Úrnapja a külhoni egyházmegyékben

Külhoni – 2019. június 22., szombat | 12:00

A külhoni magyar egyházmegyékben június 20-án, csütörtökön ünnepelték az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust.


Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Úrnapja a székelyudvarhelyi főesperesi kerület búcsúja. A környék településeiről és a város plébániáiról idén is keresztaljával érkeztek közös ünneplésre a hívek és a kerület papsága. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Jakubinyi György gyulafehérvári érsek volt. 

Az ünnepség kezdetén megemlékeztek Isten szolgája Márton Áronról, aki hetven évvel ezelőtt úrnapi szentmisét mutatott be a város főterén.

A homíliában Urbán Erik ferences tartományfőnök hangsúlyozta, a hagyományhoz való ragaszkodásunkról csak akkor derül ki, hogy mennyire élő, mennyire épül Isten szavára, amikor kellemetlen helyzetbe kerülünk, de nem sajnáljuk az időt Istentől és a közösségtől, hogy jelenlétünkkel gazdagítsunk, formáljunk, élővé tegyünk egy gazdag örökséget, amely stabilitást ad identitásunknak.

Minden hétből, azaz minden 168 órából egy órát ajándékozzunk Istennek, csendesen imádkozva az Oltáriszentség előtt – kérte a szónok. – Ha mindenki tartaná magát ehhez, megváltozna a társadalom, hiszen az Eucharisztia előtt elcsendesedve, Istent imádva, az embert eltölti a béke, a nyugalom, és Krisztus erényei lassan betöltik a lelkünket. Az imák során minden hívő lelkiekben eggyé válhat.

Mátyás Károly főesperes a szentmise végén köszöntötte az érseket pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából. Jakubinyi György arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a papi hivatásért s azért, hogy az elhívást érzők teljesítsék az Úr mindig időszerű hívását.

Az ünnepről készült teljes beszámoló ITT érhető el.

*  *  * 

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A nagyváradi püspöki palota kertjében zajló felújítási munkálatok miatt idén az úrnapi körmenetet rendkívüli módon a nagyváradi székesegyházban, az ünnepi szentmise végén tartották.

Köszöntőjében Böcskei László megyéspüspök arra buzdított, hogy a szentségimádások és szentséglátogatások alkalmával figyeljünk jobban az Úrral való személyes találkozás megtapasztalására és átélésére, mivel az eucharisztikus élet ilyen megnyilvánulása saját magunk és környezetünk megszentelődésére szolgál.

A szentmise homíliájában Kovács F. Zsolt  püspöki irodaigazgató kifejtette: a mai napon legnagyobb kincsünket akarjuk megmutatni a világnak, a legszebb formában, díszes öltözetben, értékes szentségmutatókkal, csodálatos virágdíszek kíséretében.

A díszes külsőségek ellenére azonban a lényeget mégsem látjuk. A művészi alkotás, egy előadás értéke nem a bemutatóban áll, hanem a sok próbában, a háttérmunkában, a befektetett energiában, amit senki nem lát. A lényeg az Úr Jézus az ostyában: aki nem hisz, annak ez csak egy ostya. Nekünk, katolikusoknak is csak akkor válik értékessé és éltető táplálékunkká, ha élő kapcsolatba kerülünk vele. Mai ünnepi szokásainkat hitelesítsük mindennapi keresztény életünkben való magatartásunkkal. A napraforgó mindig a nap felé fordul, legyünk hát mi is napraforgók, akik mindig Mesterünkre figyelünk. Váljunk Krisztus-követőkből igazi gyakorló keresztényekké – buzdított Kovács T. Zsolt.

Az ünnepi szentmise beszámolója és további képek ITT találhatók.

* * * 

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Úrnapja estéjén Schönberger Jenő megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét a székesegyházban. A főpásztor szentbeszédében előbb az úrnapi körmenet díszes kellékeire hívta fel a figyelmet: ezek az ünneplés részét képezik, ám Jézusnak emberekre van szüksége, akik életükkel felmutatják őt a világban. A homíliában a püspök azt kérte a hívektől, legyenek monstranciákká, szentségmutatókká.

Jézus értünk van itt, azért, hogy ne éhezzünk, hogy tápláljuk a lelkünket, ne fogyjon el a hit, a remény és a szeretet belőlünk. Ő a forrás. Ha tényleg hisszük, hogy Jézus itt van az Oltáriszentségben, akkor azt is fogadjuk el, hogy értünk van itt. Mi legyünk a szentségmutatók, akik hajlandók kivinni a világba Krisztust. Mondjuk el, hogy Isten szeret bennünket. Ne zárjuk el magunkat, fogadjuk be Isten szeretetét, és kérjük a Szentlelket, hogy gyújtsa lángra a szívünket. Mennyien vannak, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi. Adjunk hálát értük a Szentlélek Úristennek, és imádkozzunk velük együtt azokért, akik még nem akarják vagy nem tudják Krisztust hordozni. Az életünk legyen jó példa számukra – buzdította a híveket Schönberger Jenő püspök.

A szentáldozást követően az Oltáriszentséget kivitték az utcára – a hívek körmenetben kísérték. A park négy pontján evangéliumot olvastak, majd Schönberger Jenő megáldotta az Oltáriszentséggel a híveket, a várost és annak lakóit.

További képek a szentmiséről és a körmenetről ITT találhatók.

* * * 

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A Szent György-székesegyház felújítási munkálatai miatt idén Pál József Csaba megyéspüspök a temesvár-gyárvárosi templomban mutatott be úrnapi szentmisét. A liturgiára a város több plébániájáról érkeztek lelkipásztorok és hívek.

A főpásztort elsőként Kapor János helyi plébános üdvözölte, aki úgy fogalmazott, hogy az Egyház tanítása szerint az Eucharisztia a keresztény élet forrása és csúcsa. Ugyanakkor a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az ünnepnek még hangsúlyosabb üzenete van.

Szentbeszédében Pál József Csaba megyéspüspök kiemelte: nemcsak azt ünnepeljük, hogy Jézus jelen van a kenyér és bor színében, hanem azt is, hogy Jézus szeret minket.

Jézus az életét akarja nekünk átadni úgy, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. Mi az életet kapjuk tőle, és azt adjuk tovább. Mert amit továbbadunk, az marad meg nekünk. Amit magunknak megtartunk, az örökre el fog veszni. Legyünk áldás a családunkban, ahol élünk. Az Oltáriszentségben tökéletes szeretetet kapunk, és ez indít el minket a tökéletes egység felé – fogalmazott a főpásztor.

Az ünnepi szentmisét követően indult el az úrnapi körmenet a templomban, majd a templom körül felállított, virággal díszített oltárokhoz, ahol az elhangzott evangéliumi részletek is az Oltáriszentségről szóltak. A körmenet után a hívek szentségi áldásban részesültek, és megszentelt zöld ágat vittek otthonaikba az úrnapi oltárokról.

Forrás és fotó: Romkat.ro; Nagyváradi Római Katolikus EgyházmegyeSzatmári Római Katolikus EgyházmegyeTemesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria