Bemutatjuk a Katolikus Egyház új bíborosait (1. rész)

Kitekintő – 2022. augusztus 31., szerda | 18:35

Ferenc pápa vezetésével augusztus 27-én délután nyilvános rendes bíborosi konzisztóriumot tartottak a Szent Péter-bazilikában, amelyen a Szentatya húsz új bíborost kreált. Az alábbiakban több részben mutatjuk be őket.

Arthur Roche érsek, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa a leedsi egyházmegyében, Batley Carrban született 1950. március 6-án. Chesterben, Christleton Lodge-ban járt iskolába, majd a spanyolországi Valladolidban az Angol Kollégiumban végezte a teológiát. 1975. július 19-én szentelték pappá a leedsi egyházmegye számára. Három éven át Barnsley plébániáján szolgált, majd a leedsi püspök, Gordon Wheeler titkára lett, miközben a Don Bosco Iskola káplánja és az egyházmegye alkancellárja is volt. Ő koordinálta II. János Pál pápa látogatását 1982-ben Yorkban. Hat éven át a leedsi székesegyház vikáriusa volt, majd a Szent Wilfrid-templom plébánosa. 1991-ben Rómába küldték tanulni a Pápai Gergely Egyetemre, ahol spirituális teológiából szerzett licenciátust. Négy éven át töltötte be a római Angol Kollégium lelkivezetői tisztségét.

1996-tól püspöki kinevezéséig az angliai és walesi püspöki konferencia főtitkára volt. 2001. április 12-én a westminsteri főegyházmegye segédpüspökének, rusticianai címzetes püspöknek nevezték ki, május 10-én szentelték püspökké. A westminsteri egyházmegye pasztorációs hivatalának elnöke lett.

2002. július 16-án II. János Pál kinevezte a leedsi egyházmegye koadjutor püspökévé, majd 2004. április 7-én az egyházmegye püspöke lett. 2012. június 26-án XVI. Benedek pápa az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció titkárává nevezte ki, és egyben érseki rangra emelte. 2021. május 27-én Ferenc pápa kinevezte az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusává. 2021. december 11-én a Népek Evangelizációja Kongregációjának tagjai közé választották.

Lazarus Jo Hungszik (You Heung-sik) érsek, a Papi Kongregáció prefektusa 1951-ben született. A tedzsoni egyházmegye számára szentelték pappá, 2003-ban koadjutor püspök lett itt, két évvel később pedig az egyházmegye főpásztora lett. A koreai püspöki konferencia béke bizottságának vezetője volt. Négyszer utazott Észak-Korába, imádságosan a szívében hordozta a koreai félsziget békéjének és kiengesztelődésének reményét. 2014 augusztusában ő fogadta Ferenc pápát a tedzsoni egyházmegyében a VI. Ázsiai Ifjúsági Találkozó alkalmából. 2018 októberében a Szentatya meghívására részt vett az ifjúsági püspöki szinódus rendes közgyűlésén.

2021. július 11-én Ferenc pápa kinevezte a Papi Kongregáció prefektusává, egyben tedzsoni emeritus érsek-püspök címmel ruházta fel. 2021. december 11-én a Népek Evangelizációjának Kongregációja tagjává választották.

Fernando Vérgez Alzaga, a Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottságának és a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke a spanyolországi Salamancában született 1945. március 1-jén. 1965. december 25-én örökfogadalmat tett a Krisztus Légiója Kongregációban. 1969. november 26-án szentelték pappá. A Pápai Gergely Egyetemen szerzett licenciátust filozófiából és teológiából, és a Vatikáni Titkos Levéltár levéltáros-iskolájában is diplomát szerzett. 1972. augusztus 1-jén kezdte meg szentszéki szolgálatát a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Pápai Tanácsánál. 1984 áprilisában áthelyezték a Világiak Pápai Tanácsához, 2004 júniusában kinevezték a Szentszék Internethivatalának irodavezetőjévé, majd 2008. január 10-én a Vatikánvárosi Állam Telekommunikációs Igazgatóságának vezetőjévé. 2013. augusztus 30-án a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának főtitkára lett, ugyanebben az évben október 15-én püspöki rangra emelték, Villamagna di Proconsolare címzetes püspöke lett. 2020. szeptember 29-én a Bizalmas Anyagok Bizottságának tagjává nevezték ki.

2021. szeptember 8-án a Szentatya kinevezte a Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottságának elnökévé és a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnökévé, egyúttal érseki rangra emelte.

Jean-Marc Avelinea franciaországi Marseille érseke 1958. december 26-án született Sidi Bel Abbès városában (Algéria, oráni egyházmegye). Marseilles-i középiskolai tanulmányait (Lycée Thiers) követően 1977-ben belépett az avignoni egyházmegyeközi szemináriumba, majd a párizsi kármelita szemináriumban folytatta tanulmányait, a Katolikus Intézetben 2000-ben szerzett doktorátust teológiából. Filozófiai licenciátussal is rendelkezik, amelyet a párizsi Sorbonne-on szerzett. 1984. november 3-án szentelték pappá a marseilles-i főegyházmegye számára.

Szentelés után a következő megbízatásai voltak: teológiatanár és tanulmányi igazgató a marseilles-i egyházmegyeközi szemináriumban és a marseillesi Szent Marcell-plébánia pasztorális tanácsának tagja (1986–1991); továbbképzéssel foglalkozó püspöki vikárius és a marseilles-i Szent Péter és Szent Pál-plébánia pasztorális tanácsának tagja (1987–2007); az egyházmegyei hivatások szolgálatának vezetője és a szeminaristák egyházmegyei felelőse (1991–1996); a marseilles-i Vallástudományi és Teológiai Intézet (ISTR) alapító igazgatója (1992–2002); a Saint Jean Intézet igazgatója, amely 1998-ban a földközi-tengeri térség Katolikus Intézete lett, társult intézménye a lyoni teológiai karnak (1995–2013); a Lyoni Katolikus Egyetem Teológiai Karának tanára (1997–2007). 2007-től marseilles-i általános vikárius. 2008 és 2012 között a Vallásközi Pápai Tanács tanácsadója is volt.

2013. december 19-én marseilles-i segédpüspökké nevezték ki, a simidiccai templom lett a címtemploma. 2014. január 26-án szentelték püspökké. 2019. augusztus 8-án Ferenc pápa kinevezte Marseilles metropolita érsekévé.

Peter Ebere Okpaleke, a nigériai Ekwulobia püspöke 1963. március 1-jén született Amesiben, a nigériai Anambra államban. A helyi iskolák elvégzését követően 1983-ban belépett Ikot-Elpene és Enugu szemináriumába (Bigard Memorial Major Seminary), ahol 1983 és 1992 között filozófai és teológiai tanulmányokat folytatott. 1992. augusztus 22-én szentelték pappá az awkai egyházmegye számára.

Szentelés után a következő feladatokat végezte: püspöki titkárhelyettes és a püspöki rezidencia ügyvivője (1992–95); az aguatai helyi kormányzat oktatási bizottságának tagja (1993–95); tanulmányok Port Harcourt-ban, a Nyugat-afrikai Katolikus Intézetben (1995–97); az awkai Nnamdi Azikiwe Egyetem káplánja és az egyházmegye gazdasági vezetője (1997–99); felsőfokú kánonjogi tanulmányok Rómában, a Szent Kereszt Egyetemen (1999–2002); az awkai egyházmegye kancellárja, az egyházmegyei tanács titkára, a presbiteri tanács és a dékáni kollégium titkára, egyházmegyei felügyelő (2002–2011); 1995-től a Nigériai Kánonjogi Társaság tagja; 2002-től a tanácsadók kollégiumának tagja; 2005-től az egyházmegyék felállításáról döntő bizottság tagja; 2007-től az onitshai egyházmegyei bíróság bírája; 2011-től az awkai Szent János és Pál-plébánia plébánosa.

2012. december 7-én XVI. Benedek pápa ahiarai püspökké nevezte ki. 2020. március 5-én Ferenc pápa kinevezte az ekwulobiai egyházmegye első püspökévé.

Leonardo Ulrich Steiner OFM, a brazíliai Manaus érsek-metropolitája 1950-ben született a brazíliai Santa Catarina államban, a criciúmai egyházmegyében, Forquilhinhában. 1976. augusztus 2-án tett örökfogadalmat a Kisebb Testvérek Rendjében, 1978. január 21-én szentelték pappá. Petrópolisban a ferenceseknél tanult filozófiát és teológiát, az alapdiplomát a lorenai Szalézi Egyetemen szerezte filozófiából és teológiából. Filozófiai licenciátust és doktorátust szerzett Rómában a Pápai Antonianum Egyetemen. Tanulmányai és plébánosi szolgálata után szemináriumi tanár lett 1986-ig, a novíciusok elöljárója 1986 és 1995 között. 1995-től 2003-ig az Antonianum filozófiaprofesszora és titkára. 2003-ban tért vissza Brazíliába, a curitibai főegyházmegyében a Bom Jesus-plébánia helyettes plébánosa volt, és ugyanitt a Bom Jesus filozófiai kar tanára.

2005. február 2-án São Félix prelátusává nevezték ki, április 16-án szentelték püspökké. 2011. szeptember 21-én Tisiduo címzetes püspöke és a brasíliai egyházmegye segédpüspöke lett. 2011 májusától 2019 májusáig a Brazil Püspöki Konferencia főtitkára volt. 2019. november 27-én Ferenc pápa a brazíliai manausi főegyházmegye metropolita érsekévé nevezte ki.

Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, az indiai Goa és Damão érseke 1953-ban született az indiai Goában, Aldonában. Púné szemináriumában végezte filozófiai és teológiai tanulmányait. A Pápai Orbán Egyetemen szerzett 1988-ban licenciátust biblikus teológiából (1988), a brüsszeli Lumen Vitae nemzetközi egyetemen pedig kateketikából és lelkipásztori teológiából (1991). 1979. október 28-án szentelték pappá. Papi szolgálata során számos megbízatást teljesített: Salvador do Mundo plébániai helytartója (1979); Chinchinim plébániai helytartója (1981–84); Saligao-Pilernében a Miasszonyunkról elnevezett kisszeminárium prefektusa és tanára (1984–86); a világiak lelkipásztori ellátásának egyházmegyei központja igazgatója (1991–94); a Szent Lukács Orvosszövetség egyházi tanácsadója (1993–94); a goai főegyházmegye püspöki vikáriusa.

1994. január 25-én kinevezték Vanariona címzetes püspökévé, Goa és Damão segédpüspökévé. A püspöki konferencián belül több feladatot is ellátott: az Igazságosság, Béke és Fejlődés Bizottságának elnöke (1995); a Világiak Bizottságának elnöke (1998–2002). 2004. január 16-án II. János Pál kinevezte Goa és Damão érsekévé, amihez megkapta a Kelet-India ad honorem pátriárkája címet is.

(Folytatjuk.)

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Vatican News (IT)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria