Az amazóniai egyház a szinodalitás tanúságtevője – Katolikus találkozó a brazíliai Santarémben

Kitekintő – 2022. június 9., csütörtök | 12:48

A brazíliai Santarémben tartják június 6–9-ig az amazóniai katolikus egyházak negyedik találkozóját (IV Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal). A város ötven évvel ezelőtt, 1972-ben fogadta az amazóniai egyházak képviselőit. Az akkor meghatározott pasztorációs irányvonalak felidézésén túl a találkozó a 2019-es amazóniai szinódus során megfogalmazott útmutatások alkalmazására koncentrál.

„Legyetek bátrak és elszántak, bizalommal nyíljatok meg Isten tettei előtt, aki mindenek teremtője, aki Jézus Krisztusban önmagát adta számunkra, s a Lélek által arra ösztönöz, hogy megújult odaadással hirdessük az evangéliumot és

csodálattal szemléljük a teremtés szépségét, mely még inkább túlárad Amazónia földjén, ahol megtapasztalhatjuk a Feltámadott ragyogó jelenlétét”

– fogalmazott Ferenc pápa üzenetében, amelyet a santarémi találkozó résztvevőinek küldött.

„A korábbi santarémi találkozó olyan evangelizációs irányvonalakat javasolt, melyek meghatározták az amazóniai közösségek missziós tevékenységét, és hozzájárultak egy erős egyháztudat kialakulásához – írta a pápa. – Az akkori felismerések a legutóbbi pánamazóniai szinódus zsinati atyáinak elmélkedéseit is megvilágosították. A korábbi találkozón lejegyzett elsődleges irányvonalak vázolták az Amazóniáról szóló álmokat, melyeket újból megfogalmaztak a legutóbbi zsinat során.

Örülök a brazíliai Amazónia részegyházai elkötelezettségének, mely közösségei által továbbviszi a legutóbbi zsinat útmutatásait, s ezzel egy időben a helyi egyházak találkozóinak immár meggyökeresedett, szép hagyománya által is tanúságot tesz a szinodalitás – mint a közösség, a részvétel és a misszió kifejeződése – megtapasztalásáról, amire az egész Egyház hivatott.”

Az amazóniai katolikus egyházak negyedik találkozójának a santarémi Szent X. Piusz Szeminárium ad otthont, és mintegy százan vesznek részt rajta, köztük bíborosok, püspökök, papok, világiak és az őslakos közösségek képviselői. A brazíliai püspöki kar (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB) alelnöke, Mário Antônio da Silva cuiabái érsek szerint ezzel a rendezvénnyel „a Katolikus Egyház egy közös út folytatása mellett kötelezte el magát, hogy kilépő Egyházzá válik, és a jelen kihívásaira az egzisztenciális és földrajzi perifériákon élők által megszólított, a nyájához közel álló pásztorként válaszol”.

A találkozót szentmisével nyitották meg. A szertartást a brazíliai Amazónia legutóbb felszentelt püspöke, Raimundo Possidônio Carrera da Mata bragançai segédpüspök vezette, aki „Mária anyai közbenjárását” kérte „mindannyiunkért, az egész amazóniai egyházért, ahol sok mindennek van szüksége a feltámadásra”. „A kereszt sok testvérünk számára most is valóság, minden egyes nap.

Népünk minden pillanatban keresztet hordozva halad ezeken a keskeny utakon, ösvényeken, a földeken és vizeken át Amazóniában, melynek megváltása még beteljesülésre vár.”

A találkozón a Názáreti Miasszonyunk, Amazónia Királynője (Nuestra Señora de Nazaret, Reina de la Amazonía) zarándokszobor is jelen volt.

A résztvevőket Irineu Roman santarémi érsek és Bernardo Johannes Bahlmann püspök, a CNBB második északi régiójának elnöke fogadta, aki hangsúlyozta az ötven évvel ezelőtti találkozó és a kidolgozott dokumentum fontosságát: „Erős fény az amazóniai úton.” Maria Inês Vieira Ribeiro nővér, a brazíliai szerzetesi konferencia (Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB) elnöke azt kérte, folytassa útját az Egyház, mely egyre inkább jézusivá válik.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria