A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Tietze Jenő délvidéki apostoli protonotáriust

Külhoni – 2020. október 19., hétfő | 15:18

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Tietze Jenő apostoli protonotáriust, nyugalmazott nagybecskereki plébánost március 15-e alkalmából. A járványhelyzet miatt a díjat október 13-án, Szabadkán adta át Csallóközi Eszter főkonzul a kitüntetettnek.

A díjátadón részt vett Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök és Pastyik Róbert általános helynök, valamint a korábban a Nagybecskereki Egyházmegyében szolgálatot teljesítő Lívia és Bernadett nővér a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek rendjéből.

Tietze Jenő Nagybecskerek szülötte, a helyi magyar főgimnázium diákja volt, majd a zágrábi hittudományi karon folytatta tanulmányait. Szülővárosában szentelték pappá 1963-ban. Nagybecskerek hívő népét több mint negyven éven át szolgálta szeretettel, alázattal. A székesegyházi plébánia minden betérő előtt nyitva állt, akár jó szóra, akár anyagi vagy egyéb jellegű segítségre volt szüksége. Szülővárosát, lakóit és a templomot, amelynek 1974 és 2009 között plébánosa volt, ismerte, szerette.

A Szerbiai Máltai Szeretetszolgálat lelkésze volt 1993 és 2009 között, 2004 óta a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagja és kommendátora, 2006 óta a temesvári Szent György-székesegyház káptalanjának tiszteletbeli kanonoka.

Áldásos szolgálatát számos díjjal ismerték el: Hűség a Hazához Érdemkereszttel, az 1956-os Magyar Szabadságharc Érdemkereszt I. fokozatával, Mocsáry Lajos-díjjal, Aracs-díjjal és a Szuverén Máltai Lovagrend kitüntetésével.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria