Új lépések a szinodális egyházért Európában – A CCEE máltai közgyűlésének zárónyilatkozata

Kitekintő – 2023. december 1., péntek | 13:35

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) november 27–30. között Máltán tartotta közgyűlését, Charles J. Scicluna érsek meghívására. A tanácsot alkotó püspöki konferenciák elnökei megvitatták a szinódus fejleményeit, különös tekintettel a püspöki szolgálatra a szinodális egyházban és a nemzetek feletti szervezetek szerepére.

Bevezetőjében Gintaras Grušas vilniusi érsek, a CCEE elnöke a kontinens szinodális kihívásai közül vázolt fel néhányat. Hangsúlyozta a püspökök elkötelezettségét az egyre inkább szinodális egyház mellett, Ferenc pápa kérésének megfelelően; kiemelte az európai egyházak elkötelezettségét a visszaélések elleni küzdelemben, hangsúlyozva a konkrét és hatékony megelőzési intézkedésekkel való fellépés kötelezettségét.

Az Egyház előtt álló kihívások között szerepelt az élet és az emberi méltóság védelme, a fiatalok hangsúlyos szerepe, az új migrációs hullámok, a rejtett keresztényüldözés Európában és a mesterséges intelligencia új határai. A legnagyobb kihívás továbbra is az evangelizáció – az evangélium örömét, a Krisztussal való találkozásból fakadó örömöt hirdetni egy olyan Európában, amely egyre inkább hajlik a szekularizmusra, a fundamentalizmusra és a populista nacionalizmusra.

Az európai püspökök aggodalommal tekintenek a háborús színterekre: Ukrajnára, ahol a háború már második éve tart, a Hegyi-Karabahban kialakult helyzetre és a szentföldi konfliktusra. Megismételték, hogy nemet mondanak a háborúra, megújították felhívásukat a végleges tűzszünetre, a túszok szabadon bocsátásának folytatására és a Gázába vezető humanitárius folyosók nyitva tartására.

A közgyűlésen Mario Grech bíboros, a szinódus főtitkára felszólalásában a püspöki szolgálat témáját vizsgálta a szinodális egyházban; Jean-Claude Hollerich SJ, a szinódus főrelátora pedig arról beszélt, milyen szerepet töltenek be a nemzetek feletti struktúrák a szinodális úton. Grzegorz Ryś bíboros, Łódź érseke beszámolt az Ökumenikus Charta (az európai egyházak együttműködéséről szóló, a CCEE és a KEK által 2001-ben aláírt dokumentum) megújításával foglalkozó munkacsoport jelentéséről.

A tanácskozások végén a püspökök egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a CCEE székhelyét a svájci Sankt Gallenből a 2024-ben Rómába helyezik át, és egyúttal köszönetet mondtak a svájci egyháznak, különösen a Sankt Gallen-i egyházmegyének a befogadásért és a nagylelkűségért, amellyel a CCEE titkárságának munkáját kísérték az elmúlt években.

A CCEE tagjai újabb egy évre meghosszabbították Martin Michaliček főtitkári tisztségét, amelyre 2018-ban kapott megbízást.

A következő közgyűlésre 2024. június 24–27. között Belgrádban kerül sor, Német László érsek, a CCEE alelnöke meghívására.

La Valletta, 2023. november 30.

Forrás: CCEE

Fotó: Archdiocese of Malta – Ian Noel Pace

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria