A CCEE és a KEK vegyes bizottságának nyilatkozata a közel-keleti helyzetről

Kitekintő – 2023. november 8., szerda | 16:48

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (KEK) vegyes bizottsága Belgrádban ült össze november 5–7. között. A tanácskozás végén közös nyilatkozatban ítéltek el minden erőszakot és buzdítottak a béketárgyalások útjára.

Német László belgrádi érsek, a CCEE alelnöke fogadta a KEK küldöttségét és elnökét, Nikitast, Thyateira és Nagy-Britannia érsekét, a CCEE küldöttségét és elnökét, Gintaras Grušas vilniusi érseket.  

A napirendi pontok között szerepelt Jean-Claude Hollerich bíboros, a szinódus főrelátorának beszámolója a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének munkájáról; a Németországi Evangélikus Egyházat képviselő Lea Schlenker és Grzegorz Ryś bíboros, Łódź érseke beszámolója az Európai Ökumenikus Charta aktualizálásával foglalkozó munkacsoport jelentéséről; Rosztiszlav Vorobij, az ukrán ortodox egyház papjának elmélkedése az európai helyzetről Az Ukrajna elleni háború címmel és Stanko Perica SJ, a Jezsuita Menekültszolgálat délkelet-európai regionális igazgatójának előadása A migránsok és menekültek jelenlegi helyzete a Balkántól Palesztináig címmel.

A munka a CCEE–KEK vegyes bizottságának a közel-keleti helyzetről kiadott nyilatkozatával zárult, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk:

Megdöbbentette és elborzasztotta a világot a Hamász terroristáinak erőszakossága és kegyetlensége, amellyel október 7-én lesújtottak Izraelre. Mi, az európai keresztény egyházak vezetői, mély részvétünket fejezzük ki az elhunytak miatt, együttérzésünket a sebesültekkel és mindazokkal, akik elvesztették szeretteiket, gondolatainkban hordozzuk a túszokat és családtagjaikat.

Tudjuk, hogy a gyarmatosítás, az antiszemitizmus és az iszlamofóbia történelmi kontextusa vezetett a jelenlegi helyzethez. Elismerjük, hogy ebben a konfliktusban mindkét fél végtelen szenvedésen megy keresztül. Mélységesen elszomorít minket, hogy lerombolják a szent helyeket, amelyekre hagyományosan mint menedékhelyekre tekintettek.

Szolidárisak vagyunk mindazokkal, akik Izraelben és Palesztinában a béke előmozdításán dolgoznak, és megerősítjük, hogy valamely ügy védelmének módja nem lehet az erőszak. Az élet elpusztítása nem mozdítja elő sem a szabadságot, sem az igazságot, sem az igazságosságot. Felszólítjuk minden fél politikai vezetőit, hogy gyakorolják felelősségüket annak érdekében, hogy minden fronton biztosítsák a tűzszünetet. Követeljük, hogy a terroristákat állítsák az igazságszolgáltatás elé, hogy védjék meg minden civil – zsidók, keresztények és muszlimok – életét, és nyissanak humanitárius folyosókat, hogy hozzáférés nyíljon az ellátáshoz és az evakuáláshoz.

Túlságosan régóta élnek a gázai emberek ebben a súlyos helyzetben, alapvető jogaikban korlátozva, igazságtalanságok elszenvedésére kényszerítve. Felszólítjuk az egész nemzetközi közösséget, hogy szálljon síkra és álljon ki a nemzetközi jog, különösen az ENSZ határozatai mellett, azzal a céllal, hogy komoly tárgyalásokat kezdjenek a tartós béke megteremtése érdekében, az igazság és az igazságosság jegyében.

Sürgetőbb, mint valaha, hogy az evangéliumban kinyilatkoztatott igazságosság útját keressük, Jézus Krisztus, a béke fejedelme példáját követve, aki halála és feltámadása által kiengesztelt minket Istennel, mindannyiunkat Isten gyermekévé téve.

Arra kérjük egyházaink híveit, hogy imádkozzanak mindazokért, akik szenvednek, és Isten irgalmasságát kérjük mindenkiért, emlékezve arra, hogy mindannyian az egyetlen emberi család tagjai vagyunk. Imádkozunk és reméljük azt is, hogy azok, akik a hatalmat gyakorolják a nemzetek felett, igyekeznek valódi párbeszédet folytatni, amely támogatja mindenki emberi méltóságát és lehetővé teszi két nép békés együttélését két államban.

2023. november 7.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: CCEE

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria