Új elnököt választott a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája

Megszentelt élet – 2021. június 18., péntek | 20:59

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) rendes tagjai június 16-án új elnököt és elnökségi tagokat is választottak Budapesten, az MRK tavaszi ülésén. Az új elnök Németh Emma SSS, a Szociális Testvérek Társaságának kerületi elöljárója lett.

Három éven keresztül Lobmayer Ágnes M. Judit SSND, a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője töltötte be ezt a tisztet, akinek a tagok megköszönték eddigi elnökségi munkáját.

A választott elnökségi tagok: Suller Melinda SJC, a Jézus Szíve Társasága általános elöljárója (elnökhelyettes); Deák Hedvig OP, a domonkos nővérek általános főnöknője; Kórodi M. Veronika SFPS, a Ferences Szegénygondozó Nővérek általános főnöknője és Tornya Erika RSCJ, a Sacré Coeur nővérek magyarországi képviselője.

Lobmayer M. Judit leköszönő elnök szavai után közös imádsággal, a napközi imaórával kezdődött a plenáris ülés, amelynek a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont.

A plenáris ülés első részét megtisztelte jelenlétével Michael August Blume nuncius is, aki biztatta a jelenlévőket: tartsanak ki abban, hogy mélyítsék hitüket és bizalmukat Jézus Krisztusban. Ahhoz, hogy az Úr vezetését felismerjék, folyamatos imádság, megkülönböztetés, dialógus szükséges. A nuncius imáiról biztosította a szerzeteseket.

Ezután Lobmayer M. Judit SSND beszámolt az elnökség elmúlt három éves munkájáról, a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciájával (FSZK) való közös tervezésről, együttműködésről. Beszélt a szerzetesi zarándoklatokról Mátraverebély-Szentkútra, a megszentelt élet napjának ünnepeiről, valamint a Szerzetesi Nagyobb Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója (UCESM) munkájáról. Felvázolta továbbá az elnökség egyéb rendszeres, illetve eseti tevékenységeit is.

Suller Melinda SJC a különböző munkacsoportok eddigi tevékenységét mutatta be, amiről részletesebben minden nővér tájékozódhatott a Híroda elnevezésű online lapból, amelyet havonta küld ki a szerzetesi iroda a rendeknek. Az alábbi munkacsoportokról, tevékenységekről esett szó: köznevelési, szociális munkacsoport, ELZA (lelkigyakorlatos terület együttműködése), hivatás, képzések, gazdasági munkacsoport, médiaműhely, történeti kutatás, szerzetesrendekről forgatott dokumentumfilm-sorozat, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, könyvkiadás, emberi méltóság projekt, zarándoktábor projekt.

Az elnökségi beszámoló végén Lobmayer Judit SSND témajavaslatokat tett az új elnökségnek. Kedves gesztusként egy kis ajándékkal megköszönte a nővérek és a szerzetesi iroda támogatását, segítségét.

Ezt követően Légrádi Gabriella SCSC, a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek Kongregációjának elöljárója számolt be az emberkereskedelem ellen küzdő Solwodi Egyesület munkájáról és Kiss Didák OFM ismertette a pénzügyi beszámolót.

A beszámolókat szünet követte, amely alatt az asztalokra kitett papírokra a nővérek javaslatokat írhattak a különböző munkacsoportok, illetve az elnökség tevékenységéhez.

A plenáris ülés folytatásaként a női és férfi szerzetesi konferencia egyesítésének kérdése került szóba. Lobmayer M. Judit ismertette az MRK elnökségének meglátásait, majd felkérte Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapátot, az FSZK elnökét, hogy az ő nézőpontjukat is ismertesse. A főapát beszámolt a Vatikánban a Szerzetesi Kongregációnál tett látogatásról is.

Délben szentmisén vettek részt a szerzetes-elöljárók a Piarista kápolnában, amelyet Hortobágyi T. Cirill OSB mutatott be Szakál Ádám SchP provinciális koncelebrálásával, aki a ház nevében köszöntötte a nővéreket.

Hortobágyi Cirill prédikációjában kiemelte a derű és alázat erényét. Az alázat lényegét a józan önismeretben és az elfogadott énképben határozta meg. Emberségünk tiszta, jó irányú formálódásának útjára hívta fel a figyelmet. Fontosnak tartja a szerzetesi életben az Istenre hangolódó béketűrő lelkületet és az imádság lelkületét. Magának a szerzetesi odaadottságnak van értéke, nem csak a tevékenységeknek, mert létünk megelőzi tetteinket. Kérte a jelenlévőket, hogy nézzék meg, életük hol válik gyümölcsözővé az Egyház és a többi ember számára.

Délután az MRK rendes tagjai megválasztották az új elnökséget. A Szentlélek segítségül hívása után felolvasták a délelőtt folyamán megszületett javaslatok listáját. Ezután a nominált nővérek pár szóban bemutatkoztak, majd megkezdődött a választás. A plenáris ülés hálaadással ért véget.

Forrás: Kórodi Veronika és Mészáros Anett/MSZKI

Fotó: Mészáros Anett és Kiss Didák

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria