Útnak indították a Magyarország Passió programot: országszerte 18 előadás jön létre

Kultúra – 2023. március 30., csütörtök | 16:58

A Magyarország Passió program keretében, melynek médiatámogatója az Új Ember hetilap és a Magyar Kurír portál, az idén passiójáték-szervező képzés indult, és ennek eredményeként 18 új passiójáték jön létre az országban. A Krisztus megváltó szenvedését és kereszthalálát színre vivő előadásokat sajtótájékoztató keretében, március 29-én indították útjára a Pasaréti Közösségi Házban.

Az előadások megvalósulását a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, valamint a Konzervatív Műhely Alapítvány támogatta, az Auditórium Hungaricum Nonprofit Kft. segítségével. Az események médiapartnere az Új Ember hetilap és a Magyar Kurír portál.

A sajtótájékoztató házigazdája a Magyarország Passió program megálmodója és vezetője, Meskó Zsolt film- és színházi rendező, a helyi színjátszó kör vezetője volt. Jelen volt Kálmán Peregrin OFM, a pasaréti Páduai Szent Antal-templom plébánosa; Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára; Papcsák Ferenc, a Konzervatív Műhely Alapítvány elnöke; Kuzmányi István, az Új Ember és a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője, és több passiójáték szervezője is részt vett az eseményen.

A megjelenteket Meskó Zsolt köszöntötte. Kiemelte, hogy a passiójáték-szervező képzésre 98-an jelentkeztek, és minden várakozásukat felülmúlva 18 új magyar passió jön létre Magyarországon, így

valóra válhat a szervezők álma: a passiók révén közösségek születnek.

A passiók létrehozásának gondolata a pasaréti ferences közösségből ered. Az itteni színjátszó kör már nyolc éve működik; Kálmán Peregrin plébános védnöksége mellett kezdték a passiójátszást. Amellett, hogy ferences szerzetes, kiemelten érdekli a színház is, ezért örömmel nyitotta ki a szívét és a templomot, hogy befogadja ezt a kezdeményezést.

Kálmán Peregrin felidézte: néhány évvel ezelőtt szóba került Mátraverebély-Szentkúton, hogy előadják Meskó Zsolt ferences vértanúkról szóló színdarabját, és akkor beszélgettek arról: nagyon jó lenne, ha egy passiójáték is létrejönne, az író-rendező pedig fogadókész volt erre.

A ferences szerzetes örömmel látja, hogy hat év után ez a kezdeményezés nemcsak az egyházközségükben indult el, hanem az ország több pontján is megvalósul.

Emlékeztetett rá: a keresztútjárás a passiójáték liturgikus megfogalmazása, a középkortól a ferences lelkiséghez kapcsolódik, a ferencesek által felkarolt színmű, hogy Isten népe jobban átélhesse érzelmileg Jézus szenvedését, azonosuljon vele. Szent Ferenc egyik imádságában így fogalmazza ezt meg: „Átérezzem azt, hogy mennyit szenvedtél értem, de még inkább azt a szeretetet, ami téged arra vitt, hogy ezt vállald értem.” Kálmán Peregrin azt kívánta a passiójáték szervezőinek, előadóinak és támogatóinak, hogy legyenek képesek átsugározni az embereknek ezt a jézusi szeretetet.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta: természetes, hogy Gulyás Gergely miniszter vezetésével kormányzati prioritások mentén döntenek arról, amire lehetőségük van, ezért kiemelten kezelik a keresztény értékeket megtestesítő szervezeteket és a családokat. A helyettes államtitkár nagyon örül annak, hogy a Miniszterelnökség együtt tud működni a Konzervatív Műhely Alapítvánnyal annak érdekében, hogy a jelentős hagyományokra visszatekintő passiójátékok ismét elterjedjenek. Az ötlet már korábban megszületett, de a pandémia megakadályozta a kivitelezést. Most viszont megvan a lehetőség arra, hogy a pasaréti ferences közösségből kiindulva minél több templomi színjátszó kör működjön az országban, és passiót mutasson be. A program elnevezése: Magyarország Passió. A kezdeményezéssel sok embert meg lehet szólítani.

A keresztény értékek hiteles megjelenítése mellett azért is fontos ez a program, mert alkalmas a valódi közösségteremtésre és -építésre, ami a kormányzat kiemelt küldetése.

A Miniszterelnökség az ilyen programok létrehozóinak és működtetőinek szeretne forrásokat adni. Az országot járva a helyettes államtitkár úgy látja, épülnek ezek a közösségek.

Papcsák Ferencet Meskó Zsolt úgy mutatta be, mint akihez több mint harmincéves barátság fűzi, együtt jártak egyetemre. Felidézte, hogy még a szocializmusban, egy sárbogárdi táborban Ferenc egy este felállt a vaságyak tetejére, és elszavalta Ábrányi Emilnek a magyar nyelv szeretetéről szóló versét, ami a döbbenet erejével hatott. Meskó Zsolt ráébredt akkor: a kultúra bárhol, kedvezőtlen körülmények között is megszülethet.

Papcsák Ferenc a nagyapját idézte: sok mindent át lehet ültetni, de a tölgyfát nem, és így van ez a konzervatív értékrenddel is. Elmondta: azért hozták létre a Konzervatív Műhely Alapítványt, hogy a szocializmus évtizedeiben háttérbe szorított értékrendet népszerűsítsék. Ezért álltak

a passiójáték ügye mellé, hiszen ez kifejezetten konzervatív, régi, ősi hagyomány, ami nagyon erős közösségteremtő erővel bírt már a középkorban is.

Papcsák Ferenc reméli, hogy Meskó Zsolt kezdeményezése hosszú időre szól, és kiterjed a határon túli területekre is.

A program médiapartnere az Új Ember és a Magyar Kurír. Meskó Zsolt kiemelte: arról, hogy passiójáték-szervező tanfolyam indul, legtöbben lapunkból és online portálunkról szereztek tudomást. Kuzmányi István diakónus, igazgató-főszerkesztő elmondta: gyermekként gyakran hallotta, hogy az álmodozás az élet megrontója, és ez már akkor sem tetszett neki, mert nagyon szeretett álmodozni. Később, amikor elkezdett teológiát tanulni, látta, hogy a Szentírás tanítása egészen más erről, hiszen ha a Bibliában valakinek álma van, az nagyon jót szokott jelenteni:

aki álmot lát, az Isten embere.

Kuzmányi István emlékeztetett rá: amikor Meskó Zsolt megkereste, hogy álljanak az ügy mellé, először kicsit úgy érezte, hogy ez álmodozás, rossz értelemben. Ám ahogyan haladtak az időben, azt látta: szentírási álomról van szó, ami megszólította Zsoltot és rajta kívül mindazokat, akik most tizennyolc helyen vállalták, hogy ilyen rövid idő alatt idén színpadra vagy szó szerint templomba viszik a passiót. Mindenki, aki szerepet vállalt ebben, Isten embereként lett megszólítva. Az igazgató-főszerkesztő megköszönte a megtisztelő felkérést, és megígérte, hogy továbbra is támogatjuk felületeinken ezt a kezdeményezést.

A sajtótájékoztatón jelen voltak az országszerte létrejövő előadások szervezői, akik vagy már a nagyhéten, vagy még az idén bemutatják a passiót. A jelen lévő passiószervezőktől több érdekes dolgot is megtudhattunk. Drégelypalánkon például a polgármester alakítja Jézus szerepét az előadáson.

Győrben három gimnazista lány szervezésében mutatják be a passiót, a református templomban, 42 szereplővel.

Szavaik szerint pillanatok alatt összetoborozták a szereplőket, hatalmas a lelkesedés. Ajkán ősszel, szeptember végén vagy október elején lesz az előadás. Hévízgyörkön virágvasárnap, a reggeli szentmise keretében mutatják be a passiót. Harkányban a főszervező egy zebrán pillantotta meg autóban ülő régi ismerősét. Eszébe jutott, hogy egyszer, nagyon régen már játszott egyházi személyt. Előkereste a telefonszámát, és felhívta őt: „Gergő, emlékszel erre a szerepre? Mit szólnál hozzá, ha most Jézus lennél egy passiójátékban?” Ő azonnal igent mondott. „Kezemben volt már a borotva, hogy levágjam a szakállamat, de letettem” – idézte fel a pillanatot.

A pilisvörösvári szervezők elmondták, hogy nehézségekbe ütközött Jézus alakítójának kiválasztása. Az első jelölt nem volt hajlandó megválni legtöbb ruhájától a nyilvánosság előtt, és azt sem hagyta, hogy levetkőztessék. A második túlsúlyos volt, a harmadik csak teltkarcsú, de mégsem ideális Jézus szerepére. Végül jelentkezett egy 17 éves amatőr színész, hogy eljátssza Krisztust. Minden mozdulata, gesztusa hiteles.

Családosok, fiatalok együtt játszanak, látszik, hogy egymásra figyelő közösséget alkotnak.

Csak egy példa a figyelmességre: a Jézust játszó fiú eleinte a hideg kőre esett, de az egyik színjátszó társa megsajnálta, és párnát tett az esés helyére.

A sajtótájékoztatót követően az egybegyűltek együtt nézték meg a pasaréti ferences templomban a Pasaréti Passió megújult előadását, melyben új főszereplőkkel jelenítették meg Krisztus szenvedését és megváltó halálát.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria