Szemináriumi nyílt napokat tartottak a gyulafehérvári papnevelő intézetben

Külhoni – 2023. december 11., hétfő | 17:49

Szeplőtelen fogantatás ünnepén, december 8-án vette kezdetét az a háromnapos preszemináriumi találkozó, amelyet azzal a céllal rendeztek, hogy a papi hivatás iránt érdeklődő középiskolás fiúk betekintést nyerhessenek a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Papnevelő Intézet mindennapjaiba és közösségi életébe.

A preszemináriumi találkozó hasonló a más papnevelő intézeteknél tartott nyílt napokhoz, hiszen minden érdeklődő fiatalnak lehetősége van a szemináriumban lakni néhány nap erejéig, megismerni az erdélyi egyházmegyék kispapjait, valamint bepillantást nyerni a papnevelő intézet szellemi, kulturális és liturgikus életébe, tevékenységeibe.

A szemináriumi nyílt napok péntek délután ünnepélyes vesperással kezdődtek a gyulafehérvári székesegyházban 32 középiskolás fiú részvételével, amit vacsora, majd a Szalézi Szent Ferencről elnevezett Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola (EMEI) ünnepi előadása követett. A preszeminaristák betekintést nyertek az EMEI történetébe, megismerték a kispapok kulturális, irodalmi és szellemi műveltséget ápoló önképző körének tevékenységeit, ugyanakkor az előadásba bekapcsolódva ismereteket szereztek a szeplőtelen fogantatás hitelvének történelmi és teológiai hátteréről.

Másnap a gyulafehérvári papnevelő intézetben hat órakor roráté szentmisével folytatódott a preszemináriumi találkozó. A szentmisét, amelynek főcelebránsa Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök volt, reggeli követte, majd a preszeminaristák találkoztak a papnevelő intézet spirituálisával, Kiss Endrével, aki a papi hivatás mibenlétéről és felismeréséről folytatott kötetlen beszélgetést a résztvevőkkel. Mindezt András István rektor, filozófiatanár rendhagyó filozófiaórája követte, amelyen a preszeminaristák ízelítőt kaptak az első két szemináriumi év skolasztikus filozófiaóráinak résztárgyaiból.

A déli órákban az érdeklődő középiskolás fiúk Kovács Gergely érsekkel is találkoztak, akivel személyes hangvételű beszélgetést folytatva kérdéseket is feltehettek a főpásztornak.

Közös ebéd után lehetőség nyílt Gyulafehérvár történelmi városrészének megismerésére, ugyanakkor néhány kispap és preszeminarista kihasználta az alkalmat arra, hogy egy barátságos focimérkőzést is lejátszhassanak.

A délutáni órákban a kispapok bemutatták a szeminárium napirendjét, ismertették a közösségben szolgálatként elvégzett megbízatásaikat, majd a papnövendékek hétköznapjaikról és ünnepeikről, az egyetemi órákról, a vizsgaidőszakról és lelkiéletükről kötetlen párbeszédet folytattak a preszeminarista fiatalokkal.

Az esti órákban ünnepi adventi gyertyagyújtásra gyűlt össze az érdeklődő középiskolásokkal kibővült kispapi közösség a szeminárium kápolnájában, melyet vacsora és játékest követett.

Az utolsó napon, december 10-én, advent második vasárnapján az együtt végzett és (át)imádkozott liturgia került előtérbe a szemináriumi nyílt napok alkalmával.

A harmadik nap a reggeli dicséret ünnepélyes elimádkozásával vette kezdetét, amelyet kötetlen együttlét követett. A délelőtti órákban a gyulafehérvári székesegyházban Kiss Endre szemináriumi spirituális által celebrált ünnepi szentmisén vettek részt a szemináriumi elöljárók, a csíkszeredai és szatmárnémeti líceumok spirituálisai, a kispapok, valamint a preszeminarista fiatalok, akik közül utóbbiak a liturgiában is tevékeny módon kivették részüket ministránsokként. A decemberi preszemináriumi találkozó közös vasárnapi ebéddel zárult.

Forrás: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ Facebook-oldala/Romkat.ro (1, 2)

Fotó: Kováts Álmos Botond, Kovács Nándor Hunor/SIS

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria