Templommegáldást ünnepeltek a Baranya megyei Udvarban

Hazai – 2022. november 23., szerda | 9:03

A közelmúltban megújult a Mohácsi járási Udvar község Szűz Mária bemutatása tiszteletére szentelt temploma. A megáldást a templombúcsú előestéjén, november 20-án, Krisztus király vasárnapján ünnepelték Felföldi László megyéspüspökkel.

Az ünnepi szentmisén koncelebrált Bacsmai László kerületi esperes, plébános, aki a liturgia kezdetén köszönetét fejezte ki az udvari katolikusok összetartó közössége felé, akik évek alatt gyűjtötték össze a felújításra szánt összeget, amelyet a község önkormányzata és a helyi német önkormányzat pályázati forrásból egészített ki. Így közösen finanszírozták a templom homlokzata és a harangtorony külső felújításának költségeit.

A plébános és az egyházközség képviselő-testülete meghívására Frischmann József, Udvar polgármestere és a német önkormányzat tagjai is a közösséggel ünnepeltek.

Szentbeszédében Felföldi László az életünk titkát jelentő, az összefogásban rejlő megújulásról elmélkedett, melybe az udvari közösség minden tagja beleadta a maga tudását, képességét, lehetőségeit. „Az Udvarban élő családok összefogásának köszönhető, hogy megújult a község katolikus temploma, mely a közösség lelki életének gyarapodását szolgálja” – fogalmazott, és példaértékűnek nevezte ezt az összefogást a mai világban.

A megújult templom nemcsak az itt élők számára jelent értéket, hanem tanúságtétel is a világ felé arról, hogy Udvarban még hisznek az életben, az emberben, a közösségben, a szeretetben, mert megújították azt a szent helyet, amit őseiktől kaptak, hogy aki elhalad előtte, tudhassa: itt egy olyan élő közösség van, akik számára fontos a templom. Ennek az üzenetnek ereje és óriási gazdagsága van, ami összeköti az embereket, a családok számára ugyanis létkérdés, hogy egymásra figyelő, segítő közösségben éljenek, mert ez megtartó erőt és biztonságot jelent számukra – mondta Felföldi László.

Az udvari templomot 1807-ben a Boldogságos Szűz Mária bemutatása tiszteletére szentelték fel. A bemutatás dátumát a hagyomány szerint határozták meg: a zsidó nép körében a lánygyermekeket hetven nappal születésük után mutatták be az Istennek a templomban. A szülők karjukba vették a gyermeket és megköszönték a rájuk bízott nagyon különleges, Istennek szentelt, egyedi hivatást kapott életet. Ezt ünnepli Egyházunk november 21-én.

Az udvari közösség a búcsúünnep előesti miséjén vett részt november 20-án, Krisztus király vasárnapjának estéjén. Felföldi László szentbeszédében arra is rámutatott, nagy ajándék, hogy éppen Krisztus király napjára esik az ünneplés.

Krisztust a világmindenség királyaként ünnepeljük. Ennek tanító üzenete számunkra Krisztus mindnyájunkat megváltó szeretete és kereszthalála – mutatott rá a püspök. – Krisztus királysága szenvedést és keresztet jelent. Azt a szeretetet és áldozathozatalt mutatta meg és tette valósággá, amiről életében beszélt. Jézus megmutatta, hogy halálosan komolyan gondolja a szeretetet, amivel minket szeret, mert az életét adta megváltásunkért. Ahogy Jézus számára nem létezett, úgy a mi számunkra sem létezik életet szolgáló szeretet szenvedés nélkül. Az élet valósága mögött áldozat, szenvedés, próbatétel, harc és küzdelem van, de ez gazdagít és épít, ebben van jelen és jövő.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria