Visszanyeri régi szépségét a nagykárolyi zárda

Megszentelt élet – 2013. november 28., csütörtök | 6:00

Európai uniós pályázat keretében újítják fel a piarista nővérek a nagykárolyi zárda két épületét, amely a jövőben család típusú gyermekotthonként működik majd.

A Károlyi grófi család, és Lajcsák Ferencz nagyváradi püspök adományaiból, továbbá a katolikus hitközség hozzájárulásával 1892-ben épült komplexum hatosztályos elemi iskolaként és árvaházként működött az 1948-as államosításig, amikor a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővéreknek el kellett hagyniuk a zárdaiskolát. Miután a Szatmári Római Katolikus Püspökség 2007-ben visszakapta a birtokjogot, évekig kereste, hogyan hasznosíthatja az épületet, visszaadva a nagykárolyi közösségnek régi fényében és egykori rendeltetéséhez hasonló működésben.

A piarista nővérek azután 2009-ben pályázatot adtak be az Európai Unió Regio programjához, melyre idén pozitív válasz érkezett. Ennek megfelelően a zárda épületét felújítják, és család típusú gyermekotthonként működtetik majd. A nővérek negyvenkilenc évre kapták meg az épületet az egyházmegyétől.

A piarista nővérek 2004 óta vannak jelen Nagykárolyban. Áldásos munkájuk két lánycsaláddal működő gyermekotthon létrejöttét eredményezte, mely most tovább bővül. A zárdába átköltözve szeretnének egy fiúcsaládot és egy kisgyerekes – két évtől hét éves korig, fiúk és lányok együtt – családot is létrehozni. A négy családról való gondoskodás mellett a másik melléképületben tovább működtetik a nővérek a 2009 decemberében indított napközit.

A gyermekotthonban a lakószobák mellett közösségi termeket, ebédlőt, tanulószobákat és kápolnát alakítanak ki. Mivel műemléki környezetben lévő épületekről van szó, ezért ezt tiszteletben tartva folyik majd a felújítás. A megújuló zárdaépületek parkosított udvar újra Nagykároly éke lesz majd.

A munkálatok a tervek szerint 2015 nyarán érnek véget, mondta el Kürti-Bokor Judit nővér, aki háláját fejezte ki a nagykárolyi közösségnek eddigi segítségükért.

A Piarista Nővérek Kongregációját Celestina Donati (1848-1925) alapította 1889-ben piarista lelkivezetője, Celestino Zini buzdítására. Céljuk a nehéz sorsú gyermekek és fiatalok tanítása és nevelése, különös tekintettel az árvákra, elhagyottakra és a börtönben lévők gyermekeire. Itáliában, Braziliában és Nicaraguában vannak házaik. 2004-ben Nagykárolyban is megtelepedtek, gyermekotthont vezetnek és segítenek a Kalazanci Szent József iskolaközpont programjainak szervezésében. (Magyar Katolikus Lexikon)

A piarista nővérek az október végén megnyitott jubileumi évvel ünneplik rendjük fennállásának százhuszonötödik és Boldog Celestina Donati születésének százhatvanötödik évfordulóját

A Celestina-év programjairól és ünnepélyes megnyitásáról korábbi híreinkben olvashattak.

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye/Magyar Kurír