Bemutatjuk a Katolikus Egyház huszonegy új kinevezett bíborosát

Kitekintő – 2023. szeptember 28., csütörtök | 12:27

Július 9-én, a déli Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, melynek keretében új bíborosokat kreál. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Katolikus Egyház kinevezett bíborosait.

Ferenc pápa az új bíborosok bejelentésekor hangsúlyozta: „Származásuk az Egyház egyetemességét fejezi ki, az Egyházét, mely továbbra is hirdeti Isten irgalmas szeretetét minden embernek a földön.

Az új bíborosok felvétele a római egyházmegyébe egyben a Péter széke és a világszerte jelen lévő részegyházak közötti elválaszthatatlan köteléket is kinyilvánítja.”

Robert Francis Prevost OSA Ágoston-rendi szerzetes és a Püspöki Dikasztérium prefektusa, 1955. szeptember 14-én született Chicagóban (Amerikai Egyesült Államok, Illinois állam). Szent Ágoston rendjébe lépett, majd 1981. augusztus 29-én letette az örökfogadalmat. 1987-ben teológiából doktori fokozatot szerzett. 1988-ban Peruba, a trujillói misszióba küldték, hogy a Chulucanas, Iquitos és Apurímac vikariátusokban az ágostonos jelöltek közös képzését vezesse. Ez a misszió 11 évig tartott, ezután kinevezték a chicagói Jó Tanács Anyja tartomány perjelévé, később pedig a rend általános perjelévé. Így ő lett a felelős az Ágoston-rend tervezési és irányítási folyamataiért. Ferenc pápa 2014. november 3-án kinevezte őt a perui chiclayói egyházmegye apostoli kormányzójává, és ezzel szufári címzetes püspöki méltóságra emelte. 2014. december 12-én szentelték püspökké. A pápa 2020. április 15-én kinevezte őt a callaói egyházmegye apostoli kormányzójává, majd ezt követően, 2023-ban a Püspöki Dikasztérium prefektusává.

Claudio Gugerotti érsek 1955-ben született Veronában. 1982-ben csatlakozott a don Nicola Mazza Kegyes Társulathoz (Pia Società di don Nicola Mazza), majd 1982-ben pappá szentelték. Keleti nyelveket és irodalmat tanult, majd velencei, padovai és római egyetemeken, valamint a Pápai Gergely Egyetemen és a Pápai Keleti Intézetben tanított. 1985-től a Keleti Egyházak Kongregációjában dolgozott – amelynek mai neve dikasztérium –, 1997-ben annak altitkára volt. 2002-ben érsekké nevezték ki, majd különböző nunciatúrákon szolgált a keleti keresztény hagyományú országokban: 2002-től Grúziában, Örményországban és Azerbajdzsánban; 2011-ben XVI. Benedek Belaruszba, Ferenc pápa pedig 2015 és 2020 között nunciusként Ukrajnába (a legtöbb keleti rítusú katolikussal rendelkező országba), majd Nagy-Britanniába küldte. 2023 januárjától a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa.

2023. július 1-jétől Víctor Manuel Fernández érsek a Hittani Dikasztérium prefektusa. 1962. július 18-án született a Córdoba tartományban lévő Alcira Gigenában, Argentínában. A római Pápai Gergely Egyetemen teológiai licenciátust szerzett biblikum szakiránnyal, majd 1990-ben doktorátust az Argentínai Katolikus Egyetem teológiai fakultásán, amelynek később rektora lett. Ferenc pápa 2013. május 13-án Tiburnia címzetes érsekévé nevezte ki. 2017-ben az argentin püspöki konferencia Hit és Kultúra Bizottságának elnökévé választották. 2018. június 2-án a La Plata-i érsekség címzetes érsekévé nevezték ki.

Emil Paul Tscherrig 2017-től nunciusként szolgál Olaszországban és San Marinóban. Ő az első nem olasz származású nuncius, aki ezt a tisztséget beölti. Svájcban, Unteremsben született 1947. február 3-án. 1974. április 11-én pappá szentelték, és a Pápai Gergely Egyetemen doktorált kánonjogból. II. János Pál pápa 1978-ban a Szentszék diplomáciai szolgálatának tagjává nevezte ki. Ezután Ugandában, Dél-Koreában, Mongóliában és Bangladesben szolgált. 1996. május 4-én Voli címzetes érseke és Burundi apostoli nunciusa lett. 2000-ben Trinidad és Tobago, a Dominikai Köztársaság, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, valamint a Bahama-szigetek; 2001-től pedig Barbados, Antigua és Barbuda, Suriname, valamint Saint Kitts és Nevis nunciusa volt. 2004-ben a nunciusi szolgálatot Dél-Koreában és Mongóliában látta el. 2008-ban XVI. Benedek pápa a skandináv országokba nevezte ki nunciusnak (Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia), majd 2012-től apostoli nuncius volt Argentínában.

Az Amerikai Egyesült Államokban 2016 áprilisa óta szolgálatot teljesítő apostoli nuncius, Christophe Louis Yves Georges Pierre 1946. január 30-án született a franciaországi Rennes-ben (Ille et Vilaine). 1970-ben lett pap, miután 1963-ban két évre megszakította tanulmányait a Saint-Yves de Rennes-i szemináriumban, hogy katonai szolgálatot teljesítsen. Tanulmányait a római Pápai Egyházi Akadémián végezte. Első megbízatása 1977-ben az új-zélandi Wellingtonban volt, majd Mozambikba, Zimbabwéba, Kubába, Brazíliába küldték; végül Genfbe, a Szentszéknek az Egyesült Nemzetek Szervezeténél és a nemzetközi intézményeknél működő állandó képviseletéhez. 1995. július 12-én II. János Pál pápa apostoli nunciussá nevezte ki Haitiba, és Gunela címzetes érseke címet adományozta neki. 1999-ben az ugandai Kampalába helyezték át, 2007-ben Mexikóba nevezték ki apostoli nunciusnak.

Pierbattista Pizzaballa 2020-tól Jeruzsálem latin pátriárkája. 1965. április 21-én született a bergamói Cologno al Serióban. A ferences szerzetesi ruhát 1984. szeptember 5-én öltötte magára Ferrarában, és noviciátusi évét a La Verna hegyen lévő ferences kegyhelyen töltötte. Ünnepélyes fogadalmát 1989. október 10-én tette le Bolognában, majd 1990. szeptember 15-én itt szentelték pappá. 1990-ben a Szentföldre, Jeruzsálembe helyezték, ahol a jeruzsálemi Studium Biblicum Franciscanumban (a ferencesek jeruzsálemi biblikus és régészeti intézete) bibliai teológiai licenciátust szerzett. Héber nyelvű Római Misekönyvet és különböző liturgikus szövegeket szerkesztett. 1999. július 2-án hivatalosan is megkezdte szolgálatát a Szentföldi Ferences Kusztódiánál. A jeruzsálemi latin pátriárka általános helynöke lett; az Izraelben élő héber nyelvű katolikusok lelkipásztori gondozásáért felelt. 2008-tól a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának a zsidósággal fenntartott vallási kapcsolatokért felelős bizottság tanácsadója lett. 2004 májusában nevezték ki hat évre a Szentföld kusztosává. 2010 májusában újabb három, majd 2013 júniusában ismét három évre megerősítették. 2016. június 24-én Ferenc pápa őt választotta a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus „sede vacante” apostoli adminisztrátorává az új pátriárka kinevezéséig. 2016. július 15-én a latin patriarkátus tanácsadói kollégiumának ülésén Fouad Twal emeritus pátriárka átadta hatáskörét Pizzaballa érseknek, akit a pápa rendeletének megfelelően a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus apostoli kormányzójává neveztek ki. 2016 szeptemberében püspökké szentelték az olaszországi Bergamóban. Olaszul, modern héberül és angolul beszél.

A fokvárosi főegyházmegye érseke, Stephen Brislin 1956. szeptember 24-én született a dél-afrikai Welkom városban. A pretoriai St John Vianney szemináriumban tanult filozófiát, teológiát pedig a londoni Missziós Intézetben. 1983. november 19-én szentelték pappá. 2006. október 17-én XVI. Benedek a dél-afrikai kroonstadi egyházmegye püspökévé nevezte ki, 2007. január 28-án püspökké szentelték. Két évvel később a fokvárosi főegyházmegye érsekévé nevezte ki; 2010. február 7-én iktatták be hivatalába. 2013 és 2019 között a dél-afrikai katolikus püspöki konferencia elnöke volt.

Ángel Sixto Rossi SJ érsek az argentin Córdobában született 1958. augusztus 11-én. 1976-ban lépett be a Jézus Társasága akkori argentin tartományának noviciátusába. A részben Ecuadorban végzett filozófiai és teológiai tanulmányok után 1986. december 12-én pappá szentelték, majd a Pápai Gergely Egyetemen szerzett diplomát spirituális teológiából. 1990-től 1992-ig a Buenos Aires-i El Salvador-templom rektora volt; ez idő alatt alapította meg a Hogar San José befogadóközpontot a hajléktalan emberek számára. 1992-ben létrehozta a Manos Abiertas Alapítványt, amely jelenleg Argentína tíz városában, több szociális segélyközpontban nyújt segítséget a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb embereknek. 1992-től 1995-ig a Jézus Társasága novíciusmestere volt, 2013 és 2019 között pedig a córdobai közösség elöljárója. Számos ignáci lelkigyakorlatot tartott papok, szerzetesek és laikusok csoportjainak. Ferenc pápa 2021. november 6-án (az argentin) córdobai főegyházmegye érsekévé nevezte ki.

Luis José Rueda Aparicio bogotái érsek 1962. március 3-án született a Santander megyei San Gilben, Kolumbiában. Mielőtt a szemináriumba lépett volna, apjával együtt az építőiparban, majd újságárusként, valamint egy cementgyárban dolgozott. 1988. november 23-án diakónussá, 1989. november 23-án pedig pappá szentelték. Tanulmányait (1992. szeptember–1994. július) a római Alfonsiana Akadémián végezte, ahol erkölcsteológiából licenciátust szerzett. 2012. február 2-án XVI. Benedek pápa a montelíbanói egyházmegye püspökévé nevezte ki, 2018-ban Ferenc pápa popayáni főegyházmegye érsekévé, három évvel később pedig a bogotái főegyházmegye érsek-metropolitája lett. 2021. július 6-án a kolumbiai püspöki konferencia elnökévé választották a 2021–2024-es hároméves időszakra.

A łódźi főegyházmegye érseke, Grzegorz Ryś 1964. február 9-én született Krakkóban. 1988. május 22-én szentelték pappá a waweli székesegyházban (Szent Szaniszló és Szent Vencel-székesegyház). 1994-ben Ryś a teológiai tudományok doktora lett Középkori népi vallásosság Lengyelországban című disszertációjával. 2007 és 2011 között Grzegorz Ryś a krakkói főegyházmegye nagyszemináriumának rektora volt. 2011. július 16-án XVI. Benedek pápa kinevezte Arcavica címzetes püspökévé és a krakkói főegyházmegye segédpüspökévé. Ferenc pápa 2017. szeptember 14-én a łódźi főegyházmegye érsekévé nevezte ki. 2018-ban Grzegorz Ryś összehívta a łódźi főegyházmegye történetének negyedik szinódusát, amelynek témája az állandó diakonátus bevezetése volt a paphiány leküzdésére. 2019-ben bevezette az állandó diakonátust az érsekségben, és létrehozta az egyházmegyei missziós szemináriumot, a Redemptoris Mater Internationalt, amely a Neokatekumenális Út lelkiségi mozgalom keretén belül működik. Ferenc pápa 2020. november 21-én a Püspöki Dikasztérium tagjává nevezte ki.

Stephen Ameyu Martin Mulla 2019 óta Juba érseke. 1964. január 10-én született Idóban, Szudánban, Kelet-Afrikai egyenlítői vidékén. 1991. április 21-én szentelték pappá a toriti egyházmegye számára. A szudáni fővárosban, Kartúmban végzett lelkipásztori munka után 1993 és 1997 között a római Pápai Orbán Egyetemen doktorált. Dolgozatának címe: A vallási párbeszéd és megbékélés felé Szudánban. Ameyu ezután a dél-szudáni főváros, Juba szemináriumában tanított, amelynek rektora is volt. 2019. január 3-án Ferenc pápa kinevezte a toriti egyházmegye püspökévé, miután az egyházmegye püspöki széke több mint öt éve betöltetlenül állt.

José Cobo Cano madridi érsek 1965. szeptember 20-án született az andalúziai Jaénban, de már fiatalon Madridba költözött. Egyetemi végzettsége: polgárjogból szerzett licenciátust, teológiai diplomával és erkölcsteológiai mesterdiplomával rendelkezik. Elmélyülten tanulmányozta az Egyház szociális tanítását. 1994. április 23-án szentelték pappá, a madridi érsekség számára inkardinálták. Lelkipásztori szolgálatát a madridi érsekségen végezte, szociális téren töltött be tisztségeket, például a Munka Testvérületek helyettes tanácsadója volt (1994-1996). A püspöki konferencián belül a migrációs titkárságot vezette, 2020 márciusa óta a Szociális Pasztoráció és Emberi Fejlődés Elősegítése Püspöki Bizottságának tagja.

Protase Rugambwa, a taborai főegyházmegye koadjutor érseke 1960. május 31-én született a tanzániai Bunenában. Egyetemi tanulmányai végén, 1990. szeptember 2-án II. János Pál pápa szentelte pappá tanzániai lelkipásztori látogatása során Dar es-Salaam városában, a rulenge-ngarai egyházmegye számára. 1994-ben úgy döntött, hogy Olaszországba költözik, ahol a római Pápai Lateráni Egyetemen pasztorális teológiából doktorált. Doktori címének megszerzése után 1998-ban visszatért Tanzániába, majd 2002-ben újra Rómába ment, ahol a Népek Evangelizációja Kongregáció tisztviselője lett. Ezt követően, 2008. január 18-án XVI. Benedek pápa kinevezte a kigomai egyházmegye címzetes püspökévé. 2012-ben a Népek Evangelizációja Kongregáció segédtitkára és a Pápai Missziós Művek elnöke lett, személyi érseki címet kapott. 2017. november 9-én ugyanezen kongregáció titkárává nevezték ki.

Sebastian Francis a penangi egyházmegye püspöke, 2017 óta malajziai püspöki konferencia elnöke. 1951. november 11-én született Johor Bahruban. 1977. július 28-án szentelték pappá a melaka-johori egyházmegye számára. 1983-ban szerzett licenciátust dogmatikus teológiából az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen. Hazájában a penangi nagyszeminárium dogmatikus teológia professzora és lelki igazgatója, a penangi egyetem hallgatók káplánja. 1991-ben jogi diplomát szerzett. 2012. július 7-én XVI. Benedek pápa kinevezte Penang püspökévé. Augusztus 20-án szentelte püspökké a Bukit Mertajam-i Szent Anna-plébániatemplomban, a szertartáson tízezer katolikus vett részt.

Stephen Chow Sau-Yan jezsuita püspök 1959. augusztus 7-én született Hongkongban. Egyetemi előtanulmányait követően a Minnesotai Egyetemen (USA) szerzett pszichológiából alap- és mesterdiplomát. 1984. szeptember 27-én lépett be a Jézus Társaságába, 1994. július 16-án szentelték pappá Hongkongban. Különböző tisztségeket töltött be: 2007 óta két jezsuita kollégium felügyelője Hongkongban és a kowlooni Wah Yanban; tiszteletbeli adjunktus a Hongkongi Egyetemen (2008–2015) és jezsuita képzési felelős (2009–2017). 2009 óta a kínai jezsuita rendtartomány oktatási bizottságának elnöke. 2018. január 1-jétől püspöki kinevezéséig a Jézus Társasága Kínai Rendtartományának tartományfőnöke, 2020 óta pedig a hongkongi szerzetes-elöljárók szövetségének helyettes titkára. 2021 májusában kinevezték a hongkongi egyházmegye püspökévé. A püspöki szék 2019. január 3. óta betöltetlen volt, és Chow Layer elárulta, hogy eredetileg elutasította a püspöki címet. Azután fogadta el, hogy Ferenc pápától kézzel írott levelet kapott. Szentelésére 2021. december 4-én került sor. Chow 2023 áprilisában ellátogatott a pekingi érsekségre. Találkozott Joseph Li Shan püspökkel, meglátogatott több templomot és a Zhalan temetőt, ahol Matteo Ricci sírköve található. Ő volt az első hongkongi püspök, aki 1985 óta Pekingbe látogatott.

François-Xavier Bustillo konventuális ferences 2021 óta az ajacciói egyházmegye püspöke. 1968. november 23-án született a spanyolországi Pamplonában. Belépett a baztáni kisszemináriumba, majd posztulátusi képzésbe kezdett a konventuális ferencesek rendjében az olaszországi Padovában, ahol filozófiai és teológiai tanulmányait végezte. 1992. szeptember 20-án tett ünnepélyes fogadalmat, két évvel később pappá szentelték. Ugyanebben az évben néhány testvérrel megalapította a franciaországi Narbonne-ban a Szent Bonaventúra kolostort. 2018-tól püspöki kinevezéséig a lourdes-i Szent Maximilien Kolbe kolostor gondnoka, a lourdes-i kegyhely és a kiskorúak védelmének püspöki megbízottja volt, 2020 óta pedig a tarbes-lourdes-i egyházmegye püspöki tanácsának tagja. Bustillo a szerzője a Vatikáni Könyvkiadó által megjelentetett Testimoni non funzionari (Tanúk, nem hivatalnokok) című könyvnek, amelyet a pápa a 2022-es krizmaszentelési misén és más alkalmakkor is a papoknak ajándékozott.

Américo Manuel Alves Aguiar 2019 óta a lisszaboni egyházmegye segédpüspöke. 1973. december 12-én született a Matosinhoshoz tartozó Leça do Balióban. 1995-ben lépett be a portói nagyszemináriumba; egyetemi tanulmányait a portói Katolikus Egyetemen végezte, először teológián, majd a kommunikációtudományok mesterszakán. 2001-ben szentelték pappá, 2016-ban a Társadalmi Kommunikáció Nemzeti Titkárságának igazgatója lett. 2019. március 31-én a portói Trindade-templomban dagnói címzetes püspökké szentelték. A 2023-as Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozó Alapítvány elnöke, a lisszaboni patriarkátus kommunikációs osztályának igazgatója. 2023. szeptember 21-én, Ferenc pápa kinevezte a Setúbal-i Egyházmegye megyéspüspökévé.

Ángel Fernández Artime szalézi rendfőnök 1960. augusztus 21-én született Luanco-Gozonban, Asztúriában, Spanyolországban. Első fogadalmát 1978-ban tette le, örökfogadalmát pedig 1984-ben Santiago de Compostelában, 1987. július 4-én szentelték pappá Leónban. Pasztorálteológiából szerzett diplomát, licenciátust filozófiából és pedagógiából. Miután tagja volt a 26. Generális Káptalan technikai előkészítő bizottságának, 2009-ben a Buenos Aires-i székhelyű Dél-Argentínai Tartomány elöljárójává választották. 2013. december 23-án kinevezték az újonnan kialakított és a Segítő Szűz Máriának szentelt Mediterrán Spanyol Tartomány élére tartományfőnöknek, de még mielőtt megkezdhette volna ezt az új szolgálatot, 2014. március 25-én a 27. Generális Káptalan a Szalézi Kongregáció új rendfőnökévé és Don Bosco 10. utódjává választotta. 2020. március 11-én megerősítették a szalézi rendfőnöki tisztjében, a 2020–2026 közötti második hatéves ciklusra.

Agostino Marchetto Ferenc pápa szerint a II. Vatikáni Zsinat legnagyobb hermeneutikusa. 1940. augusztus 28-án született Vicenzában, a vicenzai XIII. Leó patronátusi iskolába járt, majd belépett a szemináriumba, és 1964. június 28-án szentelték pappá a vicenzai székesegyházban. 1985. augusztus 31-én kinevezték Astigi címzetes érsekévé, és ezzel együtt madagaszkári és mauritiusi apostoli nunciusi tisztséget kapott. 1990. december 7-én tanzániai apostoli nunciussá, 1994. május 18-án pedig fehéroroszországi apostoli nunciussá nevezték ki. 2001. november 6-án II. János Pál kinevezte a migránsok és elvándorlók lelkipásztori ellátásáért felelős pápai tanács titkárává. 2010. augusztus 25-én, 70 éves kora után visszavonult tisztségéből, hogy tanulmányainak, különösen a II. Vatikáni Zsinat hermeneutikájának szentelje idejét. Az olasz mellett beszél franciául, angolul és spanyolul.

Diego Rafael Padrón Sánchez jelenleg a venezuelai valenciai érsekségben található La Inmaculada de Camoruco plébánosa. Montalbánban született 1939. május 17-én. A római Pápai Gergely Egyetemen diplomázott biblikus teológiából, valamint a jeruzsálemi-izraeli Franciscanum Intézetben keleti biblikus tudományokból szerzett diplomát. A spanyol nyelv, az irodalom és a latin nyelv professzora, a caracasi Pedagógiai Intézet Tanárképző Intézetben. 1963. augusztus 4-én szentelték pappá, több valenciai plébánián volt plébános. 1990-ben II. János Pál pápa kinevezte a caracasi érsekség segédpüspökévé és Gisipa címzetes püspökévé, 1994-ben a maturíni egyházmegye püspökévé, 2002-ben pedig a cumanái érsekség metropolitájává. Két egymást követő időszakban volt a venezuelai püspöki konferencia elnöke.

Luis Pascual atya 96 éves, és továbbra is nap mint nap szolgálja az Urat a kiengesztelődés szentségének kiszolgáltatásával. Az argentínai Entre Ríos tartományban, Federaciónban született 1927. április 17-én, egy olyan családban, ahol egy kivételével minden gyermek Istennek szentelte az életét. Egészen fiatal korától kezdve dolgozott a földeken, állatokat gondozott, kukoricát és lucernát vetett. 11 évesen, 1938 januárjában lépett be a kapucinus szemináriumba, és 1945. február 21-én öltötte magára a rend ruháját. 1952. március 29-én szentelték pappá a montevideói katedrálisban. 1953-ban a San Francisco de Carrasco kisszeminárium igazgatója lett, 1961-ben Európában folytatott tanulmányokat, novíciusképző lett. 1962-ben kezdte meg nevelői küldetését a Colegio y Liceo Secco Illa de Uruguayban, ahol 1974-ig szolgált. Plébános volt több templomban, 2000 elején áthelyezték a Nuestra Señora de Pompeya-kegyhelyre, Buenos Airesbe, ahol három évet töltött, majd Mar del Plata plébánosává nevezték ki. 2007-ben ismét visszatért a Nuestra Señora de Pompeya-kegyhelyre.

Fordította: Hollósi Judit; Thullner Zsuzsanna

Forrás: Vatikáni Rádió olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria