Az irgalmasság szentévének lezárása a határon túli egyházmegyékben

Külhoni – 2016. november 23., szerda | 19:00

Krisztus király ünnepéhez kapcsolódva november 20-án a határon túli egyházmegyékben is lezárták az irgalmasság szentévét.

Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye

Az irgalmasság éve bezárul, de az irgalmasságban való elmélyülés, annak gyakorlása sosem fejeződhet be életünkben – mondta Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári székesegyházban november 20-án az irgalmasság szent kapuja bezárásakor. Kiemelte: az irgalmasság lelkületének tovább kell élnie szívünkben, hiszen az irgalmasság, a megbocsátás cselekedetein át az volt ennek az évnek feladata, hogy minél inkább bevezessük életünkbe a szeretet gyakorlati megvalósítását.

Az érsek a hívekkel és a jelen lévő papsággal együtt imádkozott, dicsőítve az irgalmas Istent, megköszönve szeretetét és a vele való megbékélés ajándékait.
Jakubinyi György szentbeszédében az ünnep jelentőségéről, valamint Krisztus üdvözítő áldozatáról beszélt, melynek hatása örök az egyházban, éppen úgy, ahogy Krisztus királysága is.

A szentmise helyi szokás szerint körmenettel és szentségi áldással ért véget.

* * *

Amikor egy ajtó bezárul, a Jóisten kinyit egy sokkal szebbet – mondta Orbán Szabolcs, a Szent Istvánról Nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója november 20-án a csíksomlyói kegytemplomban az irgalmasság szent kapuja bezárása alkalmával. Hozzátette: a jubileumi évnek nem az volt a célja, hogy látványosan kinyisson, majd bezárjon egy kaput, hanem hogy az irgalmasság mindennapi megélésére figyelmeztessen. Isten nem fárad bele végtelen irgalmassága kiárasztásába. A jubileumi év felhívta a figyelmet arra is, hogy a mindennapokban miként lehetünk irgalmasak, és miként fogadjuk el az irgalmasságot. Nagy kísértése a ma emberének a büszkeség, hogy mindent saját maga akar megoldani. De törékeny ez az „álszabadság”. Az erőszakkal elért szabadság csak addig áll fenn, amíg egy erősebb dolog a helyére nem lép.

Jézus a kereszten nem válaszolt a provokációra, de amikor az egyik gonosztevő arra kérte, hogy emlékezzen meg róla, amikor országába ér, azonnal válaszolt neki: „még ma velem leszel a paradicsomban” – idézte fel Orbán Szabolcs az evangéliumot. Ha Isten készséget tapasztal az ember részéről, megadja a legnagyobb lehetőséget. Ha kérjük Istent, ő nem hagy minket magunkra. Isten irgalmassága a legnagyobb kincs, amit kaphatunk. A kegyelem rendkívüli időszakát éltük, köszönetet mondunk ezért, és Isten kegyelmébe helyezzük életünket a közeljövőben is. A szentév kapuját bezártuk, de Isten irgalmasságának kapuja örökre nyitva marad – hangsúlyozta a szentmise prédikációjában a ferences tartományfőnök.

Az ünnepi szentmisét Csíksomlyón a Te Deum eléneklése és szentségi áldás zárta.

* * *

Kolozsváron a Szent Mihály-templomban Tamás József püspök zárta be a szent kaput Krisztus király ünnepén az esti szentmise keretében. Homíliájában a püspök a napi evangéliumból kiindulva arra kereste a választ: milyen király Krisztus, s melyek az isteni irgalmasság legalapvetőbb ismérvei? A Golgotán a megfeszített Krisztus jobb, illetve bal oldalán levő lator jelképezi azt a kétféle magatartást, melyet az emberek az isteni irgalmassággal szemben tanúsítanak: a bal lator visszautasítja, a jobb pedig elfogadja az isteni kegyelmet, amelyre mindannyian rászorulunk.

Kovács Sándor főesperes-plébános a szentmise végén arra figyelmeztetett, hogy az irgalmasság gyakorlása kell hogy legyen keresztény mivoltunk mércéje.

* * *

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét november 20-án, Krisztus Király vasárnapján, melynek keretében, hálát adva a kapott kegyelmekért, lezárta az irgalmasság szentévét az egyházmegyében.

A püspök rámutatott, az egyházi év utolsó vasárnapja a római katolikus egyházban Krisztus király ünnepe: összefoglalója annak, amit az ó- és újszövetség folyamán a mai napig Isten megvalósított a népéért. Krisztusra tekintünk, mert benne látjuk Isten jóságos arcát, Ő az, aki mellénk áll, hogy tanítson és a mulandóságból átvezessen bennünket az örökkévalóságba. Ezért ezen a napon különösen nagy hálával fordulunk Istenhez, aki velünk halad, megadja mindazt a jót, amire szükségünk van ahhoz, hogy megmaradhassunk. Önmagát adja nekünk, ezért Krisztust tartjuk a legfőbb jónak, királynak nevezzük.

A székesegyházban megnyitott szent kapun sokan léptek át, hogy megtapasztalják Isten irgalmasságát és szeretetét, hogy a megújulás útjára lépjenek. Bár bezárult a kapu, a megújulás lehetősége továbbra is nyitva áll mindenki számára – hangsúlyozta Böcskei László püspök.

* * *

Nagybecskereki Egyházmegye

Amikor úgy érezzük, hogy gyöngék vagyunk, akkor is érezzük Isten irgalmát – hangsúlyozta Német László SVD nagybecskereki püspök az irgalmasság rendkívüli szentévének záró szentmiséjén november 20-án a nagybecskereki Nepomuki Szent János-székesegyházban.

Az irgalmasság szentévét záró ünnepi szentmisére megtelt a főtemplom a Nagybecskereki Egyházmegye zarándokaival. A soknyelvű és soknemzetiségű Bánát hívei számára kétnyelvű szentmisét mutatott be Német László püspök az egyházmegye papjainak koncelebrálásával.

A zenei szolgálatot négy kórus végezte: a székesegyház énekkara, a Nepomuki gyermekkórus Kornélia nővér vezényletével, az Emmanuel kamarakórus Konrád Emma irányításával, valamint a muzslyai Don Bosco ifjúsági kórus Mezei Szimóna vezetésével.

A szentmise olvasmányait és a hívek könyörgését a muzslyai fiúkollégium és a nagybecskereki leánykollégium növendékei olvasták fel magyar és horvát nyelven.

A szentmise végén a főpásztor ünnepélyesen bezárta a szent kaput, mely mindennap nyitva állt a szentmisék idején, illetve hetente három alkalommal délelőttönként is tavaly december 13. óta. Az irgalmasság szentévében Gyuris László székesegyházi plébános és Masa Tamás folyamatosan gyóntattak, míg Német László püspök vasárnaponként és ünnepekkor szolgáltatta ki a bűnbocsánat szentségét az Irgalmasság kápolnája előtt. Így sokan élhettek és éltek is a teljes búcsú elnyerésének lehetőségével önmaguk és elhunyt szeretteik számára.

Fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség; SIS (Gyulafehérvár); Csúcs Mária (Csíksomlyó); Ilyés Zalán (Kolozsvár); Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria