„Kérjük Szent Márton közbenjárását a béke ajándékáért” – A munkácsi egyházmegye búcsúünnepe

Külhoni – 2022. november 14., hétfő | 12:32

November 11. a munkácsi egyházmegye védőszentje, Tours-i Szent Márton emléknapja. Az egyházmegyei búcsúra Kárpátalja minden részéből érkeztek papok és hívők Munkácsra. Lucsok Miklós OP püspök, apostoli adminisztrátor meghívására Vitalij Szkomarovszkij, a lucki egyházmegye főpásztora mutatott be szentmisét a Szent Márton-székesegyházban. Koncelebrált Majnek Antal OFM nyugalmazott püspök.

A szentmise elején Pogány István munkácsi plébános köszöntötte a vendégeket, a püspököket, papokat, szerzeteseket, megszentelt személyeket, valamint Munkács város önkormányzatának és Magyarország diplomáciai testületének képviselőit.

Szentbeszéde elején Vitalij Szkomarovszkij püspök különböző nyelveken, magyarul, szlovákul, ukránul és németül köszöntötte a híveket. Mindezek a nyelvek ma is használatosak az egyházmegye különböző plébániáin; az ünnepi szentmisén a latin nyelvvel is kiegészültek.

A köszöntés után a lucki főpásztor felidézte, hogy negyven évvel ezelőtt járt először Kárpátalján. Akkoriban ezen a területen negyvenkét plébánia volt – ami soknak számított –, és hét pap, akik közül a legfiatalabb is több mint 70 éves volt.

Úgy nézett ki, hogy a kárpátaljai egyház ki fog halni, de Isten megadta a feltámadást, újjáélesztett mindent.

„Szent Márton, a munkácsi egyházmegye székesegyházának védőszentje napján szeretnék köszönetet mondani Istennek mindazokért az ajándékokért, amelyeket kaptunk. Különösen az ukrajnai egyház megújulásáért” – mondta Vitalij Szkomarovszkij püspök.

A szentek ünnepei alkalmat adnak arra, hogy tanuljunk tőlük – emelte ki a szónok. – A kereszténység első három évszázadában a mártírokat tekintették szenteknek, és Márton volt az első, akit szentként tiszteltek, annak ellenére, hogy nem halt vértanúhalált. Szent Márton példát ad nekünk:

ha valakinek hasznos vagyok, valakit szolgálok, valakinek segítek, akkor megtalálom Istent.

Szent Márton cselekedetei, például amikor megosztotta a köpenyét, nem egy nagyszabású terv volt. Megosztotta, amit tudott. Nem is adta oda a köpenyt, csak megosztotta. Jézus is arra tanít minket, hogy elég egy pohár víz, egy kedves szó, egy mosoly, talán fél óra, hogy leüljünk egy idős emberrel, és megtaláljuk Istent – mondta a főpásztor.

Felidézve lourdes-i zarándoklatát, ahova katonákkal együtt ment, a lucki püspök leszögezte: „Nincsenek olyan emberek, akik jobban törekednének a békére, mint a katonák. Bár egész életüket ennek az ügynek szentelik, tanulnak, mégis arról álmodnak, hogy nem lesz arra szükség, hogy a tudásukat kamatoztassák. Azt akarják és arra törekszenek, hogy mindig békés legyen az ég, hogy soha ne legyen szükség a munkájukra. Nagy baj érte földünket. A mai közös imánkban

kérjük Szent Márton közbenjárását a béke ajándékáért, hogy ne legyenek árva gyermekek, özvegyek, gyerekeiket eltemető szülők. Imádkozzunk hálával azokért is, akik életüket áldozzák a békéért.”

Vitalij Szkomarovszkij püspök megemlítette egy idős asszony példáját is, aki a lucki székesegyházban társaival együtt mindennap imádkozza a rózsafüzért. Ez az asszony elmondta, hogy az oroszok hazatéréséért imádkozik. „Erre van szükségünk! Arra, hogy kövessék Szent Márton példáját, tegyék le a fegyvereket, és szűnjön meg a hódító hadjárat. Isten óvjon meg minden katonát, Szent Márton pedig takarja be őket köpenyével, melegítse, oltalmazza őket” – mondta a szónok, arra buzdítva, hogy kérjük a szent közbenjárását.

*

Már hagyománnyá vált, hogy az egyházmegye védőszentjének ünnepén adják át a Szent Márton palástja díjat.

Ebben az évben a Pro Fide emlékérmet a Magyarországról Ukrajnába érkezett és 1998 óta az egyházmegye javára tevékenykedő Nobilis Kinga kapta. A Pro Caritate emlékérmet Albrecht Marianna érdemelte ki, aki a fogyatékkal élő gyermekek kerületi rehabilitációs központjának vezetője, a Hit és fény közösség egyik alapítója Huszton.

A díjakat Lucsok Miklós OP püspök adta át.

Az ünnepen zenei szolgálattal – ukrán és magyar nyelvű énekekkel – közreműködött a templom kórusa.

A szentmisét követően a templomkertben és a líceumban agapé és ebéd várta a résztvevőket.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria