A Szentírás egyik legtitokzatosabb személyisége – Szent József ünnepe Nagybecskereken

Külhoni – 2021. március 23., kedd | 12:12

Március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén főpásztori szentmisében emlékeztek meg Jézus nevelőapjáról a nagybecskereki székesegyházban. Német László SVD megyéspüspök horvát nyelvű szentmisét mutatott be; koncelebrált Elias Ohoiledwarin SVD. Az ünnepi alkalomra központi helyre, az oltár elé került Szent József szobra.

A székesegyházban és a Nagybecskereki Egyházmegye sok plébániáján több évtizedes hagyományt követve minden évben március 10-étől kilencedet imádkoznak a hívek, végigelmélkedve Szent József életének legfontosabb eseményeit és Jézus nevelőapjának erényeit.

A március 19-én bemutatott ünnepi szentmise homíliájában Német László püspök József életpéldájáról beszélt. A főpásztor felhívta a jelenlévők figyelmét a család – és a család egészségének – fontosságára, emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján hirdette meg 2021-re a családnak szentelt különleges évet, amelyet március 19-én, Szent József napján, az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján nyitott meg.

„Szent József a Szentírás egyik legtitokzatosabb személyisége” – fogalmazott homíliájában a nagybecskereki megyéspüspök. Kiemelte: tudva, hogy az Isten egyszülött Fia anyjának, Máriának jegyeséül választotta, több információt várnánk róla. „A mi Istenünk azonban másképpen viszonyult egyszülött Fiához. Olyan nevelőapát választott neki, akiről csekély adataink vannak a Bibliából, de ez a kevés is lehetőséget nyújt ahhoz, hogy ezen szent személyhez közelebb kerüljünk.”

József és Mária idejében természetes volt, hogy a fiatalok korán házasodtak. Mária 15 éves lehetett, József talán 17-18. „Gyermekkoromban Józsefet én mindig idős emberként láttam: ősz szakállal és munkától görnyedten. Lehet, hogy valóban így nézett ki halála pillanatában, amely, úgy hisszük, Mária és Jezus jelenlétében érte.

Hogy fiatal és agilis volt, látjuk aktív életéből: Názáretből Betlehembe megy, Betlehemből Egyiptomba menekül családjával. Néhány éven át menekültként élt” 

– mondta Német László SVD. A főpásztor emlékeztetett napjaink menekültjeire, akik bizonytalanságban vannak, kitéve problémáknak, korrupciónak azok felől, akik keresnek nyomorukon, és azok szidalmainak, akik gyűlölik őket.

József Egyiptomból visszatért Názáretbe. „Egy újabb utazás, új életkezdés. Ismét a családdal. Amit leginkább tudunk Józsefről, a hitével kapcsolatos: hitünk atyja, Ábrahám nyomdokain járt. A mai második olvasmány erre mutat rá. József hittel fogadta Gábriel angyal szavait, és magához vette jegyesét, Máriát, aki áldott állapotban volt. Úgy, hogy nem ő volt jegyese gyermekének az apja. Hittel eltelve gondoskodott a jegyeséről és gyermekéről. Hitét továbbadta fiának, Jézusnak is, mert minden évben együtt mentek Jeruzsálembe, a templomba, hogy áldozatot mutassanak be az egyetlen, mindenható Istennek.

Hogyan teltek József mindennapjai Máriával és Jézussal, nem tudjuk. De hisszük, hogy közös életük szép, harmonikus volt, s hogy József földi életét szépen fejezte be. És ez vezet bennünket a jelenlegi helyzethez” – emelte ki a nagybecskereki megyéspüspök.

A világméretű koronavírus-járvány meglepett és megtorpantott bennünket. A pandémia áldozatai napjainkban főként teljesen egyedül, magukra hagyatottan halnak meg. Nem azért, mert mindenki elhagyta őket, hanem azért, mert az előírások miatt senki sem lehet a fertőzött mellett, csak az ápolók. Szent József a haldoklók védőszentje. Hisszük, hogy Jézus és Mária mellette voltak halála pillanatában – hangzott el az ünnepi szentmise homíliájában.

Akárhogyan is halunk meg, magányosan vagy mások jelenlétében, Jézus és Mária velünk van, mint ahogyan Szent Józseffel voltak.

„Ezért ma, amikor Szent Józsefet ünnepeljük, könyörögjünk a boldog és jó halálért, és kérjük Szent József közbenjárását, hogy abban a percben mi is megtapasztalhassuk Jézus Krisztus és az ő szent anyja, Szűz Mária közelségét” – zárta szentbeszédét Német László püspök.

A szentmise végén a hívek és a főpásztor együtt mondták el a zsinati imát abban a reményben, hogy május végén megtarthatják az egyházmegye első zsinatának zárónapjait. A megyéspüspök köszöntötte a névnapjukat ünneplő Józsefeket, Josipokat.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria