Személyi változások egyházmegyéinkben – 2024

Hazai – 2024. július 2., kedd | 14:30

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2024. évben egyházmegyéinkben. Összeállításunk a beérkező információk alapján folyamatosan bővül. Cikkünket július 2-án a Szeged-Csanádi Egyházmegyét érintő változások közlésével frissítettük.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az alábbi személyi és területi változtatásokat rendelte el augusztus 1-jei hatállyal.

Kápláni áthelyezések és iskolalelkészi kinevezések:

Máté Pétert – köszönete nyilvánítása mellett – felmentette segédlelkészi beosztásából a kisvárdai Szent Péter és Szent Pál Apostolok Plébánián, és kinevezte káplánnak a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára, és a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Nyíregyházi Egyetem lelkészévé.

Mike Ervint – köszönete nyilvánítása mellett – felmentette a debreceni Szent Anna-székesegyház segédlelkészi és egyetemi segédlelkészi beosztásából, és kinevezte káplánnak a kisvárdai Szent Péter és Szent Pál Apostolok Plébániára.

Kálmán Józsefet – köszönete nyilvánítása mellett és ifjúsági lelkészi beosztásában megerősítve – kinevezte a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium lelkészévé.

Kisegítő lelkészi felmentés és kinevezés:

Vadászi Lászlót – köszönete nyilvánítása mellett – felmentette kisegítő lelkészi beosztásából a debreceni Szent Anna Főplébánián, és visszatér az Egri Főegyházmegyébe.

Trevisan Pietrót – Ternyák Csaba egri érsek hozzájárulásával – kinevezte kisegítő lelkésznek a debreceni Szent Anna Főplébániára.

Plébániai kormányzói felmentések és plébánosi kinevezés:

Lengyel József plébánost – köszönete nyilvánítása mellett – felmentette plébániai kormányzói beosztásából a kállósemjéni Nagyboldogasszony Plébánián.

Nagy Csaba plébániai kormányzót és a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Nyíregyházi Egyetem lelkészét – köszönete nyilvánítása mellett és családreferensi megbízatásában megerősítve – felmentette eddigi beosztásából, és kinevezte plébánosnak a gávavencsellői Nagyboldogasszony Plébániára.

Plébánosi felmentések és kinevezések:

Ferenczi Richárd plébánost – köszönete nyilvánítása mellett – felmentette eddigi beosztásából a gávavencsellői Nagyboldogasszony Plébánián, és kinevezte plébánosnak a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébániára.

Mészáros Zsolt plébániai kormányzót a dombrádi Magyarok Nagyasszonya Plébánián kinevezte plébánosnak a fent nevezett plébániára.

Papp László plébánost – köszönete nyilvánítása mellett – felmentette eddigi beosztásából a debreceni Szent István Király Plébánián és a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, és kinevezte plébánosnak a polgári Nagyboldogasszony Plébániára.

Tamaskovits László plébánost – köszönete nyilvánítása mellett – felmentette eddigi beosztásából a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébánián, és kinevezte plébánosnak a kállósemjéni Nagyboldogasszony Plébániára.

Plébániák oldallagos ellátása:

Földes Gábor plébánost – köszönete nyilvánítása mellett – felmentette a polgári Nagyboldogasszony Plébánia oldallagos ellátása alól.

Csordás Gábor plébánost megbízta a nyíregyháza-jósavárosi Szent Imre Plébánia oldallagos ellátásával.

Krakomperger Zoltán plébánost megbízta a debreceni Szent István Király Plébánia oldallagos ellátásával.

Esperesi kerület megszüntetése:

Az egyeki, a polgári, a rakamazi és a tiszavasvári plébánia alkotta Polgári Esperesi Kerületet – köszönete nyilvánítása mellett Maga László esperesnek – 2024. július 31-i hatállyal megszünteti, és plébániái közül augusztus 1-i hatállyal az egyekit és a polgárit a Debreceni Esperesi Kerülethez, a rakamazit és a tiszavasvárit a Nyíregyházi Esperesi Kerülethez csatolja.

*

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek 2024. augusztus 1-jei hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében.

Mándy Zoltán Pál horti plébános saját kérésére, egészségi állapotára tekintettel nyugállományba került.

Polyák József kenézlői plébános egészségi állapotára tekintettel nyugállományba került.

Polgári Ferenc boldogkőváraljai plébános egészségi állapotára tekintettel nyugállományba került.

Dr. Barsi János egercsehi plébániai kormányzó nyugállományba került.

Kormos Csaba gesztelyi plébános saját kérésére egy év betegszabadságot kapott, és a nyékládházi plébániára költözik.

Dr. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektori, és egyéb feladatai érintetlenül hagyásával felmentést kapott az Érseki Papnevelő Intézet vezetése alól.

Vízi János eger-belvárosi káplánt kinevezte az Érseki Papnevelő Intézet rektorának, aki június 5-én már kinevezést kapott az Eger Szent Bernát (Borgia Szent Ferenc) lelkészség templomigazgatói, és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladataira ifjúsági referensi feladatainak érintetlenül hagyásával.

Dr. Medvegy János mezőkövesdi plébánosi és esperesi megbízatása alól felmentésre került, és Hort plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Dr. Novák István jászberényi plébános megbízatása alól felmentésre került, és Mezőkövesd Szent László plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Soós Tamás jászalsószentgyörgyi plébánosi és esperesi megbízatása alól felmentésre került, és Jászberény Jézus Neve plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Baranyák Béla csernelyi plébánosi megbízatása alól felmentésre került, és Boldogkőváralja plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Dombi Ferenc Csaba recski plébániai kormányzói megbízatása alól felmentést kapott, és Gesztely plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Varga Pál, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium spirituálisa besenyőtelki plébánosi és esperesi megbízatása alól felmentésre került, és Egercsehi plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést, szemináriumi helyben lakással.

Kovács József Krisztián Eger-Belváros Főplébánia kápláni megbízatása alól felmentést kapott, és Jászalsószentgyörgyön lett plébániai kormányzó.

Riz Attila sárospataki kápláni megbízatása alól felmentést kapott, és Recsken lett plébániai kormányzó.

Vadászi László a debreceni Missio ad Gentes közösség lelkésze ezen megbízatásából felmentést kapott, és Besenyőtelken lett plébániai kormányzó.

Pietro Trevisan mezőkövesdi kápláni feladatai alól felmentést kapott, és a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében a Missio ad Gentes közösség lelkipásztora lett.

Péter Vilmos miskolci kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Gregoriana Pápai Egyetemen folytat tanulmányokat.

Gyarmati Valentin újmisés Jászberény főplébániára,

Kubik Zsolt újmisés Mezőkövesd Szent László plébániára,

Lestál Balázs újmisés Jászárokszállás plébániára,

Muhari Máté újmisés Eger Jézus Szíve plébániára,

Novák Lajos újmisés Sárospatak plébániára,

Adolfo Enrique Parra Molina újmisés Ózd plébániára,

Szedmák Zoltán újmisés Miskolc Mindszent plébániára kapott kápláni kinevezést.

Soltész Ádám jászberényi kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Sárospatak plébániára,

Michele Gervasoni sátoraljaújhelyi kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Eger Belváros főplébániára,

Nagy Ferenc jászárokszállási kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Sátoraljaújhely főplébániára,

Carlos Sirer Melis gyöngyösi kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Mezőkövesd Szent László plébániára,

Holló Gábor miskolci kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Eger-Belváros főplébániára,

Pintér Bálint szerencsi kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Miskolc Szent Anna plébániára,

Marosi Balázs miskolci kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Szerencs plébániára,

Drahos Dávid egri kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Miskolc-Diósgyőr plébániára,

Barta Márton István gyöngyösi kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Miskolc Mindszent plébániára,

Hágen Pál Tamás jászapáti kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Gyöngyös-Felsőváros plébániára,

Thiago Jackson Pinheiro Costa miskolci kápláni feladatai alól felmentést kapott, és Jászapáti plébániára kapott kápláni kinevezést.

Bereczkei Miklós sárospataki plébános eddigi feladatainak megtartásával megbízást kapott Kenézlő és Zalkod plébániák és Viss filia oldallagos ellátására.

Mischinger Ferenc ózdi plébános eddigi feladatainak megtartásával megbízást kapott Csernely és Csokvaomány plébániák, Lénárddaróc és Bükkmogyorósd filiák oldallagos ellátására.

Török László plébános a Mezőkövesdi Esperesi Kerületbe,

Kocsis Sándor plébános a Jászapáti Esperesi Kerületbe,

Papler Pál János plébános a Füzesabonyi Esperesi Kerületbe kapott esperesi kinevezést.

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi szolgálata Miskolc Szent Anna plébániától Miskolc Mindszent plébániához lett átcsatolva.

Rigó Jenő SJ a jezsuita tartományfőnök előterjesztésére felmentést kapott Miskolc-Avas Déli plébánia vezetése alól.

Koronkai Zoltán SJ Miskolc-Avas Déli plébániára kapott plébánosi kinevezést.

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek augusztus 1-jei hatállyal az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.

Nyugdíjazások

Bánóczky Előd urat, a Budapest-Kőbányai Szent Család Plébánia plébániai kormányzóját;

Szabó János érdemes esperes urat, a Budapest-Kispesti Jézus Szíve Plébánia plébániai kormányzóját;

Vargha Miklós Péter érdemes esperes urat, a Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszony Plébánia plébániai kormányzóját

miután betöltötte 75. életévét és benyújtotta lemondását, továbbá

Nyíri Róbert protonotárius, kanonok, esperes urat, a Bajnai Szent Adalbert Plébánia plébánosát egészségi állapotára való tekintettel – köszönetnyilvánítás mellett – felmentette minden eddigi beosztásából és nyugállományba helyezte.

Jutalmazza meg őket Urunk a jól végzett munka örömével és halmozza el bőséges áldásával!

Plébániai kormányzói felmentések és kinevezések

Dr. Magyar Pál urat – felmentve a Kesztölci Római Szent Kelemen plébánia vezetése alól – a Budapest-Rákospalota-Kertvárosi Szent Margit Plébánia;

Őri Imre urat – felmentve a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Király (Bazilika) Plébánián betöltött kápláni beosztásából – a Budapest-Kispesti Jézus Szíve Plébánia plébániai kormányzójává;

Szivák Tamás káplán urat – felmentve a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánián betöltött kápláni beosztásából – a Bajnai Szent Adalbert Plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki, és megbízta a Szomori Szent Mihály Plébánia és a Nagysápi Szentháromság Plébánia oldallagos ellátásával.

A Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia ellátását – Berta Tibor tábori ordinárius úr előterjesztésére – Bálint Mihály Gábor moderátor és Nagy Ferenc Endre tábori lelkész urakra, mint papi közösségre bízta.

Plébánoshelyettes kinevezése

Depaula Flavio Silvio urat – felmentve a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság templomigazgatói tisztsége alól, de minden egyéb beosztását érintetlenül hagyva – kinevezte a Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia plébánoshelyettesévé.

Templomigazgatói kinevezés

Schranko László urat, a Pozsonyi Főegyházmegye papját kinevezte a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság templomigazgatójává.

Kápláni kinevezések

Lőw Gergely urat – római tanulmányait követően – a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia;

Harangi Tibor urat – felmentve a Budapest-Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya és a Budapest-Rákospalota-Kertvárosi Szent Margit Plébániákon betöltött kápláni beosztása alól – a Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia;

Forgács Balázs urat – felmentve a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia kápláni beosztása alól – a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia;

Kiss Géza Imre urat – felmentve a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia kápláni beosztása alól – a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Király (Bazilika) Plébánia;

Riesz Domonkos urat – felmentve a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánián betöltött kápláni beosztása alól – a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia

káplánjává nevezte ki.

Az újonnan szentelt

Alpek Gergely urat a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébániára;

Piukovics Dániel urat a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébániára;

Schmotzer Kristóf urat a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébániára

nevezte ki káplánnak.

Riesz Benedek urat pedig a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály Plébánia és a Budapest-Angyalföldi Mária Keresztények Segítsége Plébánián szolgáló papi közösség tagjává nevezte ki.

Plébániák oldallagos ellátása

Az áthelyezés folytán megüresedett Kesztölci Római Szent Kelemen Plébániát Fejes Csaba úrra, a Dorogi Szent József Plébánia plébániai kormányzójára bízta.

Szerzetesi plébánia ellátása

Andrew Lee urat Főtisztelendő Michele Baggi plébániai kormányzó kérésére augusztus 1-jével felmentve a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Plébánia kisegítő lelkészi beosztásából ugyanazon plébánia káplánjává nevezte ki.

Horváth Árpád SJ urat – András Attila SJ tartományfőnök úr előterjesztésére – augusztus 1-jével – felmentette a Budapest-Belsőjózsefvárosi Krisztus Király Plébánia plébániai kormányzói és a Jézus Szíve Templomigazgatóság templomigazgatói tisztsége alól és – szintén Tartományfőnök Úr előterjesztésére – Nagy Bálint SJ urat nevezte ki mindkét tisztségre.

Más egyházmegyés pap főegyházmegyei szolgálata 

Saját kérésére, Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek úr engedélyével augusztus 1-jétől 3 évre az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében végez lelkipásztori szolgálatot Schranko László atya.

Római tanulmány

Farkas Ferenc Ákos káplán urat – felmentve a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánián betöltött kápláni beosztása alól – Rómába, a Pápai Szent Kereszt Egyetemre küldte dogmatikai tanulmányok folytatására. Ösztöndíjasként a Pápai Magyar Intézet növendéke lesz.

*

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el.

Rendelkezések 2024. március 4-i hatállyal:

Győri Imre plébániai kormányzó urat egészségi állapota miatt köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Győri Jézus Szíve-plébánia lelkipásztori szolgálata alól, és nyugállományba helyezte.

Bernáth Krisztián segédlelkész urat jelenlegi feladatai mellett megbízta, hogy a Győr városát érintő szociális temetéseket a továbbiakban végezze.

Rendelkezések 2024. augusztus 1-jei hatállyal:

Farkas István SchP plébános urat a kánoni életkort betöltve, rendi elöljárójával egyetértésben felmentette Dunasziget lelkipásztori ellátása alól.

Benkovich Ferenc plébániai kormányzó urat a kánoni életkor betöltése után két évvel, köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Győri Szentlélek-plébánia lelkipásztori ellátása alól, és nyugállományba helyezte.

Kálmán Imre püspöki irodaigazgató urat kinevezte a Győri Szentlélek-plébánia plébánosává és megerősítette irodaigazgatói és az Apor Vilmos Iskolaközpont püspöki biztosi feladatában.

Vlaj Márk teológiai tanár urat kinevezte az Apor Vilmos Iskolaközpont iskolalelkészévé.

Both Zoltán segédlelkész urat kinevezte a Győri Szent Imre-plébánia segédlelkészévé.

Ferling György plébános urat kinevezte a Győri Jézus Szíve-plébánia plébánosává.

Szalai Lajos plébános urat kinevezte Nagylózs plébánosává Pereszteg, Pinnye és Sopronszécseny lelkipásztori ellátásával.

Smudla Tamás plébános urat kinevezte Halászi plébánosává Püski, Dunaremete, Kisbodak és Dunasziget lelkipásztori ellátásával.

Henczel Szabolcs plébános urat kinevezte Beled plébánosává Mihályi, Kisfalud, Vica és Vadosfa lelkipásztori ellátásával.

Méry László segédlelkész urat kinevezte Szany plébániai kormányzójává Rábaszentandrás, Egyházaskesző, Várkesző és Sobor ellátásával.

Hencz Márton szertartó urat jelenlegi feladatai mellett kinevezte püspöki titkárrá.

Gulyás Vilmos segédlelkész urat kinevezte a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé.

Palatinus Kristóf segédlelkész urat Rómába küldte posztgraduális képzésre.

Ézsöl Krisztián újmisést kinevezte a Tatai Szent Imre-plébánia segédlelkészévé.

Horváth Csaba újmisést kinevezte a Kapuvári Plébánia segédlelkészévé.

Berta Tibor tábori püspök úr kérésére engedélyezte, hogy Dr. Író Sándor plébános úr jelenlegi plébánosi feladatai mellett 2025. augusztus 1-jéig a Katonai Ordinariátus kötelékében továbbra is katonalelkészi szolgálatot végezzen.

*

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek 2024. augusztus 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött.

Kápláni áthelyezések

Farkas Tibor atyát a kiskunfélegyházai főplébániáról Jánoshalmára helyezte.

Hirling Attila atyát Kecelről a kiskunfélegyházai főplébániára helyezte.

Tompa Szabolcs atyát Jánoshalmáról a kiskunfélegyházai újplébániára helyezte.

Tomaskovity Szabolcs atyát római tanulmányai befejeztével Dusnokra helyezte káplánnak megbízva őt a horvát ajkú hívek lelkipásztori segítésével.

Plébánosi, templomigazgatói áthelyezések, kinevezések

Kosik Sándor atyát Hajósról a bajai Szent József plébániára helyezte plébánosnak.

Márton Arnold Vilmos atyát a kiskunfélegyházi újplébánia kápláni beosztásából a kecskeméti Szent Miklós-templomba küldte templomigazgatónak.

Fekete Szabolcs atyát Kecelről Soltra helyezte plébánosnak.

Vass Huba Zoltán atyát Soltról Kecelre helyezte plébánosnak.

Felmentések, kinevezések

Bárkányi Ernő atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a kecskeméti Szent Miklós-templom templomigazgatói feladatai alól és nyugállományba helyezte.

Fekete Szabolcs atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a keceli kerület esperesi feladatai alól, és megbízta a solti kerület esperesi teendőinek ellátásával.

Vass Huba Zoltán atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a solti kerület esperesi feladatai alól, és megbízta a keceli kerület esperesi feladatainak ellátásával.

Kiss Zoltán atyát kinevezte az egyházmegye exorcistájává.

Binszki József atyát kinevezte az egyházmegye penitenciáriusává.

Diakónusi gyakorlat

Hódi Dávid diakónust Kiskőrösre küldi diakónusi szolgálatra.

Jéló Krisztián diakónust Kecelre küldi diakónusi szolgálatra.

Ótott-Kovács Benő diakónust Soltra küldi diakónusi szolgálatra.

Oldallagos ellátások

Miske ellátását Homokmégy plébánia látja el.
Hajós ellátását Császártöltés plébánia látja el.

Kitüntető kinevezések

Bajkó Zoltán izsáki plébános érseki tanácsosi kinevezést kapott.

Geszler Péter kiskunfélegyházi plébános címzetes préposti kinevezést kapott.

Hatházi Róbert kecskeméti plébános címzetes apáti kinevezést kapott.

Vass Huba Zoltán solti plébános címzetes préposti kinevezést kapott.

*

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök a Kaposvári Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el.

Pohnert Dávid újmisést 2024. június 22. hatállyal a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházba küldte káplánnak.

Dr. Boross László újmisést 2024. június 22. hatállyal a kaposvári Nagyboldogasszony Plébániára küldte káplánnak.

Pisztora Ferenc hivatástisztázó évét saját kérésére egy évvel meghosszabbította. Tartózkodási helyéül a somogydöröcskei Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösséget jelölte ki.

Molnár Attila somogyapáti plébánost 2024. július 1. hatállyal eddigi feladatai megtartásával megbízta a Nagydobszai és Kétújfalui Plébániák oldallagos ellátásával.

Koszoru Pétert 2024. július 1. hatállyal kinevezte a Nagydobszai és Kétújfalu Plébániákra plébánoshelyettesnek.

Fejes János siófoki káplánt 2024. augusztus 10. hatállyal felmentette kápláni beosztása alól és kinevezte a Kaposfüredi, Mernyei és Gamási Plébániákra plébániavezető lelkésznek.

Vida Zoltán plébániai kormányzót 2024. augusztus 10. hatállyal kinevezte a Kaposfüredi, Mernyei és Gamás Plébániákra plébániavezető lelkésznek.

Porpáczy Attilát 2024. augusztus 10. hatállyal felmentette a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánián betöltött kisegítő lelkészi feladatai alól és a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébániára küldte plébános helyettesnek.

Arányi Zoltán lengyeltóti plébánost eddig feladatait érintetlenül hagyva 2024. augusztus 10. hatállyal megbízta a Somogyvári és Osztopáni Plébániák oldallagos ellátásával.

Balsai Tamás somogyvári plébánost 2024. augusztus 10. hatállyal felmentette plébánosi feladatai alól és kinevezte az Osztopáni és Somogyvári Plébániákra plébános helyettesnek.

Sándor László nagyatádi plébánost eddigi feladatai meghagyása mellett 2024. augusztus 10. hatállyal megbízta a Vízvári és a Babócsai Plébániák oldallagos ellátásával.

Bencik Tamás plébánost felmentette a Vízvári és Babócsai Plébániákon betöltött plébánosi beosztása alól és a Nagyatádi Plébániára küldte plébános helyettesnek.

Fekete Csaba diakónust 2024. július 1. hatállyal felmentette a Bárdudvarnoki Plébánián végzett szolgálata alól és központi szolgálatra rendelte.

Lehoczki Gábor diakónust 2024. július 1. hatállyal felmentette az Andocsi és Karádi Plébániákon végzett szolgálata alól és a Tabi Plébániára küldte diakónusi szolgálatra.

Dr. Matykó Árpád diakónust 2024. augusztus 10. hatállyal felmentette a Mernyei és Gamási Plébániákon végzett szolgálata alól és központi szolgálatra rendelte.

Brunczvik Mátyást 2024. augusztus 10. hatállyal a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébániára küldte diakónusi szolgálatra.

*

Pécsi Egyházmegye

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök augusztus 1-jével az alábbi személyi változtatásokat rendelte el.

Schraub Ádám véméndi plébános urat és Zab András Győző tiszteletbeli esperes, iregszemcsei plébános urat – köszönetnyilvánítása mellett – nyugállományba helyezte.

Berecz Tibor mohácsi káplán urat felmentette kápláni beosztása alól, s kinevezte plébánosnak a Sásdi Plébániára.

Áthelyezte Bodor Kornél plébános urat Sásdról az Iregszemcsei Plébániára, Nagy Norbert plébános urat Pécs-Gyárvárosból a Tolnai Plébániára, Ravasz Csaba plébános urat Tolnáról a Véméndi Plébániára.

A tanulmányi szabadságáról visszatérő Szép Attila ügyész urat a Pécs-Gyárvárosi Plébániára helyezte plébánosnak, s kinevezte a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda, illetve a Szent Mór Iskolaközpont püspöki biztosává.

Dr. Csigi Péter káplán urat felmentette a Pécs-Jézus Szíve Plébániára szóló kápláni megbízatása alól, s kinevezte a pécsi irgalmasrendi Szent Sebestyén-templom kisegítő lelkészévé.

Kovács József püspök titkár urat felmentette titkári és a Szent Mór Iskolaközpont iskolalelkészi megbízatásai alól és – ifjúsági, hivatás és ministráns referensi, illetve egyetemi lelkészi feladatait érintetlenül hagyva – kinevezte a Pécs-Jézus Szíve Plébánia káplánjává.

Molnár Erik szekszárdi káplán urat felmentette kápláni beosztása alól és püspöki titkárnak nevezte ki az Egyházmegyei Hivatalba. 

Mihovics Szebasztián újmisést Mohácsra, Miklovits Attila Tamás újmisést Szekszárdra helyezte káplánnak.

*

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök az alábbi személyi változásokat rendelte el 2024. augusztus 1-ei hatállyal az egyházmegyében.

Kápláni kinevezések

Gáll Szabolcs újmisést a kisteleki Szent István Király Plébániára kinevezte káplánnak.

Alexa Jánost köszönete nyilvánítása mellett felmentette kápláni beosztásából a kisteleki Szent István Király Plébánián, és kinevezte káplánnak az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániára.

Plébánosi és plébániai kormányzói kinevezések

Antal Imre plébánost köszönete nyilvánítása mellett felmentette a kisteleki Szent István Király Plébánia plébánosi beosztásából, és a hódmezővásárhelyi Szentháromság Plébániára helyezte plébánosnak, oldallagosan ellátva a hódmezővásárhelyi Szent István Király Plébániát is.

Németh László plébánost, megköszönve eddig végzett munkáját, felmentette a hódmezővásárhelyi Szentháromság Plébánia plébánosi beosztásából, és kinevezte a székkutasi Szent Mihály Plébánia plébánosává, oldallagosan ellátva a mártélyi Szent Adorján Plébániát is.

Bajnai István plébánost, megköszönve eddig végzett munkáját, felmentette a hódmezővásárhelyi Szent István Király Plébánia vezetése alól, és kinevezte az újkígyósi Szűz Mária Szent Neve Plébánia plébánosává, oldallagosan ellátva a szabadkígyósi Szent Anna Plébániát is.

Illyés Zsolt plébánost, köszönete kinyilvánítása mellett felmentette az újkígyósi Szűz Mária Szent Neve Plébánia plébánosi beosztásából, és kinevezte az üllési Páduai Szent Antal Plébánia plébánosává.

Olasz Attila plébánost, megköszönve eddig végzett munkáját, felmentette az üllési Páduai Szent Antal Plébánia plébánosi beosztása alól, és kinevezte plébánosnak a forráskúti Urunk Mennybemenetele Plébánia plébánosává, megtartva a zsombói Kisboldogasszony Plébánia oldallagos ellátását is.

Amanso Brendan Chika prefektust, megköszönve a papnevelésben végzett munkáját, felmentette a szegedi Szent Gellért Szeminárium prefektusi beosztásából, és kinevezte a kisteleki Szent István Király Plébánia plébániai kormányzójává, oldallagosan ellátva a hozzá tartozó plébániákat és filiákat.

Dr. Fazakas Attila plébánost, köszönete kinyilvánítása mellett felmentette a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia és a szeged-szentmihályi Szent Mihály Plébánia lelkipásztori ellátása alól, megtartva a szeged-móravárosi plébánián eddigi megbízatását.

Kovács Zoltánt, római tanulmányaiból hazatért lelkipásztort kinevezte a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia plébániai kormányzójává, oldallagosan ellátva a szeged-szentmihályi Szent Mihály Plébániát is.

Dr. Janes Zoltánt betegszabadságáról visszatérve Dévaványára helyezte plébániai kormányzónak, a hozzá tartozó ecsegfalvi Jézus Szíve filiával együtt.

*

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János szombathelyi megyéspüspök augusztus 1-jei hatállyal az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Vaskeresztes központtal újraalapítja az egykori plébániát, amelynek Narda és Felsőcsatár lesznek a fíliái.

Nemesrempehollós és Egyházashollós fíliát az Egyházasrádóci Plébániától a Körmendi Plébániához csatolja.

Plébánosi kinevezés

Dr. Perger Gyula atyát saját kérésére – lemondását elfogadva – felmentette a székesegyházi plébánosság alól sokrétű feladatai miatt, amelyek továbbra is érvényben maradnak.

Wimmer Roland gazdasági helynök urat megbízza a Székesegyházi Főplébánia plébánosi teendővel.

Vaskeresztes plébánosává Bóka Balázs atyát nevezi ki, aki emellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorandusz hallgató lesz.

Bodorkós Imre szentgotthárdi plébánost a szombathelyi Szent Márton Plébánia plébánosává nevezi ki.

Déri Péter jánosházai plébános szentgotthárdi plébános lesz, akire ezzel egyidőben a helyi katolikus iskola püspöki referensi tisztséget is rábízza.

Mikulyák László atyát a szombathelyi Szent Márton Plébániáról a Jánosházai Plébániára küldi plébánosi minőségben.

Aigner Géza atyát – egészségi állapotára való tekintettel – felmenti letenyei plébánosi megbízatása alól, és kisegítő lelkészként a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániára helyezi.

A Letenyei Plébánia új plébánosa Orsos Zoltán atya lesz.

Kápláni és iskolalelkészi kinevezés

Vigh Balázs atyát Kőszegre küldi kápláni minőségben.

Járfás Ádám leendő újmisés paptestvért a Szombathelyi Főplébánia káplánjává, valamint egyetemi lelkésszé nevezi ki.

Pongrácz Benedek leendő újmisés atyát a Szentgotthárdi Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezi ki, és egyúttal megbízza a Szentgotthárdi Plébánia kápláni teendőinek ellátásával.

Rákos József leendő újmisés paptestvér a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna plébániára kerül kápláni minőségben.

Rátkai István leendő újmisés atya a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia káplánja lesz.

Kórházlelkészi szolgálat

Bodorkós Imre atya a Szombathelyi Kórházlelkészség vezetője lesz. Állandó megbízatással Dr. Pem László kanonok és Gaál Sándor plébános lesznek segítői. A Táplánszentkereszti Katolikus Szociális Intézmény lakóinak lelkigondozását Ipacs Bence atya látja el, míg a szombathelyi Gagarin úti Katolikus Szociális Intézmény lelkigondozója Haller László atya lesz.

Tanulmányi szabadság

Dr. Németh Norbert atyának, miután lejárt hatéves rektori megbízatása a Pápai Magyar Intézet élén, egyéves tanulmányi szabadságot engedélyez Olaszországban.

Merkli Ferenc atya tanulmányi szabadságát folytatva a Jánosházai Plébánián segíti a lelkipásztori munkát, zalaerdődi lakhatással.

*

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt megyéspüspök a következő személyi változásokról döntött a Váci Egyházmegyében.

Rendelkezések 2024. augusztus 1-i hatállyal:

Dóbiás Zalánt felmentette a Szécsényi Esperesi Kerület esperesi szolgálata alól, valamint a Balassagyarmat-Szalézi plébánia (Patvarc fíliával) plébánosi, a cserhátsurányi (Cserháthaláp fíliával), herencsényi és terényi (Szanda fíliával) plébániák moderátori szolgálata alól. Ugyanezen dátummal 2025. július 31-ig elengedte a Katonai Ordinariátus kötelékébe.

Balogh Lászlótmiután hazatért az Amerikai Egyesült Államokban végzett szolgálatából, kinevezte  a Szécsényi Esperesi Kerület esperesévé, valamint a Balassagyarmat-Szalézi plébánia (Patvarc fíliával) plébánosává, a cserhátsurányi (Cserháthaláp fíliával), herencsényi és terényi (Szanda fíliával) plébániák moderátorává.

Szecsődi Pétertérdemei elismerése mellett, felmentette a ceglédi plébánia plébánosi és az újszilvási plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól és nyugállományba helyezte. Ugyanezen időponttal kinevezte a ceglédi plébánia kisegítő lelkészévé.

Fejéregyházi Tamást felmentette a ceglédi plébánia kápláni szolgálata alól és ugyanezen időponttal kinevezte a ceglédi plébánia plébánosává, valamint az újszilvási plébánia plébániai kormányzójává.

Hefler Gábortérdemei elismerése mellett, felmentette az újhartyáni plébánia plébánosi és az újlengyeli plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól és nyugállományba helyezte.

Kelemen Zoltánt, minden más feladata megtartása mellett, kinevezte az újhartyáni plébánia plébániai kormányzójává.

Ország Tibort felmentette a Dabas-Alsó és Dabas-Felső plébániák plébániai kormányzói szolgálata alól.

Mészáros Csabát felmentette az örkényi plébánia plébánosi, valamint a hernádi, a táborfalvai, a tatárszentgyörgyi és a pusztavacsi plébániák plébániai kormányzói szolgálata alól. Ezzel egyidőben kinevezte a Dabas-Alsó plébánia plébánosává, valamint a Dabas-Felső és Újlengyel plébániák plébániai kormányzójává.

Luteránus Pétert felmentette a kemencei plébánia (Tésa fíliával) plébánosi, a bernecebaráti és honti plébániák (Hont-Tsitári kápolna misézőhellyel) plébániai kormányzói szolgálata alól, és kinevezte az örkényi plébánia plébánosává, a hernádi, a tárborfalvai, a tatárszentgyörgyi és a pusztavacsi plébániák plébániai kormányzójává.

Sali Norbertet kinevezte a kemencei plébánia (Tésa fíliával), a bernecebaráti és honti plébániák (Hont-Tsitári kápolna misézőhellyel) plébániaszervező akolitusává.

Máthé Györgyöt, minden más feladata megtartása mellett, felmentette  a drégelypalánki plébánia és az ipolyvecei lelkészség plébánai kormányzói szolgálata alól.

Szalka Mihályt felmentette  a Salgótarján-Fő (Baglyasalja lelkészséggel), Salgótarján Szent József, valamint a Somoskőújfalu (Salgóbánya, Somoskő fíliákkal) plébániák plébános-helyettesi szolgálata alól. Ezzel egyidejűleg kinevezte a drégelypalánki plébánia és az ipolyvecei lelkészség plébániai kormányzójává valamint a kemencei plébánia (Tésa fíliával), a bernecebaráti és honti plébániák (Hont-Tsitári kápolna misézőhellyel) moderátorává.

Tóth Ferencet felmentette a nőtincsi plébánia (Felsőpetény fíliával) moderátori szolgálata alól.

Bezák Tamást 2025. július 31-ig kinevezte a nőtincsi plébánia (Felsőpetény fíliával) moderátorává.

Dr. Kovács Lajost felmentette a gödöllői plébánia kápláni szolgálata alól és ugyanezen időponttal kinevezte a fóti plébánia káplánjává.

Hümpfner Erik újmisést kinevezte a gödöllői plébánia káplánjává.

Rendelkezés 2024. szeptember 1-i hatállyal:

Finta Zsoltot a gödöllői plébániára küldi diakónusi gyakorlatra.

*

Veszprémi Főegyházmegye

Udvardy György érsek az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében.

2024. augusztus 1-i hatállyal:

Bakos Frigyes, tb. kanonok, ker. esperes, plébániai kormányzó urat – saját kérésére – köszönete nyilvánításával felmentette az ajkai Jézus Szíve Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Ajka-Bódéi, Ajka-Tósokberéndi, Ajka-Csingervölgyi, Ajka-Ajkarendeki Plébániák plébániai kormányzói tisztségéből, a Szent István Király R. K. Általános Iskola és Óvoda lelkiigazgatói, a Magyar Imre Kórház kórházlelkészi tisztségéből, valamint a Sümegi Esperesi Kerület esperesi tisztségéből, egyúttal nyugállományba helyezte.

Tál Zoltán plébános urat felmentette a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia és a Zalaszántói Plébánia ellátása alól, valamint a Ranolder János R. K. Általános Iskola lelkiigazgatói tisztségéből, egyúttal kinevezte az Ajkai Jézus Szíve Plébánia plébánosává, az Ajka-Bódéi, Ajka-Tósokberéndi, Ajka-Csingervölgyi, Ajka-Ajkarendeki Plébániák oldallagos ellátásával, valamint kinevezte a Szent István Király R. K. Általános Iskola és Óvoda lelkiigazgatójává, és a Magyar Imre Kórház kórházlelkészévé, egyúttal öt évre kinevezte a Sümegi Esperesi Kerület esperesévé.

Földi István ker. esperes, plébános urat felmentette a pápai Szent Benedek Plébánia ellátása alól, valamint a Pápai Esperesi Kerület esperesi tisztségéből, és kinevezte a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosává a Zalaszántói Plébánia oldallagos ellátásával, valamint a Ranolder János R. K. Általános Iskola lelkiigazgatójává.

Árus-Kovács Gábor h. esperes, nemesszalóki plébános urat megbízta, hogy további intézkedésig mint a Pápai Esperesi Kerület helyettes esperese vegye át és gyakoroljon minden esperesi feladatkört.

Merva Péter plébániai kormányzó urat felmentette a Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia ellátása alól, egyúttal kinevezte a pápai Szent Benedek Plébánia plébánosává.

Felker Zsolt urat, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosát megbízta a Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia oldallagos ellátásával.

Horváth József c. esperes, plébániai kormányzó urat köszönete nyilvánításával felmentette a Nyárádi Plébánia valamint az oldallagosan ellátott Mezőlaki és Pápasalamoni Plébániák plébániai kormányzói tisztségéből, egyúttal nyugállományba helyezte.

Szabó Zoltán káplán urat felmentette a pápai Szent Anna Plébánián betöltött kápláni beosztásából és kinevezte a Nyárádi Plébánia plébániai kormányzójává a Mezőlaki és Pápasalamoni Plébániák oldallagos ellátásával.

Dr. Juhász Csaba urat – miután jelöltidejét a Betegek Szolgái Kamilliánus Rend szerzetesközösségében 2024. július 16-án befejezi – a pápai Szent Anna Plébániára küldte kisegítő lelkészi megbízatással.

Sándor Mihály magyarpolányi plébános urat felmentette a Devecseri és Kolontári Plébániák oldallagos ellátása alól.

Mokos János káplán urat felmentette a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánián betöltött kápláni beosztásából és kinevezte a Devecseri Plébánia plébániai kormányzójává a Kolontári Plébánia oldallagos ellátásával.

Varga-Csikász Bence városlődi plébániai kormányzó urat kinevezte a Városlődi Plébánia és az oldallagosan ellátott Kislődi, Bakonyjákói, Úrkúti Plébániák plébánosává.

Solymos András atyát, római tanulmányai befejezését követően kinevezte a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia káplánjává.

Gyulai Péter István kisegítő lelkész úr Búcsúszentlászlói Plébániára szóló kisegítő lelkészi megbízatását 2025. augusztus 1-ig meghosszabbította.

Dr. Kulcsár Dávid káplán, egyetemi lelkész úr – miközben meglévő egyházmegyei megbízatásai változatlanul maradnak – a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától 2024. augusztus 1-i hatállyal hároméves időtartamra országos katolikus egyetemi lelkészi referensi megbízatást kapott.

Illyés Dávid diakónus úrnak a keszthelyi Kis Szent Teréz Plébánián végzett diakónusi gyakorlatát 2025. január 31-ig meghosszabbította.

2024. augusztus 15-i hatállyal:

Dr. Mail József c. apát, kanonok, főesperes úr, a pápai Szent István vértanú Plébánia és az oldallagosan ellátott Kálvária Plébánia plébánosa 2024. augusztus 15-én betölti 75. életévét, és benyújtotta lemondását plébánosi és többi egyházi tisztségeiről. Lemondását köszönete nyilvánításával elfogadta, egyúttal további intézkedésig kinevezte ugyanezen plébániák plébániai kormányzójává 2024. augusztus 15-i hatállyal, meghagyva főesperesi tisztségében.

 

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi EgyházmegyeEgri FőegyházmegyeEsztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Kaposvári EgyházmegyePécsi Egyházmegye; Szeged-Csanádi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria