Egyházunknak fontosak a kérdéseink – Családpasztorációs találkozót tartottak Budapesten

Hazai – 2022. március 18., péntek | 20:07

Hosszú szünet után ismét személyes részvétellel rendezhették meg a családpasztorációs papi találkozót a Katolikus Pedagógiai Intézetben. Március 18-án római és görögkatolikus papok, állandó diakónusok járták körül Marton Zsolt, az MKPK családreferens püspöke vezetésével a családpasztorációs munka legfontosabb kérdéseit.

Marton Zsolt püspök köszöntőjében beszámolt a referensi megbízatása óta végzett munkáról, mely a pandémia meghúzta keretek között folyt, valamint a jövő programterveiről. Elmondta, a MAKACS (Magyar Katolikus Családegyesület) helyébe lépő Családiroda tevékenységében a közös gondolkodásra kíván építeni.

Tagjai, Tóth András görögkatolikus pap, a Váci Egyházmegye spirituálisa, Jean-Yves Brachet OP teológus, Bognár István, a Brenner János Papnevelő Intézet spirituálisa, Rolik Róbert, a Váci Egyházmegye családreferens papja, Takács Bálint és felesége, a Váci Egyházmegye családreferensei, Krúdy Tamás újságíró részvételével havonta tartott találkozóik hivatottak kijelölni a családpasztoráció irányát.

A következő időszak fontos programokat tartogat: májusban reményeik szerint meg tudják rendezni a családkongresszust. Szintén májusban Vácott tartják a Katolikus Családszervezetek Európai Föderációja (FAFCE) közgyűlését. Tavaly októberben Marton Zsolt váci megyéspüspök a népes magyar küldöttség élén nemcsak részt vett a szervezet közgyűlésén, előadást is tartott. Elmondta, ránk, magyarokra vágyakozva tekintenek, követnek minket, értékelik, hogy a kormány családpolitikája szinkronban van az Egyház családdal kapcsolatos tanításával.

A találkozón Görföl Tibor teológus a Pécsi Egyházmegyében indult programsorozatot, a férfitalálkozók koncepcióját mutatta be. Előadása a téma mélyére ment: Miért veszít az Egyház híveket? Hol és milyen szerepben vannak jelen a férfiak az Egyházban? A teológus maga is belekapcsolódott az előadás- és beszélgetés-sorozat megszületésébe, mint férj, apa és egyházközségi tag személyesen érintett résztvevője a folyamatnak.

A Felföldi László megyéspüspök által kezdeményezett férfitalálkozó koncepciója egy a püspök által összehívott, mintegy 30 fős csoport együttgondolkodásában forrta ki magát. Itt kristályosodtak ki a mára az egyházmegye hét településén tartott találkozók témái, hangsúlyai. Görföl Tibor rátekintve európai országok valláshoz, hitélethez való hozzáállására, David Martin vallásszociológus nyomán azt állapította meg, vízválasztó, hogyan reagál az Egyház az embereket foglalkoztató fontos kérdésekre. Ott, ahol magatartása nem elidegenítő, ahol azonosulásra alkalmas válaszokat kínál, a templomokban van élet. „Aminek a Pécsi Egyházmegyében tanúi vagyunk, egy ilyen kérdésfeltevés és válaszkísérlet. A főpásztor kezdeményezése előtérbe állítja a férfiakat, a férfiak sorskérdéseit. Ezek megszólítják őket, és alkalomról alkalomra többen kapcsolódnak be a sorozatba.”

A találkozókat előkészítő egyeztetések jó hangulatú légköre elő tudta hozni a résztvevőkből az egyházi életben megélt sérelmeiket. „A szóvá tett sebek feldolgozhatóvá válnak, az oldott légkör gyógyító erővel bír” – állapította meg a teológus. Így kristályosodtak ki a témák: férfi mivolt, férfisors, a férfi és a munka, a férfi és a jellem. A négy nagy témában érintették a test és lélek, a fiúk nevelése, a családfői szerep, a szenvedély és erő, a magány és barátság, egészség és betegség, lelkiségi élet kérdéseit. Ezek az egyházmegye hét településén elindított találkozók alapkérdései.

A Pécsett 250-300, a többi városban 100-150 fővel zajló találkozók látogatottsága azt mutatja, sikerült jó kérdéseket feltenni, és azokat a férfiak számára vonzó légkörben dolgozzák fel az előadók.

A megszólalások szemléletmódját meghatározza, hogy mindig a tényleges élethelyzetből indulnak ki, lélektant csak mértékkel hoznak be, igyekeznek a nagy könyveink – Szentírás – mellett más forrásokat is bevonni a feldolgozásba. Az előadások összeállításában törekszenek arra, hogy különféle lelkiségi hagyományok, tudományágak szólaljanak meg. Az összejöveteleken teret adnak a humornak, és mindig van ének. Görföl Tibor néhány konkrét kérdést kiemelt munkájukból: Mennyire kell törekednie a férfinak a biztonságra? Hol kell vállalnia az új kockázatát? Hogyan léphet ki a rutinból, és hogyan tud imaéletet kialakítani? Az előadó elmondta, mennyire fontos a férfiak számára arról hallani, miként változott az Egyház teológiai gondolkodása a halálbüntetésről, demokráciáról, mit gondol a háborúról, a homoszexualitásról. Beszámolt arról a tapasztalatáról is, hogy a közéletünket jellemző ideológiai megosztottság, hogy keresztény körökben is eltérően ítélünk meg közéleti kérdéseket, nem ásnak árkot a találkozó résztvevői közé.

Az élet mély rétegeibe már nem jutnak el ezek a törésvonalak. Hogyan lehetek jobb ember? Ez a megrendítő kérdés fogalmazódik meg a résztvevőkben – összegezte élményét a teológus.

A megfogant élet védelme volt a nyáron felszentelt Eredics Gergő előadásának témája. A fiatal pap tapasztalata, hogy sokan vannak érintettek, amikor az abortuszról beszélünk. Gyerekek között végzett munkája is arra figyelmezteti, nagyfokú érzékenységgel kell közelítenünk egymáshoz.

Hogyan forduljunk abortuszon átesett asszonyokhoz? – a kérdésre adott válaszok egy olyan személetből kell hogy fakadjanak, melyet a szeretet – eros, filia és agapé – helyes és mély megértése határoz meg. Isten szeretné, hogy legyünk – ennek tudatát kell minden megszólalásunkban közvetítenünk. Fontos kimondani az Egyház tanítását, de nem mindegy, hogyan – hangsúlyozta az előadó. – Soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy a bűnt ki kell mondani és el kell utasítani, de a bűnöst fel kell emelni. Osztozni a gyászban, minőségi időt adni a szenvedőnek, de e mellett konkrét segítséget is. Információkat, segítő szervezetekhez való eljutás lehetőségét.

Eredics Gergő előadását megrendítő tanúságtétellel zárta. Egy fiatal anyáról, aki vállalta a terhességet, és akit a vallásos családja meg nem értése juttatott el oda, hogy a megszült ikerpárt örökbe adja. „A húgom és én voltunk az az ikerpár. Megszülettünk, vállalták értünk az áldozatot. Életünk Isten ajándéka, az ő jelenlétében élünk.”

Frivaldszky Edit az Együtt ez Életért Egyesület képviselőjeként Kiutak a krízishelyzetekből címmel hozta közelebb a résztvevőkhöz az abortusszal terhelt élethelyzetet, és mutatta be, hogyan áll a nők mellett szervezetük. Az Emberi Méltóság Központ munkájába is betekintést adott, melynek az a célja, hogy szemléletváltást indítson el a társadalomban az abortusszal kapcsolatban. A nem kívánt terhességre nem lehet az abortusz megoldás – erre kíván rámutatni egyesületük munkája. Levetítették a Váratlan élet című mozifilm rövid előzetesét. Az előadó elmondta, a film létrejöttének kulisszatitkai is azt erősítik, milyen nagy az érintettség itthon és a film készítésének országában, Amerikában is.

Marton Zsolt szerint nagyon fontos, hogy papként lássuk, mi a szerepünk az abortusz körül.

A családpasztorációs találkozó résztvevői csoportbeszélgetésekben boncolgatták tovább az előadások témáit.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lanbert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria