Pál József Csaba megyéspüspök nagyszombat este a temesvári Szent György-székesegyházban mutatta be a húsvéti vigíliaszertartást. Koncelebrált Dirschl Johann általános helynök és Lauš Nikola püspöki irodaigazgató, aki a magyar nyelvű homíliát mondta. A szentmisén az oltárnál szolgált Branko Duma és Ovidiu Virag diakónus, a két szerpap román és német nyelven szólt az egybegyűltekhez.

Húsvét vigíliája – amely egy hagyomány szerint „az Úr tiszteletére átvirrasztott éjszaka” (Kiv 12,42) – négy lényeges részből áll: a húsvéti fény megáldása, az igeliturgia, a keresztvízszentelés és keresztségi szertartás, valamint a kenyér és a bor liturgiája, az Eucharisztia.

Temesváron a fény liturgiája (lucernárium) keretében a főpásztor megszentelte a tüzet, amelyről meggyújtották a Krisztust jelképező húsvéti gyertyát.

A hívek a húsvéti gyertyát követve bevonultak a székesegyházba, ahol Branko Duma diakónus elénekelte a húsvéti öröméneket.

Az igeliturgia során az Ó- és Újszövetségből felolvasott részek az üdvösségtörténetet idézték fel.

Pál József Csaba püspök megszentelte a vizet, és meghintette vele a jelenlévőket.

Ezt követően a főpásztor egy fiatal hívőnek kiszolgáltatta a keresztelés és a bérmálás szentségét.

A húsvéti vigília végén a hívek gyertyás körmenetben vonultak ki a székesegyházból a Dóm térre, hogy Krisztus feltámadását hirdessék a világnak.