YouCat Hittansuli – Mit jelent a keresztény élet?

Kultúra – 2021. április 13., kedd | 16:31

A közelmúltban jelent meg a YouCat sorozat legújabb kötete magyar nyelven. A Vigilia Kiadó gondozásában napvilágot látott kiadvány 26 fejezetből álló ifjúsági hittankönyv. A kötetet Kiss Imre főiskolai tanár, plébános mutatja be.

Mint ismeretes, a YouCat a Katolikus Egyház Katekizmusának (KEK) gyümölcse. XVI. Benedek pápában az ifjúsági világtalálkozók hatására „fölmerült a gondolat, nem kellene-e megpróbálnunk lefordítani a Katolikus Egyház Katekizmusát a fiatalok nyelvére” (írta a pápa az első YouCat-kiadvány előszavában). Így született meg a Katolikus Egyház Ifjúsági Katekizmusa, a YouCat 2011-ben. 2017-ben pedig megjelent a YouCat Bérmakönyv és a hozzá tartozó Kézikönyv a bérmakurzushoz. Most egy újabb ajándék a lelkipásztoroknak, katekétáknak, szülőknek és legfőképpen a fiataloknak a YouCat Hittansuli, amely a következő részekre tagolódik: 1. Mi a Katolikus Egyház hite? 2. A keresztény misztérium ünneplése: szentmise, szentségek. 3. Hogyan éljük keresztény életünket? 4. Mit jelent imádkozni?

Ami a YouCatról elmondható, az még inkább jellemzi a Hittansulit. Vonzó a könyv stílusa: hosszas magyarázkodás helyett rövid, világos mondatokat tartalmaz. Mellőzi az apologetikus kifejtést. Mindig őszinte és néha provokatív megfogalmazásokkal él. Szókincse fiatalos, olyan szavakat használ, mint a „bombabiztos” vagy a „blamál”. Változatos megközelítéssel, gazdag képillusztrációval hozza közel a fiatalokhoz az Egyház tanítását.

Figyelemfelkeltők a fejezetek címei „Itt arról lesz szó” kezdettel. Általában egy kérdéssel és egy-két mondatos válasszal találkozunk, ilyen például az Egyházról szóló fejezet bevezetése is. Tudjuk, hogy a fiataloknak néha nehéz az Egyházat elfogadniuk. „Miért van szükségünk egyházra? – Itt arról lesz szó, mi az egyház: külső valóság és titok. Egyszerre emberi és isteni. Az igazi életet közvetítő csatorna. A szeretet megosztásának helye. Az öröm otthona.

Nagyon érthetően és korszerűen beszél a cölibátusról (ami nem könnyű téma a fiataloknak) vagy a parancsolatokról a szeretet szemszögéből (16. fejezet). Segítenek és tágítják a látókört a lap szélén található frappáns idézetek régi és új szerzőktől. Megtaláljuk itt az egyházatyák, a középkori misztikusok és napjaink teológusai és szentjei gondolatait egyaránt. Filozófusokat, mint például Kant és Nietzsche, ugyanúgy idéz, mint dalszerzőket (például Reinhard Mey), akik a fiatalok világában sokszor szintén fontos helyet foglalnak el. A könyv szinte minden lapjáról érződik, hogy a szerzők ismerik a mai fiatalok égető kérdéseit, kétségeit és vágyait. A magyar kiadás széles körű forrásfelhasználását és a helyi magyar valóságot is figyelembe vevő szemléletét jól mutatja, hogy Magyarország Alaptörvényét is idézi az emberi méltóságról.

Abban is korszerű a hittankönyv, hogy mindig a Bibliára épít, arra utal. Olykor rövid, „ütős” idézetekkel kezdődnek a fejezetek, hasonlóan, mint a zenében a „felütés”, de minden oldalon találunk a kérdést megvilágító bibliai idézeteket.

A legnehezebb hittitkokat is jól válogatott gondolatokkal hozza közel, így például a Szentháromságot: „Ahol szeretet van, ott háromság van: aki szeret, akit szeretnek és a szeretet forrása” (Szent Ágoston). Vagy Isten atyai és anyai szeretetének „kényes” kérdését: „Isten éppen úgy anyánk, mint ahogyan atyánk” (Norwichi Julianna, 1342–1413).

Nekem személy szerint tetszett az a missziós szemlélet, ami a könyvön végighúzódik – a „másokért vagyunk keresztények” gondolat jegyében. Már a bevezetőben ezt olvassuk: „Jézus tanítványai néhány emberöltő alatt a feje tetejére állították az egész akkor ismert világot. Így adódik a kérdés: bennünk, mai katolikus keresztényekben hogyan gyulladhat fel ez a kisugárzás, amely akkor bennük volt?” Nekik egyedi, sajátos „arculatuk” volt, lelkesek és bátrak voltak. „Senkire nem erőszakoljuk rá a hitünket. Ez a fajta prozelitizmus ellentétes a kereszténységgel. A hit csak szabadon jöhet létre. De megszólíthatjuk az embert, hogy szabadon nyíljon meg Isten előtt; keresse Istent; figyeljen oda rá.” (121. o.)

A mai egyház életében elvileg már kellő hangsúlyt kap a keresztények társadalmi felelőssége, hiszen gazdag társadalmi tanítással rendelkezik egyházunk a Rerum novarumtól kezdve a Centesimus annuson át Ferenc pápa megnyilatkozásaiig. Valójában viszont nem lehet eléggé hangsúlyozni hitünknek ezt az aspektusát. A 21. fejezet kezdőoldala jól fölvezeti ezt a témát: „Itt arról lesz szó, hogy a kereszténység nem lehet magánügy. Egy keresztény nem keresztény; aki pedig nem tartja szem előtt minden ember boldogságát, jobban teszi, ha nem hivatkozik az evangéliumra.” A társadalmi tanítás lényegét négy alapelvben foglalja össze: személyesség, szolidaritás, szubszidiaritás, közjó. És tanít a fenntartható ökológiai fejlődésről.

A szabadság tipikusan fiatalokat izgató kérdés. A szabadságot a Hittansuli a repüléshez hasonlítja, és ilyen kérdésekre válaszol: Mi tesz szabaddá, mi korlátoz? Mi a szabadság és mi a célja? Milyen kapcsolat van a kegyelem és az emberi szabadság között?

A vasárnap jelentőségéről is világosan és vonzóan tanít: nem a semmittevés napja, hanem az öröm ünnepe. „Isten szeretné, hogy a hetünk az öröm ünnepével végződjön.”

Az utolsó nagy téma az imádság. Régit és újat előhoz a könyv, amint Jézus mondja az evangéliumban. Közel kerülnek az Ószövetség zsoltárai, melyek ma is megszólítanak és táplálják a lelket. Megismerjük Avilai Szent Teréz benső imádságról szóló tanítását, mint benső barátságot Istennel. Kalkuttai Szent Teréztől az imádás gondolatát idézi: „Ha valóban növekedni szeretnél a szeretetben, térj vissza az imádáshoz.”

A könyv nem felületes kereszténységet ígér. Ahogy Benedek pápa és Ferenc pápa, becsüli a fiatalokat, és hisz abban, hogy igényesek és bátrak, a Hittansuli is arra hív meg, hogy radikálisan éljük meg a hitünket. „A mai korban nem igazi keresztény az a keresztény, aki nem forradalmár.” (Ferenc pápa) „Élj úgy, hogy holnap vértanúként hallhass meg.” (Szent Charles de Foucauld)

Negyven éve vagyok lelkipásztor, ez idő alatt mindig foglalkoztam fiatalokkal, szívügyem volt ifjúsági közösségek létrehozása. Ebben a munkában mindig segítségemre voltak a hittankönyvek, mint a Hitünk és életünk, később a Találkozás a kereszténységgel, melyet máig használok. Úgy gondolom, hogy a YouCat Hittansuli méltó utóda ezeknek a könyveknek. Rendkívül korszerű és igényes minden szempontból. Úgy a témák feldolgozása, mint a kiváló és igen gazdag fénykép-illusztráció, valamint a tipográfia szempontjából. Köszönet az íróknak és a fordítóknak, akik a magyar kiadást lehetővé tették.

YouCat Hittansuli – Mit jelent a keresztény élet? című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Forrás és fotó: Vigilia Kiadó

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria