Bemutatjuk a Katolikus Egyház új bíborosait (2. rész)

Kitekintő – 2022. szeptember 2., péntek | 18:40

Ferenc pápa vezetésével augusztus 27-én délután nyilvános rendes bíborosi konzisztóriumot tartottak a vatikáni Szent Péter-bazilikában, amelyen a Szentatya húsz új bíborost kreált. Az alábbiakban több részben mutatjuk be őket.

Robert Walter McElroy, az amerikai egyesült államokbeli San Diego püspöke Kaliforniában, San Franciscóban született 1954. február 5-én. A Szent Józsefről elnevezett kisszeminárium elvégzése után történelemből diplomázott a Massachusettes állambeli Cambrigde-ben, a Harvard Egyetemen 1975-ben; a mesterfokozatot Kaliforniában, Palo Altóban, a Stanford Egyetemen szerezte meg 1976-ban. Egyházi tanulmányait a kaliforniai Menlo Parkban, a Szent Patrik Szemináriumban végezte.

A kaliforniai Berkeley Jezsuita Teológiai Iskolájában szerzett kisdoktori fokozatot 1985-ben, majd 1986-ban a római Pápai Gergely Egyetemen morálteológiából, 1989-ben a Stanford Egyetemen politikatudományból doktorált. 1980. április 12-én szentelték pappá a San Franciscó-i főegyházmegye számára. Szentelése után a következő feladatokat látta el: a San Franciscó-i Szent Cecília-plébánia plébániai helytartója (1980–82); John R. Quinn érsek személyi titkára és szertartásmester (1982–85); Redwood City Szent Piusz-plébániájának plébániai helytartója (1989–95); általános vikárius (1995–97); San Mateo város Szent Gergely-plébániájának plébánosa és főegyházmegyei tanácsadó (1997–2010).

1996-ben pápai prelátussá nevezték ki. 2010-ben püspöki rangot kapott, Gemelle di Bizacena címtemplommal, és a San Franciscó-i egyházmegye segédpüspöke lett, püspökké szentelését szeptember 17-én tartották. 2015. március 3-án Ferenc pápa kinevezte az egyesült államokbeli San Diegó-i egyházmegye püspökévé.

Virgilio Do Carmo Da Silva szalézi szerzetes, a kelet-timori Díli érseke 1967. november 27-én született a baucau-i egyházmegyében, Venilaléban. Fatamucában a szaléziaknál végezte az általános iskolát és a középiskolát, majd belépett a Don Bosco Szalézi Társaságba. Ezt követően Manilába küldték, ahol filozófiát és teológiát tanult. 1990. május 31-én tette le első fogadalmát, 1997. március 19-én tett örökfogadalmat. 1998. december 18-án szentelték pappá. Pappá szentelése után a következő feladatokat látta el: novíciusok képzése (1999–2004); a venilalei képzési központ gazdasági vezetője és plébániai helytartó (2004–2005); a római Pápai Szalézi Egyetemen spirituális teológiából végzett tanulmányokat a kisdoktori fokozathoz (2005–2007); a novíciusok mestere (2009–2014); a fatumacai Szalézi Ház és a Don Bosco Technikum igazgatója (2007–2014). 2015-ben szalézi rendtartományának vezetője lett.

2016. január 30-án Ferenc pápa kinevezte a kelet-timori díli egyházmegye püspökévé, majd 2019. szeptember 11-én ugyanennek az egyházmegyének metropolita érsekévé.

Oscar Cantoni, az olaszországi Como püspöke a comói egyházmegyében, Lennóban született 1950. szeptember 1-jén. A somaschi atyák (Ordo Clericorum Regularium a Somascha) Collegio Gallio nevű iskolájában végezte a klasszikus gimnáziumot, majd a comói szemináriumban végzett teológiai tanulmányokat. 1975. június 28-án szentelte pappá Comóban Teresio Ferraroni püspök. Papi szolgálata során a következő feladatokat végezte: 1995-től 1986-ig az egyházmegyei hivatásgondozás felelőse; a comói S. Maria Regina-plébánia lelkipásztori munkatársa; a muggiòi Szent Klára Intézetben a szerzetesnővérek káplánja; hittanár a comói középiskolákban; 1990 és 2005 között az egyházmegyei szeminárium lelki igazgatója.

2000. július 11-én pápai prelátussá nevezték ki. 2003 és 2005 között püspöki vikárius volt. 2005. január 25-én kinevezték Crema püspökévé. Ugyanabban az évben március 25-én szentelte püspökké Alessandro Maggiolini püspök. 2016. október 4-én Ferenc pápa kinevezte a comói egyházmegye püspökévé. Tagja a papokért és a megszentelt életet élőkért felelős püspöki bizottságnak, a szemináriumok vizitátora volt, és az Ordo Virginum, a Szűzek rendje országos felelőse. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsán belül a hivatásgondozó bizottság tagja. A comói egyházmegyében elindította a 11. egyházmegyei szinódust, Isten irgalmasságának tanúságtevői és hirdetői címmel. Folyóiratoknak ír cikkeket a hivatások témájában, és több fiataloknak szóló könyve is megjelent.

Anthony Poola, az indiai Hyderabad érseke 1961. november 15-én született a kurnooli egyházmegyében, Poluruban. Nuzvidban járt szemináriumba, majd Bangalore Szent Péterről elnevezett Pápai Szemináriumában folytatta tanulmányait. 1992. február 20-án szentelték pappá a cuddapah-i egyházmegye számára. Papszentelése után a következő feladatokat látta el: a Szűz Mária-székesegyház plébániai helytartója (1992–1993); Amagampalli plébániai helytartója (1993–1994); plébános 1994–1995-ben Tekurpetben, 1995–2000 között Badvelben, 2000–2001-ben Veerapalliban. Tanulmányok az USA-ban: a chicagói Loyola Egyetemen mesterképzés egészségügyi pasztoráció szakon és teológiai kurzus; 2004 és 2008 között Aginglban a gyerekekért létrehozott keresztény alapítvány igazgatója, oktatási felelős titkár, a cuddapah-i egyházmegye iskoláinak helyettes ügyvezetője és az oktatási támogatás program koordinátora.

2008. február 8-án kinevezték Kurnool püspökévé. 2020. november 19-én Ferenc pápa az indiai Hyderabad érsek metropolitájává nevezte ki.

Paulo Cezar Costa, a brazil brasíliai érsekség érsek-metropolitája 1967. július 20-án született Valençában. A petrópolisi Nossa Senhora do Amor Divino Szemináriumban végzett filozófia tanulmányokat, a São Sebastião do Rio de Janeiró-i metropolita érsekség Teológiai Főiskoláján tanult teológiát. A Pápai Gergely Egyetemen szerzett kisdoktori, majd doktori fokozatot dogmatikus teológiából (1996–2001). 1992. december 5-én szentelték pappá a valençai egyházmegye számára. Papi szolgálata során a következő feladatokat látta el: Paraíba do Sul plébániai helytartója (1993); Vassouras-ban a São Sebastião dos Ferreiros-plébánia plébánosa (1994–1996); Valençában a Santa Rosa de Lima-plébánia plébánosa (2001–2006); Rio de Janeiróban a Pápai Katolikus Egyetem plébánosa és teológia professzora (2007–2010); Nova Iguaçuban a VI. Pál Egyházmegyeközi Szeminárium rektora és a VI. Pál Filozófiai és Teológiai Intézet igazgatója (2006–2010).

2010. november 24-én püspökké nevezték ki escói címtemplommal, a São Sebastião do Rio de Janeiró-i metropolita érsekség segédpüspöke lett. 2011. február 5-én szentelték püspökké. 2016. június 22-én São Carlos püspöke lett. A brazíliai püspöki konferencián belül tagja az állandó tanácsnak és a kultúra és nevelés püspöki bizottságának. 2020-tól tagja a Keresztény Egység Pápai Tanácsának és a Latin-Amerikai Pápai Bizottságnak is. 2020. október 21-én Ferenc pápa kinevezte a brasíliai főegyházmegye érsek-metropolitájává.

Richard Kuuia Baawobr, a Fehér Atyák szerzetesrend tagja, a ghánai Wa püspöke 1959. június 21-én született a wai egyházmegyében, Tom-Zendagangn-ban. A falujában járt általános iskolába, majd a Xavéri Szent Ferenc kisszemináriumban és a nandomi középiskolában tanult. 1979-től az egyházmegyei, Szent Viktorról elnevezett szemináriumban folytatta tanulmányait, Tamaléban. Filozófiai tanulmányokat folytatott, majd 1881-ben belépett az Afrikai Missziós Társaságba, ott folytatta a papságra való felkészülést. 1981 és 1982 között a svájci Fribourgban végezte a noviciátust. 1982 és 1987 között teológiai tanulmányait a Londoni Missziós Intézetben fejezte be. 1986. december 5-én tett szerzetesi fogadalmat a londoni St. Edward’s College-ban, 1987. július 18-án szentelték pappá. Papszentelését követően a következő feladatokat látta el, illetve a következő tanulmányokat folytatta: Kongóban, a kinshasai egyházmegyében Livulu plébániai helytartója (1987–1991); a római Pápai Biblikus Intézetben egzegétikai tanulmányokat, a franciaországi, lyoni Le Châtelard jezsuita lelkiségi központban Szent Ignác-i spiritualitás tanulmányokat folytatott – itt szerzett licencitust szentírástanból és doktorátust biblikus teológiából (1991–1996); a tanzániai Kahangalában az afrikai misszionáriusok képzője (1996–1999); a franciaországi Toulouse-ban a papképző intézet igazgatója (1999–2004); az Afrikai Missziós Társaság első vezetőhelyettese. 2010 és 2016 között az Afrikai Missziós Társaság elöljárója (az első afrikai ebben a pozícióban), az Arab és Iszlám Tanulmányok Pápai Intézetének (PISAI) kancellárja. A Szerzetes-elöljárók Egyesülete őt választotta, hogy részt vegyen a családról szóló püspöki szinódus rendes közgyűlésén 2015. október 4. és 25. között.

2016. február 7-én Ferenc pápa kinevezte a ghánai wai egyházmegye püspökévé. 2020. július 4-én a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának tagjává és tanácsadójává választották.

William Goh Seng Chye, Szingapúr érseke 1957. június 5-én született Szingapúrban. Középiskolai tanulmányait a Montfort Secondary Schoolban végezte. A malajziai Pinang szemináriumában végezte filozófiai tanulmányait, teológiát pedig a szingapúri teológiai szemináriumban hallgatott. 1985. május 1-jén szentelték pappá a szingapúri főegyházmegye számára. A következő megbízatásokat teljesítette: Szingapúrban a Szent Kereszt-plébánia plébániai helytartója (1985–1990); a római Pápai Gergely Egyetemen teológia kisdoktori képzés (1990–1992); a szingapúri Szent Anna-templom plébánosa (1992–1993); a szingapúri nagyszeminárium professzora és nevelője (1992–2005); 2005-től a szingapúri nagyszeminárium rektora. A következő megbízatásokat töltötte még be a szingapúri egyházban: a presbiteri tanács tagja, a tanácsadói testület tagja, a hivatások előmozdítására létrehozott egyházmegyei tanács tagja, a főegyházmegye katolikus spiritualitás központjának lelki igazgatója.

2012. december 29-én kinevezték Szingapúr koadjutor érsekévé. 2013. május 20-án Ferenc szingapúri érsekké nevezte ki.

(Folytatjuk.)

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Vatican News (IT)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria