Szentmisével és díjátadóval ünnepelték Szent Gellért püspököt és a pedagógusokat Veszprémben

Hazai – 2022. szeptember 26., hétfő | 15:33

Szent Gellért tiszteletére és a Veszprémi Főegyházmegye által fenntartott oktatási intézmények munkatársai, pedagógusai és technikai dolgozói számára mutatott be szentmisét Udvardy György szeptember 23-án, a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomban, majd Szent Gellért-díjakat adott át a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében.

„Ünnepi alkalom a mai nap: mindnyájunk élethivatása és szolgálata valamiképpen Szent Gellért püspök szolgálatából forrásozik ebben a hazában, és ebben az egyházmegyében is, hiszen jövőre lesz ezer éve, hogy Szent Gellért püspök itt a Bakonyban, a bakonybéli monostor egyik kunyhójába húzódva élt” – mondta köszöntőjében Dékány Árpád Sixtus OCist emeritus apát, a Veszprémi Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) vezetője, majd megkérte Udvardy György érseket, hogy mutassa be a legszentebb áldozatot.

Az érsek prédikációjában Szent Gellértre irányította a figyelmet. Ő az, aki egyéni felkészülésével vetette meg az alapját annak, hogy egyáltalán tanító lehessen egyéni kulturális felkészültségével, egyéni megismerési vágyával a világról, az Istenről, az igazságról. Gyönyörű példa az övé, mint ahogy gyönyörű életút a pedagógus-tanító életútja is, példája a teljes odaadottságnak.

Milyen megrendítő, amikor fölfedezzük Isten adományát önmagunkban, és meg akarjuk ismerni a világot. Milyen óriási adomány az, amikor egy szülő a pedagógusra bízza gyermekét, akit ő is kapott az Istentől, hogy példát, szabadságot, dönteni tudást, önállóságot, küzdeni tudást neveljenek belé.

„A mostani ünnepben köszönetet mondok mindenkinek, aki a főegyházmegyében ezt az isteni szolgálatot vállalja lelkipásztorként, intézményvezetőként, pedagógusként, vagy az oktatást, illetve az intézmények működését segítő munkatársként. Krisztus vértanú pedagógusát – Szent Gellértet – ünnepeljük, aki tanít bennünket az örömre is, hiszen ahogyan a zsoltárban imádkoztuk, »ujjongva aratnak, örömmel mennek előre, szórják a vetés magvait, s ujjongva jönnek visszafelé és összegyűjtik kévéiket.« Adja Isten, hogy minden pedagógustestvéremnek mind a magvetés öröme, küzdelme, mind az összegyűjtés öröme legyen osztályrésze” – zárta szentbeszédét Udvardy György. 

A homília teljes terjedelmében ITT olvasható.

A szentmise után a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében került sor a díjátadóra, ahol a veszprémi Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak műsorát tekintették meg a jelenlevők, majd Dékány Árpád Sixtus OCist, az EKIF vezetője köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy a mártír kifejezés a keresztény teológiában, életstílusban sajátos áldozatot jelent. Ahogy a saját szolgálatunkat, munkánkat, életünket éljük az iskolákban, a családjainkban vagy a plébániákon, érezzük ezt a mártíromság jelleget, hiszen nem sok elismerést, nem sok dicséretet kapunk. Nagyon nehéz, bizonytalan körülmények között kell helytállnunk, és ebben nagyon nagy szükség van arra, hogy egymást támogassuk. A közös ünnep, amikor együtt vagyunk – különösképpen, amikor megköszönjük azok szolgálatát, életútját, akik nap mint nap velünk vannak, egy cél érdekében velünk együtt dolgoznak –, jó lehetőség, hogy támogassuk egymást a hálával, a köszönettel. Egymásra rámosolygunk, egymást bátorítjuk. „Azt gondolom, hogy

Szent Gellért példája is, mártíromsága is ilyen bátorító jellegű maradt a történelem folyamán mindnyájunk számára, és amikor egy kicsit nehezen tudjuk azt végezni, amire elszegődtünk, akkor mindig gondoljunk erre a hősies odaadottságra, amely mindig ki tud mozdítani és mindig előre tud lendíteni bennünket.

A ránk bízottak szolgálatában pedig mindig lássuk meg a kis örömöket. Ezeket az örömöket osszuk meg egymással, mert az nagyon fontos muníció, bátorítás a jövőre nézve” – mondta Sixtus atya.

Udvardy György érsek köszöntőbeszédében elmondta: „Főegyházmegyénk mottója, jelmondata: »Őseink hite a jövő reménye«. Ebben az összefüggésben is nagyon nagy értéke, értelme van annak a szolgálatnak, amit pedagógusaink, munkatársaink végeznek. Akár katolikus iskola pedagógusaként, munkatársaiként, akár pedig olyan katekétákként, akik állami vagy önkormányzati intézményekben végzik a hitre nevelés szolgálatát. Hálásan köszönöm mindannyiuknak, és hiszem azt, hogy egy olyan szép jövőt tudunk építeni napról napra való építkezésben, ami rányitja a gyermekek, szülők lelkét az abszolút isteni jövőre. De ezt azért tudjuk megtenni, mert vannak, akik hisznek a múltban” – mondta a főpásztor.

Ezt követően került sor az elismerések átadására. A díjazottak névsora ITT megtekinthető. 

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria