Egyszerűséggel és örömmel – A kis kambodzsai katolikus közösség az Evangelii gaudium útján jár

Kitekintő – 2023. november 7., kedd | 12:19

Ferenc pápa 2013. november 24-én adta közre az Evangelii gaudium, azaz az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítást. A tizedik évfordulóhoz közeledve a Fides, az Evangelizációs Dikasztérium hírügynöksége kitekintést nyújt Kambodzsára a pápai dokumentum helyi hatásáról, különösen a fiatalok közötti lelkipásztori és missziós munkában.

„Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítása a szívünkben van, és inspirálja a kis kambodzsai katolikus közösség életét. Bár a szöveg khmer nyelven nem érhető el, franciául és angolul rendelkezésünkre áll. A dokumentumot széles körben tették magukévá és terjesztik a kambodzsai katolikusok. A szöveg fontos az egész Egyház számára, mert segíti az evangélium hirdetését a világban és a mai társadalomban. Tudatosítja bennünk, hogy örömteli keresztények, misszionáriusok, az evangélium emberei legyünk. Ez a lelkület átjár bennünket, és arra buzdít, hogy naponta – a hétköznapokban is –, Isten Igéjéből kiindulva, az evangéliumot kis közösségeink középpontjába állítsuk.

Az életet naponta az evangélium átelmélkedésével és életre váltásával kell élnünk, hogy képesek legyünk tanúságot tenni Jézusról és örömhírként hirdetni azoknak az embereknek, akikkel találkozunk.

Elmondhatom, hogy különösen az Evangelii gaudium – amely már majdnem tíz éve jelent meg – arra bátorít bennünket, hogy elvigyük az evangéliumot a fiatal kambodzsaiakhoz, akik vágynak az örömre, a szépségre és a nagy dolgokra: az evangélium oltja a szomjúságukat” – mondta a Fides hírügynökségnek Pierre Suon Hangly püspök, a Kampong Cham-i apostoli prefektúra prefektusa, aki a kambodzsai Katolikus Egyház három részegyházának egyikét vezeti.

A Kampong Cham-i apostoli prefektúra területe a kis délkelet-ázsiai ország keleti részén nyolc polgári tartományt foglal magában egy olyan területen, ahol mintegy 3300 katolikus hívő él, és ahol 32 plébánia van, „néhány nagyobb mellett túlnyomórészt kisebb templomok vagy kápolnák olyan területeken, amelyek hegyvidéki jellegűek, és ahol őslakosok, az úgynevezett montagnard-ok élnek” – mondta a prefektus. A prefektúrában öt kambodzsai pap és tizenhárom misszionárius dolgozik. Szolgálatuknak, valamint a hittantanárok és katekéták segítségének köszönhetően „az Egyház hangsúlyosan jelen van a szociális szolgáltatások, az oktatás, a humanitárius segítségnyújtás és a karitatív munkák terén” – jegyzi meg.

„A lakosság hite lassan növekszik és mélyül el, mi pedig igyekszünk kísérni – különösen a fiatalokat, a mi reménységeinket – mondta a prefektus. – Átadtuk nekik az Evangelii gaudium alapvető üzenetét: az evangélium öröme betölti azoknak a szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Aki hagyja magát megérinteni és üdvözülni általa, megtalálja a boldogságot – hangsúlyozza a püspök. – Ehhez az alapélményhez kötődik a hivatásom, ennek is köszönhető: a 2000-es jubileumi évre, a római ifjúsági világtalálkozóra (IVT) gondolok, ahol a papi hivatásom is megszületett. A találkozón néhány kambodzsai fiatallal együtt vettem részt, II. János Pál pápa köré gyűltünk, és hallgattuk a szavait. Ezért el akartuk kísérni fiataljainkat a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóra, hogy megtapasztalják a hit, a találkozás és az elmélyült testvériség élményét. Ennek eredményeként idén nyáron kambodzsai fiatalok is részt vettek Lisszabonban az IVT-n, és ez gyümölcsöző élmény volt. Reméljük, hogy az Úr vezetésével, az ő erejében folytatjuk az evangélium hirdetését.”

A püspök beszámolt egy másik, a közelmúltban a helyi egyházában történt eseményről is: október 30-tól november 2-ig a Kampong Cham-i apostoli prefektúra hivatalában különleges találkozót és képzési szemináriumot tartottak a katekéták számára, amelyen 180 fő vett részt, és amely éppen a hit hirdetésének témájára összpontosított. „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot” – mondja Szent Pál.

Krisztus hirdetése a mi utunk, ez öröm, ez egyben kötelesség is, mondhatnánk keleti kifejezéssel, ez egy »dharma«. Ez az, amit mindig tennünk kell, mert a misszió az Egyház természetéből fakad” – mondja Pierre Suon Hangly püspök,

utalva a kambodzsai papok és hívek helyzetére: „A buddhista hagyományokkal és kultúrával rendelkező országunkban arra vagyunk hivatottak, hogy keresztények legyünk, helyben összeegyeztetve kultúránkat és hitünket. Ez hosszú folyamat, néha vannak nehézségek, ezt látjuk a liturgiákon és a találkozókon, de ez egy olyan út, amelyet egyszerűséggel és örömmel járunk.”

Kambodzsa Magyarországnál csaknem kétszer nagyobb (181 035 km²) területű ország Délkelet-Ázsiában, az Indokínai-félszigeten, a Thai-öböl (vagy Sziámi-öböl) partján fekszik. A volt francia gyarmat 1953-ban nyerte el függetlenségét. A vietnámi háború alatti (amerikai, dél-vietnámi) megszállását húsz évig tartó polgárháborús időszak követte. A 20. század végén a világ egyik legszegényebb országa volt, azóta jelentős előrelépést tett a szegénység és az elmaradottság elleni küzdelemben, és a 21. században Ázsia egyik leggyorsabban növekvő gazdaságú országa. Lakossága 16 005 373 fő. 

A népesség közel 97 százaléka a buddhista vallás híve (théraváda); a muszlimok száma közel 2 százalék (legfőbb gyakorlói a csam népcsoport), a keresztények és más vallások hívei nagyon kis hányadát teszik ki a lakosságnak.

Forrás: Wikipédia

Forrás: Fides

Fotó: Rvasia.org (Pierre Suon Hangly püspök köszöntése szentelése alkalmából, 2022. október)

Kuzmányi István/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria