Tegyétek, amit Krisztus tett – Lektorokat avattak Vácon

Hazai – 2018. október 2., kedd | 16:25

A szent főangyalok ünnepén, szeptember 29-én szentmise keretében harmincnégy lektort (felolvasót) avatott Beer Miklós váci megyéspüspök a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A lektoravatás során az avatandó különleges megbízást kap az Egyháztól Isten igéjének hirdetésére és az abban gyökerező hit ápolására. Feladata, hogy Isten igéje a liturgiában méltó módon és jól érthetően hangozzék el, de feladata a templom aktuális hirdetéseinek felolvasása is.

A szentmise elején Beer Miklós örömmel köszöntötte az avatandókat és hálát adott a Jóistennek értük, majd Szent Mihály főangyal és a többi angyal közbenjárásával kérte a Szentlelket, hogy töltse el mindenki szívét hittel, hűséggel és szeretettel.

A főpásztor homíliájában az Úristen felfoghatatlan világának Szentírásban való megjelenítéséről és a művészetben való ábrázolásról elmélkedett, kitért az angyalok szerepére, köztük Szent Mihály arkangyalra, aki a lázadó angyalok elleni harc vezére volt.

A püspök arról is szólt, hogy a keresztény ember, hogyan válhat angyallá, Isten harcosává a földi életben. Anselm Grün német bencés szerzetes, író A lélek ötven angyala című könyvében rámutat azokra az emberi tulajdonságokra – például együttérzés, hűség, igazmondás, nagylelkűség – amelyek segítenek megérteni az élet nagyszerűségét, célját és értelmét.

Ezt követően a szentté válás egyszerűségéről és nagyszerűségéről beszélt a főpásztor. Ferenc pápa Gaudete et exsultate (Örüljetek és ujjongjatok) kezdetű apostoli buzdítása életszentségre szóló meghívására hivatkozva és Szent Pétert idézve: „legyetek szentek” bátorította a jelenlévőket az életszentségre, amely nem a csodatevésben, nem különlegességekben nyilvánul meg, hanem a szeretetteljes életben, a krisztuskövetésben. „Tegyétek azt, amit Krisztus tett: vigasztaljátok a szomorúakat, segítsetek az elesetteken, fogadjátok be az otthontalanokat, látogassátok a betegeket, tegyétek azt, amit Krisztus tett”.

A szentbeszédet követően a szentmise az avatási szertartással folytatódott, a lektorjelöltek a megyéspüspök elé járultak, és átvették a Szentírást e szavak kíséretében: „Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.”

A szentmise végén került sor a plébániaműhely elnevezésű posztgraduális képzés elvégzéséről szóló tanúsítványok átadására. Molnár Zsolt, a Váci Püspöki Iroda irodaigazgatója elmondta, a képzés tartalma a plébániai élet megismerése és a plébániavezetésre való felkészítés az akolitusok és a diakónusok részére. Csillag Péter, állandó diakónus szólította a tizennégy végzettet, akiknek a püspök adta át a tanúsítványokat.

A szertartás során a lektorok nevét Turai János, az egyházmegye akolitusképzésért felelős papja olvasta fel. Zenei szolgálatot a Váci Székesegyház Szent Cecília Kórusa teljesített, Varga László székesegyházi karnagy orgonált.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria