A bodrogközi Radra érkezett a missziós kereszt

Külhoni – 2019. január 18., péntek | 15:47

Folytatódik a szakrális ötvösmű zarándokútja a Kassai Főegyházmegyében. A Budapesten 2020. szeptember 13. és 20. között megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje január 15-én a bodrogközi Radra érkezett, Iglódy István minorita vértanú és társai emlékhelyére.

A missziós kereszt nyolcnapos radi tartózkodása során a hívek és zarándokok szentmiséken, szentségimádáson vehetnek részt, és katekéziseket hallgathatnak a plébániatemplomban.

Január 16-án Pavol Hudák atya, a Kolesár Anna Lelkipásztori Központ rektora tartott szlovák nyelvű katekézist, Boldog Kolesár Anna és az Eucharisztia címmel, „A vértanúság és az Eucharisztia – A szűzi szentek tisztelete” mottóval. Ezt követően szlovák nyelvű szentmisét mutattak be.

17-én Seregély István érsek Az Élet kenyere című (a „Papság és az Eucharisztia – A papi, püspöki szentek tisztelete” mottójú) katekézisét hallgathatták meg a hívek felvételről.

Koncelebrált szentmisét mutatott be Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános az esperesi körzet papjaival. A szentmise keretében elhelyezék a három szent kassai vértanú ereklyéjét a missziós keresztben.

Pénteken A fiatalok és az Eucharisztia címmel („Az ifjúság és az Eucharisztia – A fiatal szentek tisztelete” mottóval) Lóczi Tamás atya, a miskolci Fráter György-gimnázium igazgatója tart katekézist; majd szentmisét mutat be.

Január 19-én Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita a Keleti liturgia és az Eucharisztia címmel („A Keleti egyház és az Eucharisztia – A görögkatolikus szentek tisztelete” mottóval) meghirdetett katekézisét hallhatják a jelenlévők; majd görögkatolikus liturgia következik, Vaszily József bodrogközi esperes-parókus vezetésével.

Vasárnap Pehm Ernő Ferenc, a Szent Ferenc Kistestvérei szerzetesközösség elöljárója tart katekézist A lelkiség és az Eucharisztia címmel („Lelkiségek és az Eucharisztia – A ferences és máriás szentek tisztelete” mottóval). Előadása után szentmisét celebrál.

Hétfőn Mátyás Gáspár ajaki plébános A házasság és az Eucharisztia című („A házasság, a család és az Eucharisztia – A családos szentek tisztelete” mottójú) katekézisén, majd szentmisén vehetnek részt a hívek.

Január 22-én Böőr Roland radi plébános vezetésével szentségimádást tartanak, és szentmisében mondanak köszönetet a kapott kegyelmekért.

A missziós keresztet a radi plébániatemplomból visszaviszik a kassai premontrei templomba, mely azon a helyen épült, ahol a három 17. századi szent vértanúhalált szenvedett.

*

Január 24-én Radon tartja hagyományos papi rekollekcióját a Kassai Főegyházmegye magyar anyanyelvű papsága, „A szeretet hiteles jele: a másokkal való osztozás” mottóval – Fábry Kornél, a NEK főtitkára vezetésével és Legeza László közreműködésével.

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria