Új fordításban imádkozzák a Miatyánkot Franciaországban a következő év nagyböjtjétől

Kitekintő – 2016. június 1., szerda | 17:10

Az ökumenizmus kiemelkedő eseményének számít Franciaországban, hogy a reformátusokat és evangélikusokat tömörítő Francia Egyesült Protestáns Egyház elfogadta a Miatyánk francia katolikus püspöki konferencia által javasolt új fordítását.


Amikor a francia katolikus püspöki konferencia 1966. január 4-én bemutatta a szentmiséken használandó, úgynevezett liturgikus Biblia francia nyelvű fordítását, azon számos pap, teológus és a hívek egy jelentős része felháborodott, különösen a Miatyánk hatodik kérésének új, sokak szerint istenkáromló változata miatt.

A szóban forgó fordítás, amelyet a mai napig használnak a szentmiséken, úgy hangzik ugyanis, hogy „ne vígy minket kísértésbe”, ami ellenkezik azzal a változattal, amelyet a franciák a mindenki által elfogadott módon használtak, és amely úgy hangzott, hogy „ne engedjen – mármint isteni Fölsége – elbuknunk a kísértésben”. Istent ugyanis a francia nyelvben hagyományosan magázódva szólították meg a II. vatikáni zsinatig.

A „ne vígy minket kísértésbe” fordítást tehát bevezetése óta vitatja a francia katolikusok egy jelentős része, akik az évszázados tanításokra hivatkozva hangsúlyozzák: nem az Atya kísért, hanem a kísértő, azaz a sátán. A szűnni nem akaró viták miatt a francia katolikus püspöki konferencia húsz évvel ezelőtt úgy döntött, hogy új fordítással oldja fel a feszültséget. 2013 őszén a teológus fordítók a „ne engedd, hogy kísértébe essünk” megfogalmazást javasolták, amelyet az egyház vezetése el is fogadott.

Az ökumenizmus jegyében a francia katolikus püspöki konferencia a protestáns egyházaknak is megküldte a szövegváltozatot, sőt a véleményüket is kikérte róla. Ezt a gesztust a reformátusokat és evangélikusokat tömörítő Francia Egyesült Protestáns Egyház nemrég a kelet-franciaországi Nancyban összeült szinódusa „elismeréssel” üdvözölte, és a képviselők úgy határoztak, hogy istentiszteleteiken az új szövegváltozat szerint fogják mondani a Miatyánkot.

A protestáns egyházak decentralizált működési formájára való tekintettel a szinódus mindazonáltal nem teszi kötelezővé a szöveg átvételét, annak bevezetését a helyi közösségekre bízza. A katolikus egyházban a Miatyánk új változatát a következő nagyböjt első vasárnapjától kezdik használni, ami 2017. március 5-re esik.

A módosítás fontosságát az is mutatja, hogy a protestáns egyházak vezetői mellett az ortodoxok is üdvözölték a változtatást, mondván, valószínűleg ez lehet az Úr imájának ökumenikus, vagyis minden keresztény által imádkozott új változata.

Forrás és fotó: Evangélikus.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria