Új jelöltek beöltözését ünnepelte a világi domonkos közösség Debrecenben

Megszentelt élet – 2023. január 31., kedd | 18:05

A Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnökségének világi közösségéhez csatlakozott öt testvér a debreceni Szent László domonkos templomban. A jelöltek január 28-án, az esti szentmise keretében történt beöltözési szertartáson nyilvánították ki elköteleződésüket a domonkos rend lelkisége mellett. A szertartást vezette és a szentmisét celebrálta Tokodi László OP plébániai kormányzó.

Az eseményen jelen volt Kőrösiné Merkl Hilda, a magyar világi domonkos közösség vezetője és Zágorhidi-Czigány Balázs, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője.

A világi domonkosok a világban maradva, életállapotukat és foglalkozásukat megtartva igyekeznek Szent Domonkos példája szerint élni és hirdetni az igazságot. A világiak befogadása és a helyi közösségbe való belépés a Domonkos-rend ősi hagyományának megfelelően beöltözéssel kezdődik. A rendbe való felvétel egy év múlva, az első fogadalomtételkor valósul meg.

A szertartás elején Szikszay Lászlóné, Katalin testvér, a debreceni közösség vezetője szólította a jelölteket – Gulyás Tamást, Palczert Juditot, Pál Lászlónét, Bódis Zsófiát és Bódis István Norbertet –, akik megfogalmazták, mit kérnek az életükre a beöltözési szertartással.

Isten Szent Domonkost az evangélium hirdetésének szolgálatára adta az Egyháznak. A jelöltek követni szeretnék a szent lelkiségét, és kérik, hogy a domonkos családhoz csatlakozhassanak.

Tokodi László OP plébániai kormányzó homíliájával folytatódott az ünnepi szentmise.

A nyolc boldogmondás világosan meghatározza, hogyan kell élnie a keresztény embernek. „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak...” (Mt 5,43–48), Jézus úgy zárja ezt a szakaszt: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48) Jézus szeretné nagyon világossá tenni, hogy Isten nélkül lehetetlen szeretni, csak a saját erőnkre támaszkodva nem lehet – hangsúlyozta Tokodi László OP. – Ösztönösen szeretjük a rokonokat, házastársat, szülőt, gyermeket, de amikor ellenségről van szó, a negatív érzelmek kerülnek elő. Az ellenségszeretethez szükség van a kegyelemre.

Ahhoz, hogy tökéletes legyek, mint a mennyei Atya, kevés az emberi erő.

A legfontosabb, hogy ne a magunk erejére számítsunk – mondta a szónok.

A jelöltekhez fordulva így fogalmazott: „A kereszténység nem csupán emberi teljesítmény. A mai alkalom lehet a kiindulópontja annak, hogy szeretnétek jobban elköteleződni Isten mellett. Igaz, hogy ezt egy konkrét rendben, a domonkos rendben teszitek, de a cél ugyanaz, és így könnyebben elérhetitek az üdvösséget. A rend biztosítja a lelki támaszt ahhoz, hogy jobban tudjatok szeretni, több kegyelmet befogadni, hogy a lehetetlen valóban lehetséges legyen.”

A boldogmondások mindig többes számban hangzanak el.

Az üdvösség csak közösségben valósulhat meg. Maga az üdvösség is közösség: közösség Istennel és minden üdvözült emberrel

– nyomatékosította a szónok. – Nem a saját boldogságunkra kell törekedni, hanem arra, hogy együtt legyünk boldogok. A domonkos család mint közösség ezt is biztosítja, ahol nemcsak magamra számíthatok, hanem a kegyelemre, Istenre, az emberekre, testvérekre, akik segítenek az üdvözülésben.

Tokodi László atya az evangéliumi szakasz görög nyelvű megfelelőjére is utalt. A „boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent” mondatban benne van a „kata rau” kifejezés. A középkori eretnek katharok nevüket a görög „katharosz” („tisztultak”, tiszta, tökéletes) szóból eredeztetik. A katharok azt is bűnnek tartották, ami nem az; nem tudtak mit kezdeni az anyagvilággal, a testiséggel. Nem mindegy, hogy milyen ez a katari lét – emelte ki a szónok. –

Szent Domonkos megmutatta, hogy a szív tisztasága a fontos.

Attól a bűntől kell megtisztítanunk a szívünket, amely Isten elgondolása szerint bűn, nem attól, amit annak gondolunk.

A debreceni domonkos templom plébánosa tiszta lelkiismeretet kívánt a jelölteknek. A lelkiismeret biztosíthatja számunkra, hogy Isten útján tudjunk járni – mondta. – Aki a tiszta lelkiismerete szerint él, az az igazság szerint él. „Legyetek boldogok akkor is, ha üldöznek titeket, de ha ez megvalósul, akkor tiétek lesz a mennyek országa. Ez az, ami a boldogságnak azt a dimenzióját tárja fel, amely az örök boldogság. Ez a célja a domonkos rendnek, és világi domonkosokként is erre kell törekedni.

Tökéletes az, aki elérte a célját. Legyetek tökéletesek, mint Isten, azaz érjétek el a céljaitokat, amely az örök boldogság, az üdvösség!”

– zárta elmélkedését Tokodi László OP.

A homília után a beöltözési szertartás keretében a vizsgálat következett, amelyben a feltett kérdésekre válaszolva a jelöltek tanúbizonyságot tettek elhatározásukról.

Majd Tokodi László atya megáldotta a skapulárékat, a domonkos kereszteket, a domonkos család szabályzatát, amelyeket a jelöltek egyenként vettek át a közösség vezetőjétől.

A Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége világi közösségének új tagjai: Gulyás Tamás, Palczert Judit, Pál Lászlóné, Bódis Zsófia és Bódis István Norbert.

A szentmise utáni agapén a közösségbe újonnan befogadott tagok megosztották örömüket egymással, a közösség régi tagjaival és a vendégekkel.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria