Szepsiben a 125 éve született Salkaházi Sára, az iskola névadója emléknapján ballagtak a diákok

Kishírek – 2024. május 13., hétfő | 11:44

125 éve, 1899. május 11-én született Kassán Salkaházi Sára. Születésének évfordulójára időzítették a felvidéki Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban a negyedikes gimnazisták ballagását, az intézmény címeres zászlójának, valamint az iskolakápolna haranglábjának és harangjának ünnepélyes megáldását.

Az ünnepi liturgia a Pázmáneum Társulás által meghirdetett Boldog Salkaházi Sára-imakilenced 4. állomása volt, amelyet a Mária Rádió is közvetített.

Az ünnepségsorozat Kassán kezdődött az Árpád-házi Szent Erzsébet-székesegyházban, az ottani keresztkútnál keresztelték meg egykor Salkaházi Sárát, és 2013. május 12-én ünnepi szentmise keretében itt áldotta meg a boldog szobrát Bernard Bober kassai érsek-metropolita.

A szepsi iskolaközpont ünnepsége az aulában folytatódott a ballagó negyedikesek ünnepélyes bevonulásával. Dienes Noémi adta elő Mécs László Hajnali harangszó című versének részletét, majd Nagy István iskolaigazgató ünnepi köszöntője és Viszlay Eszter végzős diák köszönetnyilvánítása hangzott el, valamint a kiértékelés és a kitüntetések átadása következett.

Az ünnepség liturgikus része a magyar címeres zászló megáldásával kezdődött. Az áldó ima után a megszentelt zászlóval az élen a ballagó diákok, a tantestület és a meghívott vendégek az iskolakápolnába vonultak, ahol megáldották a haranglábat és a harangot. Az új iskolaharangba Mécs László premontrei papköltő verssorait vésették: „Kongatom piros harangom, ifjú szívem kongatom.”

A harangláb és a harang megáldását Karch Krisztián káplán végezte, aki Kárpátalján, Ungváron született és jelenleg Nagykaposon működik – ott, ahol hajdan Mécs László papköltő írta nagyszerű verseit és plébánosként szolgálta Isten népét.

Az áldás, a felszentelés és a megszentelés után 13 harangkongás következett a ballagó diákokért, majd közös ima, köszönet és hála, hogy népünknek Isten 1100 esztendővel ezelőtt őseink által hazát és otthont adott.

 

„Köszönjük, hogy évszázadokon át megtartott minket keresztény hitünkben, és így népünk hathatósan hozzá járulhatott földrészünk, világunk és szűkebb pátriánk emberibbé tételéhez. (...) Legyetek egyek és készek követni Boldog Sára testvér életpéldáját: Íme, itt vagyok, engem küldj!” – írja Gábor Bertelen szepsi esperes személyes hangú beszámolójában, amely teljes egészében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria