„Zsinat és fejedelem” címmel tartottak konferenciát Bécsben

Kultúra – 2014. szeptember 25., csütörtök | 11:01

Szeptember 18. és 21. között tartották Bécsben a „Zsinat és fejedelem” („Konzil und Fürst”) című nemzetközi konferenciát, melynek házigazdája Thomas Prügl professzor volt – tájékoztatta szerkesztőségünket Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora.

A konferencia a Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Karán működő Történeti Teológiai Intézet és a Nemzetközi Zsinattörténet-kutató Társaság közös szervezésében valósult meg.

A többnapos szimpózium azt tűzte ki célul, hogy a világi-politikai hatalmak különböző zsinatokon betöltött szerepét vizsgálja az ókeresztény kortól kezdve egészen napjainkig.

Az egyetemes, nemzeti, egyháztartományi, egyházmegyei és más összetételű zsinatok mindig különleges szerepet játszottak az egyház életében. A zsinati tanácskozásokon jól megfigyelhető az állam és az egyház kölcsönös egymásra hatása is, hiszen egyrészt az egyház folyamatosan kereste önmaga szabadságát az állami struktúrán belül, másrészt az államhatalom gyakran igyekezett megtalálni annak lehetőségét, hogy a zsinatok döntéseit a saját szempontjai szerint befolyásolja. A politika és a vallás egymásra hatása tehát mindig is jelen volt ezeken a tanácskozásokon, amely az egyházi és állami struktúra közti kommunikációnak, valamint a diplomáciának és a konszenzus keresésének sajátos formáit hozta magával.

A közel harminc előadó az Egyesült Királyságból, Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Olaszországból, Ausztriából, valamint Magyarországról érkezett, köztük volt Agostino Marchetto címzetes érsek, akit Ferenc pápa nemrégiben egy levelében a II. vatikáni zsinat legjobb értelmezőjének nevezett.

A konferencián több magyar vonatkozású előadás is elhangzott: Tusor Péter (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) az 1648-as nemzeti zsinatról; Adriányi Gábor (bonni egyetem) az I. vatikáni zsinat magyar vonatkozásairól; Fejérdy András (Római Magyar Akadémia) az 1822-es nemzeti zsinatról; Tóth Tamás (Pápai Magyar Intézet) és Bárány Zsófia (MTA Történettudományi Intézet) az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején tervezett, végül azonban meg nem tartott nemzeti zsinatról, valamint az ezzel kapcsolatban álló, végül visszavont püspöki kinevezésekről; Klestenitz Tibor (MTA Történettudományi Intézet) pedig a két világháború közti katolikus nagygyűlések szerepéről beszéltek.

* * *

A konferencia egyik szervezője, a Nemzetközi Zsinattörténet-kutató Társaság adja ki 1969 óta az Annuarium Historiae Conciliorum folyóiratot, amelyet Walter Brandmüller bíboros és Remigius Bäumer alapítottak. A folyóirat szerkesztését, amelyben haláláig részt vett Hubert Jedin, a század egyik legnagyobb egyháztörténésze is, jelenleg Johannes Grohe (Pápai Szent Kereszt Egyetem, Róma) vezeti.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria