XVI. Benedek Intézet igazgatója: A rasszizmus ellen a katolikus tapasztalat a legjobb ellenszer

Kitekintő – 2020. június 12., péntek | 18:02

Rudolf Voderholzer regensburgi püspök, a XVI. Benedek Intézet igazgatója úrnapi homíliájában emelt szót a társadalmi közbeszédben vitatott kérdésekről.

Rudolf Voderholzer regensburgi püspök, akit sokan a Joseph Ratzinger összes műveit kiadó XVI. Benedek Intézet igazgatójaként ismernek, úrnapi (a világegyházban az ünnepet június 11-én ünnepelték – a szerk.) beszédében korunk három vitatott kérdésére tért ki, miután leszögezte, hogy az ünnep hitünk, imádságaink és egész életünk központi titkát állítja elénk.

Először arról a kérdésről beszélt, hogy a nyelvre áldozás valóban méltóbb-e a kézbe áldozásnál. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a járványügyi intézkedések hatására lemondtak a nyelvre áldozásról, s úgy fogalmazott, hogy maga a szentáldozás fontosabb, mint külső formája, az Egyházban pedig a kétféle áldozási forma egyképpen méltónak számít. „A nyelvünkkel amúgy is többet vétkezünk, mint a kezünkkel”, idézte Joseph Ratzinger egyik 1978-as prédikációját.

Másodsorban arról beszélt, hogy az úrnapi körmenet a Krisztusban egyesült emberiségről tesz tanúságot, arról, hogy minden ember egyenlő Isten színe előtt. Ezért ezekben a napokban az emberek „joggal emelik fel a szavukat a bőrszín vagy származás miatti diszkrimináció ellen”, hiszen a rasszizmus minden formája ellentmond az ember méltóságának. „A rasszizmus nemcsak intellektuális és erkölcsi hiba, de súlyos bűn is”, idézte elődjét a teológusként is jól ismert püspök. A rasszizmus ellen a világegyház katolikus tapasztalata a legjobb ellenszer, mondta Rudolf Voderholzer, s külön háláját fejezte ki azoknak az indiaiaknak és afrikaiaknak, akik a regensburgi egyházmegyében szolgálnak, s így átélhetővé teszik a világegyház sokrétűségét.

Végül arra figyelmeztetett a főpásztor, hogy a keresztény hitnek semmiképpen sem lehetnek nemzeti gyökerei. „A hit nem nemzeti mítoszok gyümölcse vagy valamely nép bölcsességének kifejeződése, mert mindig kívülről érkezik, pontosabban felülről, akárcsak az élő kenyér, amelyet ma tisztelünk és imádunk”, fejezte be beszédét a 2013 elején püspökké szentelt Voderholzer, aki trieri dogmatikaprofesszori katedráját hagyta ott, hogy Gerhard Ludwig Müller utódaként elfoglalja Regensburg püspöki székét.

Forrás és fotó: Vigilia/Regensburgi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria