Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek búcsúünnepe Csíksomlyón

Kishírek – 2021. július 2., péntek | 11:57

Június 29-én a csíksomlyói plébániatemplom védőszentjeit, Szent Pétert és Szent Pált ünnepelte a helyi egyházközség hívő közössége. A szentmisét, melyen az esperesi kerület több papja is részt vett, Obermájer Ervin, a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia kisegítő lelkésze, Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének viceposztulátora vezetésével mutatták be.

A főcelebráns bevezető gondolatában a híveket saját személyes válaszadásra hívta, arra, hogy mindenki személyesen fogalmazza meg: Most, a 21. században ki nekem Jézus Krisztus? Kinek tartom én Jézust?

A szentmise szónoka Sajgó Balázs, a Caritas lelkiigazgatója volt. Homíliájában a Krisztus-követés kifejezést párhuzamba állította a mai világunkban oly divatos és hétköznapi kifejezéssé vált követés szóval. „Követünk embereket Facebookon, a médiában, holott teljesen más értelemben kellene a követést megélnünk és gyakorolnunk” – hangsúlyozta Sajgó Balázs.

Szentbeszédében egy történettel is szemléltette, hogy a templom védőszentjei olyanok, mint a nyomok, amelyek elvezetnek a célhoz: akit nekünk követnünk kell, az maga Jézus Krisztus.

A szentmisét a helyi plébánia kórusa Borcsa Gergely kántor vezetésével, a csíkszépvízi zenekar Incze Sándor vezetésével, valamint Bíró János kegytemplomi kántor-karnagy az énekével tette ünnepélyesebbé.

Göthér Gergely plébános a szentmise végén köszönetet mondott a híveknek az ünnepi készületben való segítségért, valamint a felsorolt kántorok és zenekar mellett Gergely Magor elsőáldozónak, aki besegített a kántori szolgálatba.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria