A család évét tartják idén az egyik pakisztáni egyházmegyében

Kitekintő – 2023. január 10., kedd | 9:50

2023 az iszlamabád-ravalpindi egyházmegyében a család éve lesz – jelentette be Joseph Arshad érsek. A főpásztor levelet írt a pakisztáni egyházmegye összes plébániájának, egyesületének és mozgalmának, arra hívva őket, hogy különös lelkipásztori figyelmet szenteljenek idén a családoknak. A kezdeményezés kiemelt célja a fiatalok megszólítása.

Az érsek a hívőknek küldött levelében meghívja az egész egyházmegyei közösséget, hogy „befogadó család” legyen és a názáreti Szent Család példáját kövesse. Arra kéri őket, segítsék elő „az otthoni közös ima örömét minden családban, hogy olyan templomok lehessenek, ahol Isten lelke él és növekszik”. 

A család évének központi témája a „szeretet, hűség és engedelmesség”, az elmélkedéshez és a bibliai elmélyüléshez Máté evangéliuma egyik versét ajánlják kiindulópontnak: „Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19,6)

Abban reménykedve, hogy minden egyházközség elkötelezi magát a család évének megünneplése mellett, Arshad érsek azt javasolja, a helyi közösségek – mindig hangsúlyozva a Szent Családra való utalást – szervezzenek különböző tevékenységeket, eseményeket, lelki, pasztorális és karitatív programokat, tanulmányi szemináriumokat, s a családok kötetlen együttlétére is találjanak időt.

Fontos lesz a családok bevonása, hiszen ők „más családok misszionáriusai lehetnek, tanúságot téve hitükről, reményükről és szeretetükről”. Kiemelkedő jelentőséget kap a keresztény házasok 25. és 50. házassági évfordulójának liturgikus megünneplése és a közösségi megemlékezés, hogy kiemeljék a keresztény család ajándékát, mert „a házasság szentsége magában hordozza a kegyelmet és az emberi szeretetet felemelő erőt”.

Mindezek a tevékenységek – magyarázza a levél – kifejezetten a házasság felé tartó fiatalokat célozzák, akiknek szívében ég a vágy, hogy családot alapítsanak. A házasság és a család útja valójában út a megszentelődés felé, mind a megkeresztelkedettek, mind az egész Egyház számára.

Fordította: Hollósi Judit

Forrás: Fides.org

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria