Szent II. János Pál pápára emlékeztek a debreceni domonkos plébánián

Hazai – 2020. június 7., vasárnap | 12:42

A 100 éve született szent pápáról és a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról is megemlékeztek a debreceni Szent László domonkos plébánián pünkösdkör, május 31-én.

A szentmisén Jacek Górski OP plébános házfőnök meghívására részt vett Katarzyna Ratajczak-Sowa, a budapesti lengyel nagykövetség munkatársa.

Szeretek a Szentlélekről beszélni – kezdte szentbeszédét Jacek atya –, mert én pünkösdi pap vagyok, pünkösd előtti szombaton szenteltek pappá, s életem során sokszor tapasztaltam meg a Szentlélek segítségét. Ki is a Szentlélek? Lehet-e róla beszélni szavakkal? A szerelmesek sem tudják elmondani, hogy milyen nagy érzés a szerelem. Mi is így vagyunk: az Egyház tanít és bérmál, de nem elég a tudás, élő kapcsolat kell hogy legyen bennünk a Szentlélekkel, s az Egyház is ennek révén lesz élő, vonzó közösség. A Szentlélek az első pünkösdkor betört az Egyházba, az első, félénk közösségbe. Nekünk is ezt kell megtapasztalnunk.

A plébános ezután Robert Sarah bíborost idézte: „A Szentléleknek nincs arca és nem beszél. Isteni természete szerint csöndes, a csöndben működik egy egész örökkévalóságon át. Isten szól, Krisztus is, de a Szentlélek mindig a prófétái, a szentek és Isten emberei által fejezi ki magát. A Szentlélek sosem kelt zajt. A igazsághoz vezet, miközben a nagy közvetítő marad. Csöndben vezeti az emberiséget Krisztushoz, az ő tanítását ismételve. Egyszer jött zajjal, az első pünkösdkor, hogy felébressze az alvó emberiséget, és kihozza tespedtségéből és bűnéből (ld. ApCsel 2,1–4). A Szentlélek az ember bensőjében lakik, zaj nélkül újjáteremtve őt. Csöndes erő, szabadon fúj, mint a szél, kiszámíthatatlanul. Ha nem fojtjuk el az ő tüzét, lángba borítja a világot.”

Majd arról beszélt a szónok, hogy Szent II. János Pál pápa kiskorában nem lelkesedett a ministrálásért, de apja tanítgatta a Szentlélek iránti tiszteletre. Amikor 1979-ben először utazott pápaként Varsóba, így imádkozott, a Szentlelket kérve: „Változtasd meg ennek a földnek a színét!”

Kérjük mi is, hogy szálljon le a Szentlélek hazánkra, városunkra, családjainkra és otthonainkra, hogy megtapasztaljuk megújító és vigasztaló erejét! – buzdított Jacek atya. – Hosszú hetek óta bezártságban élünk, aggódunk, egyesek félnek. De ne feledjük, Jézus feltámadása után megjelent a bezárkózott apostoloknak, s ezt mondta: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,21–22). És amikor az első pünkösd napján mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, elindultak, hogy mindenhová elvigyék az örömhírt. Szükségünk van ma is a Szentlélekre. Ő a legkedvesebb vendég, de csak akkor jön, ha hívjuk. Adományt mindenki kap, amit megoszthat másokkal.

Június 4-én emlékezünk a trianoni eseményre. Ne feledjük, a szétszakítottság ellenére a keresztény egység megmaradt, ez adjon erőt! Hívjuk a Szentlelket, hogy járja át, hassa át Földünket és életünket! – zárta prédikációját Jacek Górski OP.

A szentmise után Katarzyna Ratajczak-Sowa kapott szót, aki a sok évszázados lengyel–magyar történelmi kapcsolatok mellett megemlékezett a száz éve született Szent II. János Pál pápáról, akinek hazájában is ismert tény magyarországi kultusza. Ő volt az, aki a két magyar, de Lengyelországban élt királyi hercegnőt, Hedviget és Kingát szentté avatta. A pápa tanulóévei alatt járt Máriapócson, a hetvenes években pedig Krakkó érsekeként papi szolgálatát teljesítve látogatta meg a kabai cukorgyárban dolgozó lengyel honfitársait. Pápaként kétszer is eljött Magyarországra, 1991-ben és 1996-ban.

Habár pápaként elsősorban enciklikák és apostoli levelek útján nyilatkozott meg, egyszer visszatért a költészethez is: 2003-ban kiadta a Római triptichon című művét (magyar nyelven a kötet az Új Ember Kiadónál jelent meg). A centenárium alkalmából a lengyel követség tagjai felolvasást tartottak a műből magyarul, ami meghallgatható a követség honlapján.

2018 őszén – folytatta  Katarzyna Ratajczak-Sowa – II. János Pál ereklyéjének a Csongrád megyei Ruzsa község templomában való elhelyezése alkalmából – Veres András püspök jelenlétében – elhangzott az a fogadalom, hogy valamennyi II. János Pál-ereklyével rendelkező magyar plébániatemplom alkosson közösséget annak érdekében, hogy a lengyel pápa kultuszát együtt erősítsék. Felmerült később az a gondolat is, hogy kívánatos lenne Szent II. János Pál pápát Közép-Európa védőszentjének megválasztani.

Az ünnep a plébánia II. János Pál termében folytatódott, ahol a követség által felajánlott ajándékok – lengyel–magyar vonatkozású könyvek, zenei CD-k és lengyel édességek – is gazdára találtak. 

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria