Felmérés az Egyesült Államokban: Az állandó diakonátus fontos és szükséges szolgálat

Kitekintő – 2021. június 7., hétfő | 10:42

Az állandó diakonátus egyre fontosabb és szükségesebb az Egyház életében: ez derül ki az Egyesült Államok legrégebbi katolikus egyeteme, a washingtoni Georgetown University éves tanulmányából, amelyet az 1789-ben alapított intézmény alkalmazott kutatási központja (Center for Applied Research in the Apostolate) végzett.

A 2020–21-es időszakra vonatkozó jelentés teljes képet nyújt az Egyesült Államok állandó diakonátusának helyzetéről, beleértve a tavaly felszenteltek számát, a különféle egyházi szolgálatokat végző személyek százalékos arányát és egyéb demográfiai információkat. James Francis Checchio püspök, a Papi Bizottság elnöke jegyzékében hangsúlyozza, hogy „az állandó diakónusok biztató tanúságot nyújtanak Krisztus szeretetéről és irgalmasságáról egy olyan világban, amely továbbra is küzd a Covid-19-világjárvány következményei ellen”.

„Az állandó diakónusok eljuttatják Jézus világosságát és jelenlétét a társadalom számos különféle területére, hirdetik az evangéliumot munkájuk során, a családban, a szegények körében és szélesebb körben a közösségeikben” – teszi hozzá a főpásztor, bátorítva a püspököket és a világi híveket, hogy mondjanak „hálaadó imát ezért a jó szolgálatért az Egyesült Államokban”.

A tanulmány elkészítéséhez a kutatási központ felvette a kapcsolatot az ország 187 egyházmegyéjével és eparchiájával, amelyek állandó diakonátusi irodával rendelkeznek. Közülük összesen 145 válaszolt a felmérésre, ami a megkérdezettek 77 százalékának felel meg.

Az adatok szerint a legtöbb állandó diakónussal rendelkező egyházmegye a chicagói 852 fővel, a Los Angeles-i 426 fővel, valamint a galveston-houstoni 367 fővel.

A 144 latin szertartású egyházmegyében az állandó diakónusok száma összesen 15 873, míg a felmérésben részt vevő egyetlen eparchia (keleti szertartású egyházmegye) tizenegy állandó diakónust számlál. Extrapolálva ezeket az adatokat és átlagosan azokra az egyházmegyékre és eparchiákra is alkalmazva, amelyek nem válaszoltak a felmérésre, a kutatási központ becslése szerint az „Egyesült Államokban ma 19 008 az állandó diakónusok száma”.

2020-ban, azokban az egyházmegyékben, amelyek válaszoltak a felmérésre, 587 új állandó diakónust szenteltek, míg 410-en vonultak vissza az aktív szolgálatból, 378 az elhunytak száma. Az aktívak 93 százaléka nős, 4 százaléka özvegy és 2 százaléka nőtlen. Ami az életkorokat illeti, az aktív állandó diakónusok 95 százaléka legalább 50 éves, mintegy 21 százaléka pontosan 50 éves, 40 százaléka 60 éves, 35 százaléka 70 éves vagy 70 éven felüli. Tíz állandó diakónus közül heten fehérek és nem hispán származásúak; minden ötödik hispán (latino) származású; 4 százalék ázsiai, míg 3 százalék afroamerikai.

A felmérés végül azt is közli, hogy a szolgálatukért anyagi juttatásban részesülő állandó diakónusok 26 százaléka a plébániákon hitoktatóként vagy ifjúsági csoportok felelőseként működik, 16 százaléka az adminisztrációs munkából veszi ki részét, 8 százaléka pedig egy vagy több plébánián pasztorációs tevékenységet végez.

*

2021. június elsejei adatok szerint az Egyesült Államok 194 főegyházmegyéjében és egyházmegyéjében 36 érsek, 144 megyés- és 67 segédpüspök, nyolc apostoli vagy egyházmegyei adminisztrátor végzi szolgálatát. Jelenleg tizenhat az USA bíborosainak a száma. A papok és szerzetes papok száma 2018-ban 37 302 volt, ezek közül 11 596 volt szerzetespap, 25 706 pedig egyházmegyés pap.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria