Új katalógus a British Library középkori kánonjogi kézirataihoz

Külhoni – 2019. szeptember 14., szombat | 7:02

A British Library középkori kéziratállományát különböző, egyedülálló gyűjtemények alkotják. Ezek közül kiemelkedik a Sir Robert Cotton (1571-1631) és a Robert Harley (1661-1724) nevéhez kötődő gyűjtemény, több mint 1400 és 7000 kézirattal, a 4-17. századból.

Ezekkel együtt szükséges megemlíteni az ún. „királyi kéziratokat”, amelyek az angol uralkodók által gyűjtött könyvállományból kerültek át adományként 1757-ben, a négy évvel korábban megalapított British Múzeum őrzésébe. A „régi királyi könyvtár” néven is számon tartott anyag közel 2000 kéziratot tartalmaz. Ez a három gyűjtemény foglalja magában a British Library középkori kódexállományának gerincét. A tudatos könyvtári tudományos feldolgozásnak köszönhetően, az említett kéziratokhoz széleskörű segédletek és leíró apparátusok készültek már a 17. századtól, amely elemzéseket folyamatosan frissíti és gazdagítja a könyvtár. Természetesen – mint az általános Európa más jelentős nemzeti könyvtárai esetében is – a legalaposabb feldolgozás a 19. században történt, pontosabban 1864 és 1881 között, a korábbi inventáriumok és összegző leírások felhasználásával. Azóta az egyes részletgyűjteményekhez, az egyes egyedi kódexkutatások eredményeit beépítve további segédkönyvek születtek az elmúlt harminc évben, kiegészülve a digitalizált kéziratállománnyal és annak interneten elérhető adataival. A tematikus kutatások azonban – tekintettel a könyvállomány méretére és az egyes műfajok és korszakok nem túl nagyszámú szakértőjére – továbbra is váratnak magukra.

Ezen a területen jelent komoly előrelépést Szuromi Szabolcsnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzorának 2015-től végzett kódexkutatási munkája, amelynek első szakasza most szeptember 13-án zárult le Londonban. Ezzel elkészült a professzor által három kötetre tervezett kiegészítő katalógus első kötete, amely a British Library-ban őrzött, 7-12. századra datált gyóntatási segédkönyvek kéziratainak a modern paleográfiai, kodikológiai és szövegkritikai szempontokat követő, részletes leírását nyújtja. Az elmúlt négy év precíz szakmai elemzéseinek köszönhetően, olyan új kiegészítő katalógus került összeállításra, amely minden egyes feldolgozott kézirat esetében pontosítja az átfogó katalógusokban – beleértve a modern on-line formákat is – nagyon gyakran tévesen szereplő keletkezési helyeket és dátumokat, a kézirat használati helyeit és a kéziraton belüli kiegészítések keletkezésére vonatkozó információkat. A Szuromi Szabolcs által összeállított új katalógus a részletes bevezető tanulmány után (amely a gyóntatási segédkönyveknek az európai kontinens és a skót, valamint angolszász királyságok területén működő ír kolostorok könyvkultúrája kölcsönös kapcsolatát foglalja össze) olvashatók a British Library jelenlegi katalógusszámai sorrendjében az egyes kéziratok adatai, fólióra lebontott tartalmi leírásai, valamint a kódexhez kapcsolódó szakirodalom, kiegészítve magára a gyűjteményre vonatkozó naprakész nemzetközi szakirodalommal. A British Library középkori penitenciális kéziratait feldolgozó, londoni kiadás előtt álló első katalógus kötetet, a Gratianus Decretumát megelőző kánonjogi gyűjtemények leíró katalógusa, majd a 12-16. századi kánonjogi gyűjtemények és segédkönyvek katalógus kötete fogja követni.

Forrás és fotó: PPKE Nemzetközi Kánonjogtörténeti Kutató Központ

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria