Új elnök az Egyházi Könyvtárak Egyesülése élén

Kultúra – 2016. június 30., csütörtök | 14:28

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése június 27. és 29. között tartotta éves összejövetelét Szarvason, evangélikus szervezésben. A 2016. évi tisztújító közgyűlés elnökké választotta Ásványi Ilonát, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóhelyettesét.

Ásványi Ilona 1990-től napjainkig a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár könyvtárosa, 1998-tól igazgatóhelyettese. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése alapító tagja, 1999 és 2004 között titkára, 2004 és 2007 között elnöke, 2007 és 2009 között elnökségi tagja. 2000 és 2009 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Katolikus Gyűjteményi Központjának (OKGYK) könyvtári referensi feladatait is ellátta. 2001 óta könyvtári szakértő. 2006-tól 2012-ig vezető szakfelügyelő a szakfelügyeleti vizsgálatokban. 2015-től részt vesz a nyilvános könyvtárak szakértői vizsgálatában.

* * *

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben alakult, 1995-től hivatalosan bejegyzett, felekezeti hovatartozástól független, ökumenikus egyesület, munkaközösség. Tagjai magyarországi és határon túli magyar katolikus, evangélikus, református, ortodox, unitárius, izraelita és baptista felekezeti könyvtárak.

A szervezet alapszabályban megfogalmazott célja: „…a magyarországi egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, lehetőség szerinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélése a következő szakmai területeken: az egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társadalomban betöltendő szerepe, könyvtári feldolgozó munka és gyűjtőkörök, valamint muzeális értékek őrzése”.

Az egyesület ügyeit az elnök, a titkár, a kamarás, a tíztagú elnökség és a háromtagú felügyelőbizottság intézi. Az elnököt az elnökséget alkotó felekezetek (katolikus és protestáns) háromévenként felváltva adják. Az elnök, az elnökségi tagok és a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása három évre szól.

Az egyesülés legfőbb szerve a közgyűlés, mely évente ülésezik. A többnapos összejövetel programjában a közgyűlésen túl tudományos konferencia, szakmai délelőtt és kirándulás, valamint ökumenikus lelki program is szerepel. Az összejöveteleket minden évben más-más felekezet és könyvtár rendezi, szokásos időpontja június utolsó hetének első három napja, a „munkaév” így júniustól júniusig tart.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír