Videoblog is indul a miséről – Interjú Fábry Kornéllal, a NEK főtitkárával

Nézőpont – 2019. január 11., péntek | 15:34

Félidőnél tart az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való hároméves előkészületi időszak. 2020. szeptember 13–20-ig Budapesten rendezik meg a világméretű rendezvénysorozatot. A kongresszus titkárságának vezetőjével, Fábry Kornél atyával beszélgetett Kovács Ágnes.

– Nem sokkal a magyarországi rendezés 2016-os bejelentése után Erdő Péter bíboros felkérte a NEK főtitkári tisztségére, amely Kaposfüredről Budapestre szólította. Miért esett önre a választás?

– Ez számomra is nagy meglepetés volt, de megtisztelő a feladat, amit hosszas átimádkozás után, döntésemben megerősödve elvállaltam. Hozott változást az életembe, de a küldetésem ugyanaz. Vannak tapasztalataim ifjúsági találkozók szervezésében, a HungaRio programfelelőse is voltam, de – ha már az Eucharisztia ünnepléséről van szó –, elmondhatom, életem középpontjában az Oltáriszentség áll, az Emmánuel Közösség tagjaként is az első helyen szerepel számomra a napi szentmise és szentségimádás. Kaposfüreden másokra nézve is megtapasztaltam ennek jótékony hatását. Sikerült bevezetni az egész napos szentségimádást, amely felpezsdítette, megerősítette, és néhány év alatt megtízszerezte az ottani közösséget. Talán ezek fényében esett rám a választás.

– Kik segítenek? Hogyan zajlik a háttérmunka?

– Megalakult a főszervező csapat, a NEK Tikárság. Ezen kívül a teológiai, lelkipásztori, művészeti bizottságok, a Nemzeti Eucharisztikus Bizottság egyházmegyei képviselői, a Társadalmi Bizottság tagjai, önkéntesek, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye erre a célra képzett missziós küldöttei segítenek, akiknek képzési módszerét bármelyik egyházmegyének szívesen átadjuk abból a célból, hogy miként lehet bevonni a világiakat a pasztorális munkába. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának titkára, Vittore Boccardi is gyakran segít, megosztja velünk tapasztalatait.

Az egyhetes budapesti rendezvény csúcspont lesz, de remélem, nem végpont. Nem szeretnénk kirakatot rendezni, vagy egy ’38-as utóérzést újraéleszteni, hanem a lelki megújulás lehetőségét adni. Ezért is imádkozzuk a vasárnapi szentmisék végén, hogy a kongresszus „egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon”. A legfőbb cél, hogy aki már katolikus, közelebb kerüljön az Eucharisztiához, szentmiséhez, szentségimádáshoz; aki pedig nem hívő, ennek az előkészületnek a hatására a tanúságtévő hívőkön keresztül találkozzon Jézus Krisztussal. Az egész kongresszus végcélja tehát a megtérés és az evangélium továbbadása mindenkinek.

– A ’38-as Szent István-év és az akkori eucharisztikus kongresszus kiemelt eseménye volt a Szent Jobbot szállító aranyvonat országjárása. Információink szerint ezt megismétlik.

– Ennek emlékére újra elkészítik a vonatot, de nem a Szent Jobbot helyezik el benne, hanem várhatóan egy, a kongresszusa fókuszáló kiállítást.

Történelmi kontextusba helyezve az 1938-as időszakot, tudjuk, hogy a II. világháború előtt voltunk, a kongresszus egy békekiáltás volt, remélve, hátha elkerülhető a háború. A világ azóta megváltozott. Abban az időben népegyházról beszélhettünk, az emberek mindennapjaihoz hozzátartozott a hit és a hagyományos vallásosság. Ennek köszönhető, hogy 150 ezer férfival tartottak szentségimádást, és külön mutattak be szentmisét csak a rendőröknek. Viszont nem volt televízió és internet sem, ami ma nagy hatással van a mindennapi életünkre.

Ma már nem beszélhetünk népegyházról, ha azt vesszük, hogy mennyien vesznek részt vasárnaponként szentmisén, és az ifjúságnak is csak kis részét érjük el. Bízom abban, hogy a kongresszus olyan lehetőség lesz, ami által meg tudjuk szólítani az embereket.

– A 2020-as kongresszus kilencpontos küldetésnyilatkozatában is megfogalmazták, hogy „eucharisztikus” kovász kívánunk lenni az emberek és a felekezetek között.

– Jézus mondta: legyünk olyanok, mint a kovász, a világ világossága, a föld sója. Nekünk, keresztényeknek különböznünk kell a többi embertől, de ne emeljük ki magunkat közülük, hanem olyanok legyünk, mint ők. Mindazt tegyük meg, amit a nem hívők, kivéve a bűnt. Akkor fognak ránk hallgatni, ha velük együtt dolgozunk, szervezünk, stb., de emellett úgy éljünk, hogy kérdezzenek rá, miért vagyunk mások, mint a többi ember. Mi az életünkkel evangelizálunk, mint ahogy Szent Ferenc is mondja: evangelizáljatok, és ha kell, beszéljetek is. Erre szeretnék mindenkit buzdítani, amihez az Eucharisztia erőforrás.

– A kongresszust megelőző három, pünkösdtől pünkösdig tartó előkészületi év is ebben segít.

– Az első év mottója volt: NEKed! – Veled! Az Eucharisztia keresztény életünk forrása. Ebben a személyes Krisztus-kapcsolat megerősítésére fókuszáltunk. A kiadott ötletfüzetben 170 ötletet gyűjtöttünk össze, amik megvalósíthatók az egyházközségben, iskolában, közösségekben és a családban. Most vagyunk a második évben a NEKtek! – Veletek! mottóval, amikor az Egyház közösségeinek megerősítése a cél Jézus nyomán: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,35). Tapasztaljuk, hogy a híveknek csak 10 százaléka kapcsolódik be aktívan a plébániák életébe, de 40 százalék is megtenné ezt, ha felkérnék rá. Tehát ez az év erre nyit lehetőséget, hogy szervezésbe, imádságba, közösségépítésbe bekapcsoljuk a világiakat. Az első év során hangsúlyt kapott a szentségimádás a szentségimádás iskolájával, a második évben pedig a szentmise kerül a fókuszba. A tematikus évek ötletfüzetei nagyon hasznosak, letölthetőek a www.iec2020.hu oldalon. Továbbá készül egy telefonos applikáció is, aminek az a célja, hogy a www.miserend.hu és a www.szentsegimadas.hu oldalakat egyesítse.

A harmadik év a misszió éve lesz. Ha már megerősödtünk egyénileg és közösségileg is, akkor van hova hívni az embereket, de ezt elsősorban a tanúságtevő, hiteles keresztény életünkkel tehetjük meg. A következő füzetet ez év pünkösdjén adjuk ki. Szeretettel ajánlom Michael White Tom Corcoran nemrég megjelent Újraépítve című könyvét is, amely erről szól: hogyan lehet egy élettelen plébániából missziós plébániát építeni.

– Milyen programok várhatóak még a nagy rendezvényig?

– Ez év májusában kilencven ország delegációját fogjuk három napig vendégül látni, akik a kongresszusra készülve, a saját hazájukban szervezik eseményeiket. Bejárjuk velük a helyszíneket, és bemutatjuk a végleges programokat.

Elkészült a kongresszus alapdokumentuma is olasz és angol nyelven. Ezt a teológiai bizottság állította össze, és kora tavasszal már remélhetően mindenki hozzájuthat magyar nyelven, majd folyamatosan jelenik meg más nyelveken is.

Pünkösdhétfőn megnyílik a harmadik előkészítő év, utána ismét meghívjuk a világot egy közös imára Úrnapja előtti szombaton, június 22-én. Idén is lesz tematikus kiállítás; várhatóan folytatjuk a nyári katolikus zenei tábort (KAZETTA), majd szeptember 21-én a 15-30 év közöttieket várjuk a Forráspontra a hatezer főt befogadó BOK Csarnokba. Krisztus király főünnepének előestéjén ismét lesz világméretű szentségimádás, novemberben pedig egy eucharisztikus konferencia Esztergomban.

Szeretnénk élővé tenni a liturgiát, ezért az idei év középpontjában a szentmise van, ez év februárjában elindítunk egy 12 részes 6-8 perces misét magyarázó videoblog-sorozatot, egy videomagyarázatot misékről, amely jól használható lesz a hittanórákon is. Sokan vannak, akik nem tudják, mi miért történik a szentmisén, ez számukra egy katekézist is jelenthet.

A teljes interjúban a szervezés eddigi és további részleteiről, a körvonalazódó 2020-as programról és az 1938-as kongresszusról is beszél Fábry Kornél, a beszélgetés ITT olvasható.

Forrás: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria