Szent István álma – Megújulva várja a zarándokokat és utazókat a Szent István Ház Rómában

Nézőpont – 2021. június 1., kedd | 10:42

Új gazdája van az Örök Város magyar zarándokházának. A megújult Szent István Ház júniusban megnyitja kapuit, négyezer négyzetméteren, hatvan szobával, százhúsz fő befogadására alkalmas közösségi terekkel, parkolási lehetőséggel és hatalmas kerttel várja a vendégeit.

Szent István királyunk a pápától neki küldött korona mellé annak idején azt a lehetőséget is megkapta, hogy zarándokházat emeljen a Szent Péter-bazilika szomszédságában. Évszázadokkal később, 1776-ban, amikor VI. Piusz kezdeményezte a Szent Péter-bazilika átépítését, a templom bővítésének útjában állt a zarándokház. Az épület fejében ekkor hétezerötszáz scudo összegű kártalanítást kaptak a magyarok, ennek kamataiból kellett volna biztosítaniuk a Rómába érkező zarándokok szállását. Az elképzelés azonban nem vált be.

Az egykori ház emlékét ma tábla őrzi a Szent Péter-bazilika sekrestyéjének külső falán.

1946-ban Mindszenty József hercegprímás levélben kérte, hogy címtemploma, a Santo Stefano Rotondo-bazilika lehessen a magyarok temploma, amit a sajátjuknak éreztek Szent István ottani kápolnája miatt. A templom mellett lévő kolostor egykor a magyar alapítású pálos rendé volt, a bíboros itt szeretett volna zarándokházat létesíteni. A történelem viharai azonban ezt a kezdeményezést is elsodorták. 1927-ben létesült Róma belvárosában a Római Magyar Akadémia, amelynek második emeletén megkezdte működését a Pápai Magyar Intézet. A magyar papok a pápai egyetemeken képezhették tovább magukat. Hazánk szovjet megszállása, a kommunista hatalomátvétel után a második emelet lakói azonban nemkívánatos személyek lettek, mozgásukat a házon belül ellehetetlenítették.

1964-ben Magyarország és a Vatikán részleges megállapodást kötött, ekkortól újból érkezhettek növendékek az intézetbe, viszont az „emigráns papoknak” távozniuk kellett.

Egy beszélgetés során értesült erről a Genfben élő Fáy Erzsébet, aki hosszú éveken át ápolta Oliver Duncan angol lordot, s aki a lord halála után örökölte annak vagyonát.

Fáy Erzsébet fölajánlotta: ha az emigráns papok telket szereznek Rómában, ő vállalja, hogy olyan méretű házat építtet nekik, amely a Rómába érkező magyar zarándokok befogadására is alkalmas lesz.

A Pápai Magyar Intézet két távozó vezetője, Zágon József és Mester István a Szent István Alapítvány nevében telket vásárolt, amelyre sikerült felépíttetniük a házat.

1967. augusztus 20-án szentelték fel a Szent István nevét viselő épületet, amely az emigráns papoknak otthona, a Rómába igyekvő híveknek pedig zarándokháza lett.

Tavaly májusban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megvásárolta a Szent István Házat, amelynek üzemeltetését továbbra is a Szent István Alapítvány látja el. A ház újraindulásáról Németh Norbertet, a Pápai Magyar Intézet rektorát, az MKPK ágensét kérdeztük. Ő képviselte a tulajdonost a vásárlásnál, illetve a birtokbavételnél, s egyúttal ő a Szent István Alapítvány elnöke is. A felújítás részleteiről és a további tervekről Tardik Sebestyén, a Szent István Ház igazgatója beszélt.

Miért vásárolta meg a házat a püspöki konferencia a Szent István Alapítványtól, és adta vissza az ő kezelésükbe?

– Németh Norbert: A püspöki konferencia tavaly májusban azzal a céllal vásárolta meg az ingatlant, hogy beteljesítse Szent István királyunk és a magyarok álmát, illetve mindazokét, akik adományaikkal egykor hozzájárultak a ház létrejöttéhez. Szent István és Mindszenty bíboros elképzelése vált valóra ezzel: a magyar zarándokok biztos otthonra találhatnak az Örök Városban, amely a magyar kultúra és a magyar kereszténység nagyon fontos vonatkozási pontja.

A püspöki konferencia lett az új tulajdonos, a ház üzemeltetéséről, a vendégek fogadásáról, a szállodai szolgáltatásokról azonban az alapítvány munkatársai gondoskodnak.

A Szent István Alapítvány emellett egy másik igen fontos szolgálatot is ellát. A ház a római magyar közösség, ezen keresztül pedig az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió központjává is vált. Éppen ezért kiemelten figyeltünk arra, hogy az épület idei felújítása során az alagsorban olyan helyiségeket alakítsunk ki, amelyek a római magyar közösség összejöveteleit szolgálhatják majd. Ilyen például a mozi- és színházterem vagy a bár, ahol kötetlen beszélgetésekre is sor kerülhet egy-egy kulturális vagy teológiai program után. Azt is tervezzük – hiszen zarándokházként működünk –, hogy a kápolna lesz a ház központja, lelke. Itt rendszeresen mutatunk be szentmiséket.

Terveink szerint minden pénteken délután, illetve szombaton este vasárnap előesti szentmisét mondanánk, amelyekre a zarándokokat és a római közösség tagjait is szeretettel várjuk.

A megújult, díszkivilágítást kapott, mediterrán hangulatú kert és a közösségi terek jó alkalmat kínálnak a mise utáni beszélgetésekre is.

– Új terekről, lehetőségekről beszél. Milyen átalakítások történtek és mikor?

– N. N.: A ház nagyon jelentős strukturális átalakításon esett át, amely 2018-ban kezdődött. Új tereket képeztünk ki, és az új tulajdonos energetikai fejlesztést hajtott végre. Minden szobában fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmas légkondicionáló működik. A ház hatalmas energiaigényének egy részét igyekszünk magunk biztosítani, ezért az engedélyek megszerzése után napelemeket szerelünk fel a kert egyik részében. A fejlesztés részeként szeretnénk kutat fúratni a kertben, hogy a hatalmas területet ne a drága ivóvízzel öntözzük. Ha a laboratóriumi vizsgálatok a víz minőségét jónak ítélik, akkor további felhasználását is tervezzük.

– Terdik Sebestyén: Az energetikai fejlesztés három fő lépcsőből áll. Az első a napelemek telepítése, ami megkönnyíti majd a ház energiaellátását. A bürokratikus ügyintézés miatt ez talán szeptemberben valósulhat meg. A második a nyílászárók cseréje, melyre az olasz állam támogatást is ad. A korábbi ajtók és ablakok sem voltak rosszak, de ma már sokkal fejletteb hang- és hőszigetelő tulajdonságú nyílászárók építhetők be. A modernizáció és a zöldberuházás harmadik lépése pedig a kút kialakítása lenne, amellyel megoldhatnánk a kétezer négyzetméteres kert öntözését, illetve a tűzvédelemhez szükséges vízellátást is.

– N. N.: Az új közösségi tér elsősorban arra szoltál, hogy otthont biztosítson a római magyaroknak, illetve a teljes olaszországi magyar közösségnek. Minden évben szeretném meghívni a házba azokat a munkatársakat, akik Olaszország különböző városaiban sokféle módon segítik a lelkészi munkámat, például részt vesznek a szentmisék szervezésében, értesítenek arról, hogy kik azok a betegek, akiket meg kell látogatnom, szentségekben részesítenem. Szeretnék ezeken az alkalmakon képzéssel némi segítséget nyújtani nekik, illetve közös arculatot kialakítani, közös irányokat meghatározni.

A helyi római közösség számára hitünket elmélyítő alkalmakat is szerveznénk: koncerteket, előadásokat a keresztény kultúra témájában.

Mozifilmeket vetítenénk, illetve táncházaknak is helyet adnánk. Szeretnénk az itteni közösség gyerekeinek is programokat szervezni. Mindezek megvalósításához Magyarország kormánya több pályázati lehetőséget biztosít.

– T. S.: Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az emigráns magyarok létszáma csökken, és összetétele is változik. Ma a korábbinál nagyobb számban vannak a fiatalabb korosztály tagjai, akik itt vállalnak munkát, vagy vegyes házasságuk révén itt telepednek le. Fiatalodnak tehát a közösségeink, és nagyon fontos számunkra, hogy elérjük és megtartsuk őket. Ez egybecseng egyházi, állami és nemzeti érdekeinkkel. A magyar kultúra és identitás megőrzése csak az anyanyelvünkön keresztül lehetséges. Ebből a szempontból is

nagy jelentősége van annak, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a rendszeres magyar nyelvű szentmisék.

Igaz, van a városban egy hatalmas kulturális intézetünk, a Római Magyar Akadémia, ám annak legfőbb feladata nem az itt élő magyarok identitásának megtartása, hanem az, hogy megmutassa kultúránkat és művészetünket az olaszoknak.

Úgy látjuk, újabban igény mutatkozik arra, hogy anyanyelvű kulturális programokat kínáljunk a fiataloknak, illetve a gyerekes családoknak. Ezek nyilvánvalóan nem tömeges rendezvények, de a Szent István Ház szívesen ad teret ezeknek az alkalmaknak is. Mi leginkább az alulról jövő kezdeményezéseknek szeretnénk otthont kínálni. Persze a vegyes házasságokra épülő családok olasz tagjai, illetve a magyar kultúra iránt érdeklődő olaszok számára is szeretnénk lehetőséget nyújtani a magyar nyelv és kultúra jobb megismerésére. Magyar filmvetítésekre, magyar nyelvű kulturális konferenciákra is készülünk.

A helyi magyarság így a nyelv használatával is erősíteni tudná a gyökereit. A táncház is tökéletes lehetőség erre, hiszen közösséget formál, és alkalmat ad az együttlétre.

A hely most már adott, az igényeknek pedig igyekszünk megfelelni. Munkatársaink között van, aki húsz éven át volt néptáncos, egy háromgyerekes anyuka pedig már számtalan gyerekprogram szervezésében vett részt a Római Magyar Akadémián.

– A honlapjukon azt írják, hogy június elejétől fogadnak vendégeket. Miként befolyásolja a világjárvány az újranyitást?

– T. S.: Olaszország jelenleg feloldotta a karanténkötelezettséget a külföldről érkezők számára, de teszt elvégeztetéséhez köti az országba való belépést, tehát még mindig korlátozottak a lehetőségek. A jelenleg érvényben lévő szabályozást június elején újragondolják, június közepére pedig nagyobb nyitás várható.

A sok bizonytalanság ellenére mi június elején megnyitjuk a kapukat, már csak azért is, hogy a felújítás után a gyakorlatban is láthassuk a ház működését.

Abban reménykedünk, hogy június közepétől már jelentős számban érkeznek majd Rómába a turisták, a zarándokok. Technikai dátumként június 3-át jelöltük ki a nyitásra.

Az itt élő magyarok programjai ősztől indulnak majd, hiszen nyáron a legtöbben a tengerpartra vagy a hegyekbe utaznak, illetve hazalátogatnak Magyarországra. Június végére azonban még szeretnénk meghívni a római magyar közösséget egy bemutatkozásra.

– A ház megújulásával együtt megváltozott a honlapjuk arculata is.

– T. S.: Igen, a régi logót is lecseréltük egy újabbra, lendületesebbre. Ezekkel a változtatásokkal is szeretnénk jelezni a római magyar közösségnek, illetve az érkező zarándokoknak: a Szent István Ház megújult.

Honlapjukon az árak is megtalálhatók. Bizonyos esetekben adnak kedvezményt?

– T. S.:  Az alapítók szándéka szerint a ház nem csupán a római magyaroknak, nem is csak a Magyarországról érkező zarándokoknak épült, hanem a világban élő minden magyarnak, hogy Rómába zarándokolva otthonra találjanak. Éppen ezért

szeretnénk kedvezményt adni azoknak, akik plébánosi igazolással zarándokként és nem turistaként érkeznek hozzánk.

A világnyelveken kiállított ilyenfajta igazolás a Vatikáni Múzeumban már jól működik. A Szent István Ház hivatásához hozzátartozik, hogy ilyen kedvezményeket adjon, és a tulajdonos is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a magyar zarándokok kedvező anyagi feltételekhez jussanak. Csoportok érkezése esetén külön kedvezményeket adunk majd.

Áraink a tartalmazzák reggelit. Igény szerint – főként nagyobb csoportoknak – szeretnénk biztosítani a vacsorát, illetve az ebédet is. Tapasztalataim szerint azonban nem szerencsés a napi programokat megszakítani a szálláshelyen elköltött ebéddel, ezért elsősorban vacsorát szeretnénk ajánlani vendégeinknek. Erre a konyhánk kiválóan alkalmas. Segítségünk is lesz, hiszen az induláskor nálunk fognak lakni a Villa Mater Redemptoris nővérei. (A Via Tamagnón lévő zarándokházuk felújítása, modernizálása most kezdődik). Az egyik nővér kifejezetten konyhai tapasztalatokkal rendelkezik. Találtunk partnereket arra is, hogy a hozzánk érkezőket ideszállítsák a repülőtérről.

A vendégeinknek, ha kérik, belépőt szerzünk a pápai audienciákra, és emellett hivatásos idegenvezetőket is tudunk ajánlani.

Most intézzük, hogy a családok biciklit bérelhessenek a házban, és árusítunk majd buszjegyet, turistajegyeket is. A nagyobb csoportoknak abban is szeretnénk segíteni, hogy miként, milyen engedélyekkel mozoghatnak a turistabuszukkal a városban. A közlekedésnek ez a módja ugyan pénzbe kerül, de sokszor időben és még anyagiakban is megéri a pluszköltségeket.

– N. N.: A zarándokcsoportok gyakran jelentkeznek olyan igénnyel, hogy az őket kísérő lelkipásztorral szeretnének szentmisén részt venni valamelyik bazilikában. Ezek foglalásában is szívesen segítünk.

A megújult Szent István Ház négyezer négyzetméteren, hatvan szobával, százhúsz fő befogadására alkalmas közösségi terekkel, parkolási lehetőséggel és hatalmas kerttel várja a vendégeit.

Minden szobához saját légkondicionáló és fürdőszoba tartozik, széf és WiFi is van benne. Szállodai kártya segítségével a vendégeink önállóan juthatnak be a házba. Természetesen mi is alkalmazkodunk majd Olaszországnak a járványhelyzet alakulásától függő beutazási előírásaihoz, de a hazai oltási igazolványt a házban mindenképpen elfogadjuk.

A Szent István Ház honlapját IDE klikkelve érhető el.

Szerző és fotó: Bókay László

Magyar Kurír

Az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2021. június 6-i számában jelent meg. 

Kapcsolódó fotógaléria