Új püspöke van Hongkongnak

Ferenc pápa – 2021. május 20., csütörtök | 9:50

Ferenc pápa május 17-én Hongkong püspökévé nevezte ki Stephen Chow Sau-yan kínai jezsuita papot, a kínai rendtartomány eddigi tartományfőnökét.

A 61 éves Stephen Chow Sau-yan atya 1959-ben született Hongkongban. Középiskolai tanulmányai után az Egyesült Államokban, a minnesotai egyetemen tanult és szerzett pszichológiából mester fokozatot. Ezután lépett be a jezsuita rendbe, 1984. szeptember 27-én. Kétéves noviciátusa után Írországban tanult filozófiát és szerzett licenciátust. 1988-tól 1993-ig hazájában, Hongkongban végezte teológiai tanulmányait és 1994. július 16-án itt szentelték pappá. Ezt követően a chicagói Loyola-egyetemen újabb mesterfokozatot szerzett szervezeti fejlesztés szakon, majd a bostoni Harvard egyetemen doktorált emberi és pszichológiai fejlődés szakon.

2007. április 17-én tette le a jezsuita rendben utolsó fogadalmait. Tanulmányai mellett, illetve a köztes időszakokban jezsuita kollégiumok felügyelője, illetve egyetemi oktató volt, majd a Hongkongi Szentlélek-szemináriumban pszichológiát tanított. 2018-ban nevezték ki a Jézus Társasága kínai rendtartománya provinciálisának, ezt a megbízatását mostani kinevezéséig látta el. A kínai jezsuita provincia magában foglalja Hongkong, Makaó, Tajvan és a kontinentális Kína területét is.

A hongkongi egyházmegye több mint két éve „sede vacante” állapotú, nincs az élén főpásztor, miután 2019. január 3-án 73 éves korában elhunyt Michael Yeung Ming-Cheung püspök, aki mindössze 17 hónapon át vezette az egyháztartományt. Korábban John Tong Hon bíboros volt az egyházmegye főpásztora, aki 77 éves korában 2017-ben ment nyugdíjba. A most kinevezett új püspök elsősorban lelkivezető, aki jól ismeri hazája helyzetét. Stephen Chow atya elkötelezett embere a párbeszédnek és vélhetőleg előmozdíthatja a társadalmi kiengesztelődést a mostani feszült helyzetben.

Hongkong mindössze 1100 négyzetkilométernyi területén hét és fél millióan élnek. Stephen Chow püspök egyházmegyéjéhez 620 ezer katolikus tartozik, akiknek lelkipásztori ellátásáról 71 egyházmegyés pap és 214 szerzetespap gondoskodik. Együttesen 52 plébániát látnak el, száz templomban végeznek liturgikus szolgálatot. A gyerekek és fiatalok oktatásáról és neveléséről 253 egyházi iskola és kollégium gondoskodik. Összesen 336 férfi és 441 női szerzetes segíti az egyházi életet. A hongkongi egyházmegyének van egy segédpüspöke Joseph Ha Chi-shing atya személyében.

P. Arturo Sosa, a Jézus Társasága legfőbb elöljárója a következő szavakkal kommentálta Stepfen Chow atya püspöki kinevezését: „Örülök, hogy Stephen atya tovább folytathatja szolgálatát és Isten áldását kívánom neki az új küldetésében. A jezsuiták büszkék a kínai néppel fennálló kapcsolataikra, amelyek Matteo Ricci atyához, a nagy olasz misszionáriushoz nyúlnak vissza, aki nagyon tisztelte a kínai kultúrát.”

Múlt nyáron, a pandémia közepén, Stephen Chow atya mint a jezsuita rend kínai tartományfőnöke egy videoüzenetben így bátorította honfitársait: „Nem szabad, hogy olyan negatív érzelmek magukkal sodorjanak minket, mint a csalódottság, a kétségbeesés, az ellenérzés. Maradjunk meg mindig a reménységben! Egy dolgot megtanultam az életemben, hogy sok mindent nem tudok irányítani. Főként, amikor terveket készítek, persze szeretném, ha megvalósulnának, de a Covid-19 már sok tervet megváltoztatott és keresztülhúzott. Mit tegyek hát akkor? Bár nem tudom megvalósítani terveimet, mégis megvan a szabadságom, a belső szabadságom, hogy a legjobbat válasszam. Mi a jobb? Mire hív engem Isten? Azt hiszem, Isten arra hív, hogy legyek rugalmasabb, kreatívabb, merészebb.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria