A teljes egység felé? – Chicagóban tárgyalások kezdődtek két keleti egyház közeledéséről

Kitekintő – 2022. május 13., péntek | 16:48

Chicagóban május 9-én tárgyalások kezdődtek az Asszír Keleti Egyház és az Ősi Keleti Egyház között a vallási közösség helyreállításáról – tájékoztatott a Fides nemzetközi hírügynökség. Louis Raphaël Sako bíboros, káld pátriárka – a római pápát elismerő harmadik keleti egyház vezetője – reménytelien tekint e megbeszélésekre, amelyek eredményeként a két egyház egyesülhet.

Sako pátriárka szerint a tárgyalások megkezdése már önmagában is okot ad arra a bizakodásra, hogy egységes keresztény felekezet bontakozhat ki a Közel-Keleten.

Az Asszír Keleti Egyházat és az Ősi Keleti Egyházat képviselő püspökök közötti megbeszélések közös imával kezdődtek a chicagói Mar Odisho-templomban, azzal a céllal, hogy megpróbálják helyreállítani az egységet az 1964-ben szétvált két egyházi felekezet között. A két delegáció munkaülései május 9-én, hétfőn kezdődtek.

Az újraegyesítési kísérlet, még ha figyelembe vesszük is a két érintett egyház kis létszámát, mindenekelőtt azért fontos, mert a Közel-Kelet két őshonos, apostoli származású felekezetéről van szó, melyek a káld egyházzal együtt (amely teljes közösségben van a római egyházzal) annak az ősi keleti egyháznak az örökösei, amely a kereszténységet Perzsiába, Indiába és Kínába vitte.

Az Ősi Keleti Egyház megalakulásához vezető szakadás 1964-ben következett be, válaszként bizonyos liturgikus reformokra, amelyeket XXII. Shimun pátriárka, az Asszír Keleti Egyház akkori feje vezetett be. Abban az időben Shimun pátriárka száműzetésben élt az Egyesült Államokban, miután 1933-ban kitoloncolták Irakból. A Gergely-naptár bevezetéséről hozott döntései a nagyböjti böjt lerövidítésével és a fő liturgikus ünnepek megünneplésével kapcsolatban heves ellenreakciót váltottak ki Irakban bizonyos egyházi irányzatok körében. Ezek már régóta vitatták az örökletes pátriárkai öröklés akkori gyakorlatát (amelynek értelmében a pátriárkai tisztség nagybátyról unokaöcsre száll), és nagymértékben ellenezték a – hazájukban évszázados gyakorlat ellenében – külföldről rájuk erőltetett egyéb „újdonságokat”. A papságnak az a része, amely konfliktusba került XXII. Shimun pátriárkával, Thoma Darmo püspök joghatósága alá helyezte magát, akit aztán 1969-ben pátriárkává neveztek ki. A pátriárka székhelyét Bagdadba helyezte, és az általa vezetett új egyházi felekezetet Ősi Keleti Egyháznak nevezték el.

Thoma Darmo halála után 1970-ben II. Mar Addai pátriárkát választották utódává, aki 2022. február 11-én bekövetkezett haláláig töltötte be a bagdadi pátriárkai pozíciót. Mar Addai pátriárkasága hosszú évtizedei alatt javultak a kapcsolatok az Asszír Keleti Egyház és az Ősi Keleti Egyház között, és megszűntek azok a tényezők, amelyek a skizmát okozták. Az 1970-es években IV. Mar Dinkha asszír pátriárka eltörölte a pátriárkai örökösödés örökletes jellegét az Asszír Keleti Egyházban. 1999-ben pedig az Asszír Keleti Egyház Zsinata elismerte az Ősi Keleti Egyház által kiosztott összes püspöki és papi felszentelés érvényességét. II. Mar Addai halála alkalmából III. Mar Awa, az Asszír Keleti Egyház jelenlegi pátriárkája egész egyháza nevében részvétnyilvánító üzenetet küldött az Ősi Keleti Egyház zsinatának. Éppen a 2021. szeptember 8-án az asszír egyház fejévé választott III. Mar Awa adta meg az új lendületet az Ősi Keleti Egyházzal való egység helyreállítására irányuló kísérleteknek, a másik egyház ehhez azzal járult hozzá, hogy Mar Addai halála után nem kezdte meg az új pátriárka megválasztására irányuló eljárást.

A nehézségek és szenvedések, amelyekben Mezopotámia ősi őshonos kereszténysége osztozott, még inkább létfontosságúvá teszik, hogy a történelem során bekövetkezett egyházi sérelmek botrányán túllépjenek, és együtt haladjanak a teljes szentségi közösség helyreállítása felé.

2015 júniusában Louis Raphaël Sako pátriárka a káld patriarkátus honlapján közzétett „személyes gondolataiban” nyugtalanító javaslatot tett: „állítsák vissza” a három patriarkátust, amelyek ma az ősi keleti egyház örökségére utalnak, és egy pátriárka vezetése alatt állítsák helyre a három egyházi közösség teljes egységét. E javaslat beteljesítésére még nem történt konkrét előrelépés, mindazonáltal a teljes közösség helyreállítása azon egyházi csoportok között, amelyek ugyanabban a nesztoriánus lelki közösségben osztoznak, lehetővé tenné azt is, hogy együttesen kezeljék azokat a tényezőket, amelyek az őshonos keresztény közösségek túlélését fenyegetik szerte a Közel-Keleten.

Az elmúlt napokban a káld pátriárka, Louis Raphaël Sako bíboros arra kérte a káld egyház minden megkeresztelt tagját, hogy imádkozzanak a teljes közösség helyreállítását célzó találkozó sikeréért, amelyet Chicagóban tartanak az Asszír Keleti Egyház és az Ősi Keleti Egyház képviselői. „Erőnk keresztényként, Krisztus követőiként az egységben és az összetartásban rejlik, és ha szívünkben hordozzuk őseink hitét, az egyház egy és erős lesz a különbözőségek ellenére” – írta felhívásában a káld pátriárka.

A Bagdad Hope honlapnak adott nyilatkozataiban Sako bíboros visszatért a 2015-ben tett javaslatára is, hogy kezdjék meg azon három egyház (a káld egyház, az Asszír Keleti Egyház és az Ősi Keleti Egyház) újraegyesítésének folyamatát, amelyeknek közös öröksége a Keleti Egyház. Ezt a javaslatot – emlékeztetett a káld pátriárka – „nem követték nyomon, mert a partnerek nem bíztak benne. A két egyház autonómiát élvez, és nem fogadták el, hogy a katolikus egyház fegyelmének alávessék magukat. Javasoltam a katolicizmust mint tudományágat, és azt, hogy kérvényezzem Rómát, fogadja el a kánonokat, például a püspökválasztás és a liturgia tekintetében, de a másik két egyház még nem állt készen ezekre a lépésekre.”

A folyamatban lévő chicagói találkozók révén kezdeményezett kísérlettel kapcsoaltban az iraki bíboros hozzátette, hogy „a két egyház esetleges egyesülése bizonyíték lehet arra, hogy lelkileg immár felkészültek arra, hogy a jövőben hasonló előrelépéseket tehessenek. Ha valóban jóakarattal cselekszenek, és áldozatot hoznak e nemes cél érdekében, nem pedig propagandacélokból hajlandóak csupán a tárgyalásokra, akkor ez az egyesülés szélesebb körű egyesülések előtt nyithatja meg az utat”.

A vegyes bizottság május 17-én, kedden ismét ülésezik az Illinois állambeli Skokie-ban, az Asszír Keleti Egyház Mar Sargis-templomában – adta hírül az Asszír Keleti Egyház.

Fordította: Varga Judit

Forrás: Fides.org

Fotó: Assyrian Church News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria