Egyházi szolgálat családosként – Családi napot tartottak Máramarosszigeten

Külhoni – 2019. május 6., hétfő | 10:42

A „Keresztény családok: a szórványközösség jövőjének zálogai” című előadás-sorozat keretében családi napot rendeztek a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánián április 29-én. Az eseményen részt vett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye három állandó diakónusa is.

A családi napon az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye három állandó diakónusa és feleségeik, Nényei Gábor és Gabi, Lovász Péter és Ágnes, valamint Barcza Máté kerekasztal-beszélgetés formájában tanúságot tettek hitükről, valamint arról, hogyan egyeztethető össze az egyházi szolgálat a családfői hivatással.

A beszélgetés során a vendégelőadóknak sikerült közelebb hozniuk a hallgatósághoz az állandó diakonátus intézményét, megismertetve a diakónusi szolgálatot, feladatokat, valamint azt, hogy miképpen élhető meg ez a szolgálat a családban.

A generációk közti kor- és gondolkodásbeli különbségek nem voltak érzékelhetők, habár három különböző korosztályhoz tartoznak a diakónusok: Máté a fiatal, Péter a középkorú, míg a Nényei házaspár az idősebb generációt képviselték. Mindannyian hangsúlyozták, hogy minden élethelyzetben fontos, hogy meghalljuk az Atya hívó szavát.

Nényei Gábor és Gabi életük történetéről is meséltek, megismerkedésükről, hét gyermekük és harminckét unokájuk érkezéséről, továbbá arról, hogy Gábor kántorkodásának köszönhetően maguk köré gyűjtötték a gyermekeket, később azok családjait is; így végül egy nagy plébániai közösség jött létre.

Barcza Máté elmondta, hogy 38 évesen szentelték állandó diakónussá, de az ide vezető út sem volt számára könnyű. Feleségével eleinte nem vállaltak nagy szerepet plébániai közösségükben, azonban Isten hívó szavára nem tudtak nemet mondani, így eleinte hittanórákat tartottak a plébánia fiataljainak, majd szép lassan bekapcsolódtak a közösség életébe. Máténak nagyon sok erőt ad, hogy feleségével, Annával együtt imádkozzák a zsolozsmát. Arra ösztönözve a fiatalokat, hogy a ministrálás fontos Istennek tett szolgálat, Máté is elkezdett szolgálni az oltárnál, ahol a kisgyermekével együtt megélt szép pillanatait is megoszthatta.

Lovász Péter kiemelte, hogy a Gondviselés végigkísérte egészen a szenteléséig, felesége, Ágnes pedig arról beszélt, hogy neki eleinte szokatlan volt férje szerepvállalása a liturgiában, leginkább azért, mert korábban mindig egymás mellett ültek a templomban, majd pedig, amikor Péter az oltárnál szolgált, ő pedig a templomi kórust erősítette, hirtelen azon kapta magát, hogy a templom két legtávolabbi pontjára kerültek. Az imádságban azonban érezhető, hogy közel vannak egymáshoz.

A kerekasztal-beszélgetést követő szentmisén a hívek betekintést nyerhettek a diakónusok liturgiában végzett feladataiba, mint az evangélium felolvasása, az adományok előkészítése felajánláskor, az áldoztatás.

Szentbeszédében Turtureanu Róbert, a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánia káplánja a szórványban való megmaradásról és a keresztény identitás megőrzéséről beszélve elmondta, hogy csakis a Szentlélekből való újjászületés lehet a garancia arra, hogy megmaradjunk hitünkben és közösségünkben. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek a maga családjában kell kezdenie a megújulást, ugyanakkor mindenkinek gondolnia kell a nagy családjára is, ami nem más, mint az elsődleges közössége.

A szentmise zenei szolgálatát a Budapesti Ward Mária Gimnázium kórusa végezte, Gelley Áron és Bakonyiné Marton Katalin vezetésével, kántorként Faragó Ákos szolgált.

A családi nap a plébánia hittantermében rendezett szeretetvendégséggel ért véget, ahol Turi András és Danhauser Zoltán tartott népzenei témájú előadást.

A családi napot a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

Forrás: Borromeo Szent Károly-plébánia, Máramarossziget

Fotó: Cziple Hanna-Gerda

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria