esperes urat a Vásárosdombói Plébánia oldallagos ellátása alól.

Horváth Sándor olaszi plébános urat Nagydorogra, Cseh Péter Mihály nagydorogi plébániai kormányzó urat Szabadszentkirályra, Molnár Péter szabadszentkirályi plébániai kormányzó urat Olaszra helyezte át ugyanolyan minőségben.

Csicsó János angliai főlelkész úr megbízatását újabb három évre, 2023. július 31-ig meghosszabbította.

2020. július 6-i hatállyal, a Magyar Pálos Rend tartományfőnökének kérésére Csóka Péter János OSPPE urat felmentette a Pécs-Székesegyházi Plébánia területéhez tartozó Urunk színeváltozása (Lyceum) templomban végzett templomigazgatói szolgálat alól, s ugyanezen hatállyal a fenti templomban templomigazgatói megbízást adott Györfi Béla Szabolcs OSPPE úrnak.

Nagy Norbert pécs-gyárvárosi plébános úrnak a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában történő hittanórák végzésével való megbízását 2020. január 30-án – saját kérésére – visszavonta.

Sümegi József diakónus urat, a bátai Szent Vér kegyhely őrét, 2020. július 1-jével kinevezte a Szent Vér Római Katolikus Gondnokság igazgatójává, amely belső egyházi jogi személyként a bátai kegyhely adminisztratív, anyagi és szervezési feladatait végzi a jövőben.

*

Szeged-Csanádi Egyházmegye

A Szeged-Csanádi Egyházmegye plébániáinak lelkipásztori ellátásában 2020. augusztus 1-jei hatállyal a következő változások történnek:

Laczkó István a földeáki Szent László Király Plébániára, míg Roszel Norbert a szeghalomi Szeplőtelen Fogantatás Plébániára kapott plébániai kormányzói megbízatást.

Tracsek Oszkár Tótkomlóson, a Szent István Király Plébánián végez lelkipásztori szolgálatot, Olasz Attila atya pedig Rómában folytatja tanulmányait.

Németh László esperes, hódmezővásárhelyi plébános a jövőben a mártélyi Szent Adorján-fília oldallagos ellátására is megbízást kapott.

Antal Imre kisteleki plébános szolgálata a csanyteleki Nepomuki Szent János Plébánia oldallagos ellátásával bővült.

Szigeti Antal békéscsaba-belvárosi plébános megbízást kapott a mezőberényi Szűz Mária Szent Neve és Szent József Plébánia oldallagos ellátására.

Július elsejével – tartományfőnöke javaslatára – plébánosnak nevezte ki Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök Szeged-Felsővárosra dr. Adamczyk Bogdan minorita atyát.

A 2020. július 25-én pappá szentelt lelkipásztorok közül Balogh Ottó a gyulai Nádi Boldogasszony Plébánia, Amanso Brendan Chika a kisteleki Szent István Király Plébánia, Nnadi Onyedikachi Benjámin pedig a békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia káplánjaként szolgál.

*

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök 2020. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Területi átrendezés

A zalaegerszeg-andráshidai filiális egyházközséget a Zalaegerszegi Jézus Szíve Plébániától a Nagykutasi Plébániához csatolom.

Plébánosi és plébániai kormányzói kinevezés

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökének kérésére Tokár János OFM jánosházai plébánost a szombathelyi Szent Erzsébet Plébánia vezetőjévé nevezem ki, mivel Horváth Achilles OFM eddigi plébános gvardián lesz a Budapest-Margit körúton.

Déri Péter atyát a Csehimindszenti Plébániáról a Jánosházai Plébániára küldöm, utóda Huszár Balázs, a Sárvári Plébánia káplánja lesz.

Dóka Ferenc novai plébánost az Őriszentpéteri Plébániára küldöm, utóda Nagy Tamás, a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébánia káplánja lesz. Újabb káplán helyére nem kerül, viszont az illetékes főpásztor engedélyével Fliszár Károly nyugdíjas atya kisegítő lelkészi kinevezést kap.

Harangozó Vilmos atya aktív nyugdíjasként mint plébániai kormányzó vezeti továbbra is a Kőszegi Plébániát.

Egyetemi lelkészi és iskolalelkészi kinevezés

Perger Gyula atyát – eddigi feladatköreinek megtartása és köszönetnyilvánításom mellett – felmentem a szombathelyi egyetemi lelkészi és II. János Pál Szakkollégium spirituálisi megbízatása alól. Utóda Köbli Tamás atya lesz, akit felmentve az őriszentpéteri plébánia vezetése alól, kinevezek a Brenner János Oktatási Központ iskolalelkészévé, a II. János Pál Katolikus Szakkollégium és a Brenner János Kollégium spirituálisává, és az Egyetemi Lelkészség lelkészévé, valamint megbízom a lelkészség templomának, a Jézus Szíve Zárdatemplomnak a lelkipásztori teendőinek ellátásával.

Hurgoi Sándor atyát a Kőszegi Rózsafüzér Királynője Templomigazgatóság templomigazgatójává valamint iskolalelkésszé nevezem ki a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium számára.

Kápláni áthelyezés

Böjti Balázs atyát a Körmendi Plébániáról a Sárvári Plébániára küldöm kápláni beosztásban, Kaszás Csaba szentgotthárdi káplánt pedig a Körmendi Plébánia káplánjává nevezem ki.

A Szentgotthárdi Plébánia kápláni státusza betöltetlen marad, hétvégenként Szár Gyula Gergely OPraem lesz a kisegítő lelkész.

Berhidai Piusz OFM tartományfőnök kérésére Kercza Asztrik OFM a szombathelyi Szent Erzsébet Plébánia, Kis Kornél OFM a zalaegerszegi Jézus Szíve Plébánia káplánja lesz. Újonnan érkező ferences atyák még Kardos Csongor OFM, aki Zalaegerszegen gvardián, illetve Hidász Ferenc OFM, aki Szombathelyen kisegítő lelkész lesz. Szikszay Leopold OFM Zalaegerszegről Budapestre, a Ferenciek terére, Varga Kamill OFM Szombathelyről pedig Gyöngyösre kerül.

*

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt váci megyéspüspök a következő személyi változásokról hozott döntést az egyházmegyében.

2020. június 15-i hatállyal Moys Gábort felmentettem a galgamácsai plébánia plébániai kormányzói feladatai alól és betegszabadságot engedélyeztem számára;

2020. június 15-i hatállyal Gyurkovics Istvánt minden eddigi feladata mellett kineveztem Galgamácsa plébánia moderátorává;

2020. július 1-jei hatállyal Less Józsefet kineveztem Szendehely, Tereske, Tolmács, Rétség plébániák plébániai diakónusává;

2020. július 1-jei hatállyal Bakos Pétert felmentettem Szendehely plébániaszervező diakónusi szolgálata alól, és 2020. június 15-i hatállyal kineveztem Galgamácsa plébánia plébániaszervező diakónusává;

2020. július 1-jei hatállyal Győry-Fáy Csabát felmentettem szendehelyi moderátori szolgálata alól;

2020. július 1-jei hatállyal felmentettem:

Pásztor Győzőt a Dabasi Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól;

Zahar Bélát a Pásztói Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól;

Rolik Róbertet a Váci Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól;

Máthé Györgyöt a Szolnoki Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól;

Baffi Istvánt a Hatvani Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól;

Tóth Andrást a Nagykátai Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól.

2020. július 1-jei hatállyal kineveztem:

Ország Tibort a Dabasi Esperesi Kerület esperesévé,

Marti Józsefet a Pásztói Esperesi Kerület esperesévé,

Molnár Zsoltot a Váci Esperesi Kerület esperesévé,

Lédeczi Dénest a Szolnoki Esperesi Kerület esperesévé,

Palya Jánost a Hatvani Esperesi Kerület esperesévé,

Dr. Lengyel Zsoltot a Nagykátai Esperesi Kerület esperesévé.

2020. szeptember 1-jei hatállyal felmentettem:

Tóth Ferencet az Érsekvadkerti Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól; 2020. július 1-jei hatállyal kineveztem Szendehely oldallagos ellátására plébániai kormányzóként;

2020. szeptember 1-jei hatállyal kineveztem:

Máthé Györgyöt az Érsekvadkerti Esperesi Kerület esperesévé.

2020. augusztus 1-jei hatállyal:

Dr. Varga Lajost felmentettem Vác-Alsóváros és Kosd plébániák ellátása alól;

Görbe Józsefet felmentettem Csömör és Kistarcsa plébániák ellátása alól, és kineveztem Vác-Alsóváros és Vác-Felsőváros plébániák plébánosává;

Kovács Györgyöt kineveztem Vác-Alsóváros és Vác-Felsőváros plébániák káplánjává;

Pető Gábort felmentettem Kakucs, Inárcs plébániák és Alsónémedi moderátori szolgálat ellátása alól, és kineveztem Kistarcsa, Kerepes plébániák plébánosává, és Csömör plébánia plébániai kormányzójává;

Vukovich Mártont felmentettem Kakucs, Inárcs kápláni szolgálata alól, és kineveztem Kistarcsa, Kerepes és Csömör káplánjává;

Kelemen Zoltánt felmentettem Kemence, Bernecebaráti és Hont plébániai kormányzói szolgálata alól, és kineveztem Kakucs plébánia plébánosává, Inárcs és Alsónémedi plébániák plébániai kormányzójává;

Fazekas Gábort kineveztem Alsónémedi, Inárcs és Kakucs plébániák plébániai diakónusává;

Szabó Józsefet kineveztem Kemence, Bernecebaráti és Hont plébániák plébániai kormányzójává;

Dr. Csáki Tibort felmentettem Vác-Felsőváros plébánia ellátása alól, és kineveztem Nagymaros plébánosává és Zebegény plébániai kormányzójává;

Ondi Alexet kineveztem Nagymaros diakónusává;

Gáspár Istvánt felmentettem Nagymaros és Zebegény plébániák ellátása alól, és kineveztem Szolnok-Belváros plébánosává, Szolnok-Vár és Szolnok-Szandaszőlős plébániai kormányzójává, valamint Jászkarajenő moderátorává;

Máthé Györgyöt felmentettem Szolnok-Belváros, Szolnok-Vár, Cibakháza és Tiszakürt plébániák ellátása alól, Csépa, Szelevény, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszaföldvár moderátori szolgálata alól, és kineveztem Érsekvadkert plébánia plébánosává;

Kovács Józsefet felmentettem Vác-Alsóváros kisegítő lelkészi szolgálata alól, és kineveztem Érsekvadkert plébánia kisegítő lelkészévé;

Lukács Andrást felmentettem Érsekvadkert plébánia ellátása alól, és nyugállományba helyeztem;

Dr. Farkas Lászlót felmentettem Hatvan-Új plébánia ellátása alól, és kineveztem Dunakeszi-Fő, Dunakeszi-Alag plébániák plébánosává;

Balázs Andrást felmentettem Karancskeszi, Litke plébániák ellátása alól, és kineveztem Dunakeszi-Fő, Dunakeszi-Alag plébániák plébános helyettesévé;

Kecskés Attilát felmentettem Dunakeszi-Alag plébánia ellátása alól, és kineveztem Hatvan-Új plébánia plébánosává;

Bezák Tamást felmentettem Szob plébánia ellátása alól, Vámosmikola moderátori szolgálata alól, és kineveztem Vác-Deákvár plébánia plébánosává és Rád plébánia plébániai kormányzójává;

Medgyes Tibort minden eddigi feladata megtartása mellett, kineveztem Szob plébánia plébániaszervező diakónusává;

Rolik Róbertet felmentettem Vác-Deákvár és Rád plébániák ellátása alól, és kineveztem Veresegyház plébánia plébánosává, Erdőkertes plébánia plébániai kormányzójává és Őrbottyán moderátorává;

Molnár Zsoltot felmentettem Veresegyház és Erdőkertes plébániák ellátása alól, Őrbottyán moderátori szolgálata alól, és kineveztem Kosd plébánosává;

Izrael Pált felmentettem Letkés plébániai kormányzói feladata alól, és kineveztem ugyanezen plébánia plébánosává, valamint Szob és Vámosmikola moderátorává;

Skravanek Gábort felmentettem Gomba, Tápiósáp és Úri plébániák, valamint Tápióság moderátori szolgálata alól, és kineveztem Üllő plébánia plébánosává, Mende plébánia plébániai kormányzójává;

Kovács Kornélt felmentettem Üllő és Mende plébániák ellátása alól, és kineveztem Őrhalom, Nógrádmarcal, Hugyag, Csitár plébániák plébániai kormányzójává;

Horváth Bertalant felmentettem Őrhalom, Nógrádmarcal, Hugyag és Csitár plébániák ellátása alól, és kineveztem Úri, Gomba és Tápiósáp plébániák plébániai kormányzójává;

Palya Jánost eddigi feladatai meghagyása mellett kineveztem Kartal és Verseg plébániák plébániai kormányzójává;

Ország Tibort kineveztem Dabas-Sári plébániai kormányzójává;

Molnár Pétert kineveztem Törtel plébánia plébániai kormányzójává;

Virágh Józsefet felmentettem Pilis és Dánszentmiklós plébániák ellátása alól, és kineveztem Gyömrő plébánia plébánosává;

Dóka Tamást felmentettem Gyömrő plébánia ellátása alól, és kineveztem Pilis plébánia plébánosává, Dánszentmiklós plébánia plébániai kormányzójává;

Berta Lászlót felmentettem Nagyoroszi, Borsosberény, Patak plébániák ellátása alól, és kineveztem Pécel plébánia plébánosává;

Burger Ferencet felmentettem Pécel plébánia ellátása alól, és kinevezem Nagyoroszi plébánia plébánosává, Borsosberény és Patak plébániák plébániai kormányzójává;

Kovácsik Antalt kineveztem Csépa, Szelevény plébániák plébániaszervező diakónusává;

Vodnák Józsefet kineveztem Csépa, Szelevény plébániák kisegítő lelkészévé;

Mészáros Csabát felmentettem Göd-Alsó és Göd-Felső plébániák ellátása alól, és kineveztem Pásztó plébánia plébánosává, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Csécse és Ecseg plébániák plébániai kormányzójává;

Simon Gáspár Balázst felmentettem Vác-Alsóváros és Kosd kápláni szolgálata alól és kineveztem Pásztó, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Csécse és Ecseg plébániák káplánjává;

Zahar Bélát felmentettem Pásztó, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Csécse, Ecseg plébániák ellátása alól és kineveztem Galgahévíz plébánia plébánosává;

Dr. Lovassy Attilát felmentettem Dunakeszi-Főplébánia ellátása alól;

Krzysztof Miklusiak SDS-t felmentettem Galgahévíz plébánia ellátása alól és kineveztem Göd-Felső és Göd-Alsó plébániák plébániai kormányzójává;

Dr. Mike Róbertet felmentettem Ludányhalászi és Nógrádszakál plébániák ellátása alól és kineveztem Tápiószentmárton plébánia plébánosává, Tápióság plébánia plébániai kormányzójává;

Kantár Norbertet felmentettem Pásztó, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Csécse és Ecseg kápláni szolgálata alól, és kineveztem Ludányhalászi, Nógrádszakál és Endrefalva plébániák plébániai kormányzójává;

Kómár Istvánt minden eddigi feladata megtartása mellett felmentettem Szolnok-Szandaszőlős plébánia plébániai kormányzói feladata alól, valamint Jászkarajenő plébánia moderátori szolgálata alól, és kineveztem Rákóczifalva plébánosává, Csépa, Szelevény és Tiszaföldvár plébániák moderátorává;

Lédeczi Dénest minden eddigi feladata megtartása mellett kineveztem Tószeg, Tiszavárkony plébániák moderátorává;

Krizsán Zoltánt minden eddigi feladata megtartása mellett kineveztem Karancskeszi és Litke plébániák plébániai kormányzójává;

Kardos Barnabás OFM-t, a tartományfőnök kérésére, felmentettem Szécsény Ferences Plébánia plébánosi feladatai ellátása alól;

Posztós Erik OFM-t, a tartományfőnök kérésére, kineveztem Szécsény Ferences Plébánia plébánosává;

Kocsis Lászlót felmentettem Tápióság plébániaszervezői feladatai alól;

Tóth Andrást felmentettem Tápiószentmárton plébánia plébániai kormányzói feladatai alól;

Varga Tamást felmentettem Cibakháza és Tiszakürt kápláni feladatai alól, és kineveztem ugyanazon plébániák plébániai kormányzójává;

Udvardy László Istvánt kállói kisegítő lelkészi feladata meghagyása mellett felmentettem Vác-Alsóváros kápláni szolgálata alól;

Kovács Zsoltot felmentettem Balassagyarmat-Főplébánia kápláni szolgálata alól, és Rómába küldtem tanulmányai folytatására;

Hugyecz Balázst kinevezem Balassagyarmat-Főplébánia káplánjává;

Tamási Józsefet felmentettem Kartal és Verseg plébániák ellátása alól, és nyugállományba helyeztem;

Pásztor Győzőt felmentettem Dabas-Sári plébánia ellátása alól és nyugállományba helyeztem;

Sajtos Józsefet felmentettem Törtel plébánia ellátása alól és nyugállományba helyeztem;

Frajna Andrást felmentettem Kerepes plébánia ellátása alól és nyugállományba helyeztem;

Antal Andrást felmentettem Csépa és Szelevény plébániák plébániaszervező diakónusi szolgálata alól.

*

Veszprémi Főegyházmegye

Udvardy György veszprémi érsek-metropolita személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében.

Nyugdíjazások és felmentések

A főpásztor 2020. augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba helyezi:

DR. BALÁZS PÁL főszékesegyházi főesperes, c. apát, balatonkenesei plébánost,

KOVÁCS TAMÁS baki plébánost,

DR. MAGYARI PÉTER bakonyszombathelyi plébánost,

SZITÁS JÓZSEF pacsai plébánost.

A főpásztor köszönete nyilvánítása mellett felmenti:

Július 1-jei hatállyal

DR. VARGA ISTVÁN c. apát urat a Veszprémi Érseki Bíróság helynöki tisztsége alól, illetve a Boldog Gizella Szeminárium rektori megbízatásából. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola élén rektori megbízatása június 30-án megszűnt.

DR. CSERNAI BALÁZS spirituális urat a Boldog Gizella Szemináriumban betöltött megbízatása alól.

KOCSI GYÖRGY prefektus urat a Boldog Gizella Szemináriumban betöltött megbízatása alól.

Augusztus 1-jei hatállyal:

DR. BALÁZS PÁL c. apát urat főszékesegyházi főesperesi megbízatása alól,

DR. MAIL JÓZSEF c. apát, kanonok urat gazdasági tanácsnoki megbízatása alól,

FÖLDI ISTVÁN esperes, plébános urat a Tapolcai Esperesi Kerület esperesi tisztségéből,

SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ esperes, plébános urat a Pápai Esperesi Kerület esperesi tisztsége alól,

BEKE ZSOLT plébános urat a Palotai Esperesi Kerület helyettes esperesi megbízatása alól,

PRIMÁSZ GÁBOR RÓBERT plébános urat a Zirci Esperesi Kerület helyettes esperesi megbízatása alól,

KISS LÁSZLÓ esperes, hévízi plébános urat a Pókaszepetki és a Pakodi, valamint az Alsópáhoki, Nemesbüki és Szentgyörgyvári Plébániák plébániai kormányzóként való oldallagos ellátása alól,

SZÉCSI FERENC zalabéri plébános a Zalabéri és az oldallagosan ellátott Zalavégi és Tekenyei Plébániák plébánosi ellátása alól és a CIC 1395 k. 1. § alapján felfüggeszti a papi szolgálat végzése alól.

Kinevezések, megbízatások

Július 1-jei hatállyal

TÓTH ANDRÁS SÁNDOR viceofficiális urat kinevezi a Veszprémi Érseki Bíróság helynökévé.

DR. SEBESTYÉN JÓZSEF főiskolai docens urat megbízza a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola rektori feladatainak ellátásával.

Augusztus 1-jei hatállyal

SZABÓ JÁNOS gazdasági helynök, plébános urat kinevezi a Főszékesegyházi Főesperesség főesperesévé.

MEGYESI FERENC plébános urat felmenti bakonyjákói plébánosi és a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészi tisztségéből és kinevezi érseki szertartónak, az Érseki Hivatal jegyzőjének, valamint megbízza kisegítő lelkészi feladattal a veszprémi Szent Mihály Főplébánián.

FÖLDI ISTVÁN esperes, plébánost kinevezi a Pápai Esperesi Kerület esperesévé.

SABJANICS MIKLÓS plébános urat kinevezi a Tapolcai Esperesi Kerület esperesévé.

CSONKA NÁNDOR tapolcai plébános urat kinevezi a Tapolcai Esperesi Kerület helyettes esperesévé.

Plébánosi, plébániai kormányzói kinevezések, áthelyezések, területi változások augusztus 1-jei hatállyal:

BEKE ZSOLT h.esperes, plébános urat felmenti a Berhidai, valamint az oldallagosan ellátott Ősi, Nádasdladányi és Tési Plébánia ellátása alól és kinevezi a Nemesgulácsi Plébánia plébánosává, a Hegymagasi Plébánia oldallagos ellátásával.

DR. CSERNAI BALÁZS urat, miután felmentette a Veszprémi Boldog Gizella Szeminárium spirituálisi megbízatásából, kinevezi a Veszprém IV., Regina Mundi Plébánia plébánosává, valamint a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és a Szent Margit Római Katolikus Óvoda lelkiigazgatójává.

CSÉRY GERGŐ plébános urat felmenti a Nemesgulácsi és Hegymagasi Plébániák, valamint a tapolcai Deák Jenő Kórház kórházlelkészi tisztsége ellátása alól és kinevezi a Pacsai Plébánia plébánosává a Nemesrádói, a Zalaszentmihályi és a Zalaapáti Plébániák oldallagos ellátásával.

DAšEK VIKTOR plébános urat felmenti a Balatonfüredi Krisztus Király Plébánia ellátása és a balatonfüredi Állami Szívkórház kórházlelkészi megbízatása alól és kinevezi a Jásdi Plébánia plébánosává, a Tési plébánia oldallagos ellátásával. Ugyanakkor Bakonycsernye községet, Szápár eddigi filiáját a Jásdi Plébánia filiájává nyilvánítja.

FELKER ZSOLT káplán urat felmenti a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánián betöltött kápláni beosztása alól és kinevezi a Berhidai Plébánia plébániai kormányzójává, az Ősi és Nádasdladányi Plébániák oldallagos ellátásával.

DR. FODOR JÁNOS plébános urat felmenti a Keszthely II., Kis Szent Teréz Plébánia ellátása és a Keszthelyi Kórház kórházlelkészi tisztsége alól és kinevezi a Balatonfüredi Krisztus Király Plébánia Plébánosává, valamint a balatonfüredi Állami Szívkórház kórházlelkészévé.

FÖLDI ISTVÁN esperes, plébános urat felmenti a Badacsonytomaji és Kővágóörsi Plébániák ellátása alól, és kinevezi a Pápa III., Szent Benedek Plébánia plébánosává.

FUCHS TIBOR plébános urat felmenti a Nagyesztergári Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Lókúti Plébánia ellátása alól és kinevezi a Bakonyszombathelyi Plébánia plébánosává, a Kerékteleki és Rédei Plébániák oldallagos ellátásával.

MEDVECZKY MIKLÓS plébános urat felmenti a Veszprém II., Szent László Plébánia ellátása alól és kinevezi a Balatonkenesei Plébánia plébánosává. Egyúttal a Berhidai Plébániától elcsatolja Küngös, Csajág és Balatonfőkajár filiákat és a Balatonkenesei Plébánia filiáivá teszi azokat.

MEZEI ANDRÁS plébános urat hazarendeli az USA-ban, Cleveland-ben végzett lelkipásztori szolgálatából és kinevezi a Keszthely II., Kis Szent Teréz Plébánia plébánosává a Várvölgyi plébánia oldallagos ellátásával, valamint a Keszthelyi Kórház kórházlelkészévé.

PAÁL SÁNDOR EDE plébániai kormányzó urat kinevezi Káptalanfa plébánosává, valamint megbízza a Csabrendeken működő Darvastó Fogyatékos személyek ápoló-gondozó, foglalkoztató Otthona lelkipásztori ellátásával.

PÁSZTOR EMÁNUEL plébános urat felmenti a Várvölgyi és Zalaszántói Plébániák ellátása alól és kinevezi a Baki Plébánia plébánosává.

PRIMÁSZ GÁBOR RÓBERT plébános urat felmenti a Jásdi Plébánia és az oldallagosan ellátott Márkói Plébánia ellátása alól és kinevezi a Herendi Plébánia plébánosává, a Hárskúti Plébánia oldallagos ellátásával.

SABJANICS MIKLÓS plébános urat felmenti a Herendi Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Hárskúti Plébánia ellátása alól és kinevezi a Badacsonytomaji Plébánia plébánosává, a Kővágóörsi Plébánia oldallagos ellátásával.

STADLER-LÁSZLÓ DEZSŐ plébános urat felmenti Veszprém IV., Regina Mundi Plébánia ellátása, valamint a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és a Szent Margit Római Katolikus Óvoda lelkiigazgatói megbízatása alól és kinevezi a Bakonyjákói Plébánia plébánosává, valamint a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészévé.

SZABÓ JÁNOS gazdasági helynök, plébános urat felmenti a Balatonalmádi Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Vörösberényi Plébánia ellátása alól, és kinevezi a Veszprém II., Szent László Plébánia plébánosává, a Márkói Plébánia oldallagos ellátásával.

SZALONTAI ISTVÁN káplán urat felmenti a Veszprém III., Árpád-házi Szent Margit Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és kinevezi a Pókaszepetki Plébánia plébániai kormányzójává, a Zalabéri és Zalavégi Plébániák oldallagos ellátásával. Egyúttal a Pakodi Plébániát Pókaszepetk filiájává minősíti át.

SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ esperes, plébános urat felmenti a Pápa III., Szent Benedek Plébánia ellátása alól és kinevezi a Balatonalmádi Plébánia plébánosává, a Vörösberényi Plébánia oldallagos ellátásával.

DR. ARADI LÁSZLÓ plébános urat eddigi megbízatásának érintetlenül hagyásával megbízza Bazsi és Sümegprága filiák lelkipásztori ellátásával. Bazsi filiát a Zalaszántói Plébániától elcsatolja és a Sümegcsehi Plébánia filiájává teszi. Ezzel Bazsi község a Keszthely-Zalaszentgróti Esperesi Kerület helyett a Sümegi Esperesi Kerülethez fog tartozni. Sümegprága filiát a Csabrendeki Plébániától elcsatolja, és a Sümegcsehi Plébánia filiájává teszi.

BAGI ÁDÁM csabrendeki plébániai adminisztrátor urat felmenti Sümegprága filia ellátása alól.

BÓKA TIBOR plébános urat felmenti a Zalaapáti Plébánia oldallagos ellátása alól és kinevezi az Alsópáhoki Plébánia plébánosává, a Nemesbüki és a Szentgyörgyvári Plébániák plébánosává, valamint eddigi fő szolgálati helye, a Sármelléki Plébánia oldallagos ellátásával bízza meg.

CSONKA NÁNDOR tapolcai plébános urat – eddigi feladatait változatlanul hagyva – kinevezi a tapolcai Deák Jenő Kórház kórházlelkészének.

HORVÁTH LAJOS esperes, plébános urat felmenti Bakonycsernye filia ellátása alól.

KOVÁCS SÁNDOR plébános urat – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Tekenyei Plébánia oldallagos ellátásával, valamint felmenti a Óhidi Plébánia oldallagos ellátása alól.

SCHÄFFER ZOLTÁN borzavári plébános urat – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Nagyesztergári és a Lókúti Plébániák oldallagos ellátásával.

SZÁRAZ KRISTIAN DÁVID O.Praem. plébános urat – türjei plébánosi feladatait változatlanul hagyva – megbízza az Óhídi Plébánia oldallagos ellátásával. Egyúttal az Óhídi Plébániát Zalaudvarnoktól a Türjei Plébániához csatolja oldallagos plébániaként.

TÁL ZOLTÁN plébános urat – feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Zalaszántói Plébánia oldallagos ellátásával.

Kápláni kinevezések

BACSA DÁVID káplán urat – visszatérve az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében végzett szolgálatából – kinevezi a Keszthely II., Kis Szent Teréz Plébánia káplánjává.

SZABÓ ZOLTÁN káplán urat felmenti a Pacsai Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és kinevezi a Pápa II., Szent Anna Plébánia káplánjának.

TAMÁS ZOLTÁN káplán urat felmenti a Keszthely II., Kis Szent Teréz Plébánián végzett kápláni szolgálata alól és kinevezi a Veszprém III., Árpád-házi Szent Margit Plébánia káplánjává, valamint a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház kórházlelkészévé.

Papnövendékek gyakorlatra küldése

ILLYÉS DÁVID papnövendéket 2020. szeptember 1-ji hatállyal a 2020/2021-es tanév időtartamára lelkipásztori gyakorlatra küldi a Veszprém II., Szent László Plébániára.

KOPÁCSI MÁTÉ diakónus urat 2020. augusztus 1-jei hatállyal diakónusi gyakorlatra küldi a Hévízi Plébániára.

MOKOS JÁNOS diakónus urat 2020. augusztus 1-jei hatállyal diakónusi gyakorlatra küldi a Keszthely I., Magyarok Nagyasszonya Plébániára.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Pécsi EgyházmegyeSzombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria